อ. บักร์ อิสมาแอล
  จำนวนคนเข้าชม  10889

 

  

มัสยิด อิกอมะตุ้ลมุอฺมินีน

 50/2 ม.4  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 แล้วเสร็จเมื่อ  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  ใช้เวลาก่อสร้าง  6  ปี

งบประมาณก่อสร้าง  ประมาณ  7  ล้าน กว่าบาท

โดยรับการสนับสนุนงบจากศูนย์สงเคราะห์มุสลิมนานาชาติ ซาอุดิอาระเบียประเทศไทย เป็นเงิน 550,000  (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) ที่เหลือได้รับบริจาคจากผู้ศรัทธาทั่วไป

ได้รับอนุญาต จดทะเบียนชื่อ "มูลนิธิ พลังศรัทธาชน" อิหม่ามซานูซี อิสมาแอล ประธานมูลนิธิ

 

นาย บักรฺ อิสมาแอล 

الأستاذ. بكر إسماعيل

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร  กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์  คณะ กฏหมายอิสลาม

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

- คอตีป มัสยิด อิกอมะตุ้ลมุอฺมินีน

- อาจารย์ โรงเรียน อัล-ฟุรกอนศึกษา

- วิทยากรอบรมให้กับผู้สนใจอิสลาม

- วิทยากร วิทยุ รายการนิติธรรมสัมพันธ์ โดยคุณ ปริวิทย์ อิสมาแอล  คลื่นความถี่ AM 1257

- ผู้ดำเนินการ รายการวิทยุชุมชน มุสลิมสัมพันธ์ บัวทองแลนด์ คลื่นความถี่ FM 93.25

- ครูใหญ่ โรงเรียนมัสยิด อิกอมะตุ้ลมุอฺมินีน ซึ่งมีนักเรียน 100 คน ครูผู้สอน 5 ท่าน

 

คำถาม-คำตอบ

Islammore : หลักการและแนวทางในการดำเนินการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่มัสยิด ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : เผยแพร่ศาสนาตามหลักการอัลกุรอานและซุนนะฮ์ท่านนะบีมูฮัมมัด(ศ.ล.) แนวทางของยุค อัต สลัฟฟุส ศอและห์ แนวทางเพื่อเรียกร้องและฟื้นฟูศาสนาอิสลาม

 

Islammore : มีวิธีการใดบ้างที่ทำให้พี่น้องมุสลิมเข้มแข็ง และเห็นความสำคัญของการประกอบศาสนกิจ ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : ใช้โอกาสในการละหมาดวันศุกร์ จัดอบรมและพูดคุยกับพี่น้องมุสลิม ได้ปรึกษาหารือกันในวาระต่างๆในการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องตามหลักการ พยายามเรียกร้องให้มาร่วมละหมาดพร้อมกันที่มัสยิด ช่วงเดือนรอมาฏอนก็มีการละหมาดตอระเวี๊ยะ การจัดละหมาดในวันอีด ตามรูปแบบศาสนาอย่างถูกต้อง มีการออกเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ยังอ่อนแอ และให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง เช่น งานวลีมะฮ์ งานอะกีเกาะฮ์ 

 

Islammore : มีหลักการบริหารการสอนอย่างไรที่ผู้ปกครองไว้วางใจ นำบุตรหลานมาเรียนที่นี่ ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : ให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน เมื่อกลับไปบ้านมีการอ่านอัลกุรอาน การปฏิบัติตนที่เคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงออก เด็กสามารถแสดงออกได้ในทางที่ถูกต้อง เช่น เวลามีงานที่มัสยิด เด็กสามารถขึ้นแสดงบนเวทีให้ผู้ปกครองได้เห็น

 

 

Islammore : คุณภาพของเด็กมุลิมที่จบการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัสยิดอิกอมะตุ้ลมุอฺมินีน อยู่ในระดับใด ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : สามารถไปศึกษาต่อโรงเรียนในระดับซานาวี (มัธยมปลาย) และได้รับการตอบรับและคำชมเชยที่ดี นักเรียนที่จบที่นี่อยู่ในระดับปานกลาง ถึง  สูง เช่น ออกเสียงภาษาอาหรับได้ชัดเจน ท่องอัลกุรอานได้อ่างถูกต้อง นักเรียนที่จบที่นี่จะไปเข้าเรียนต่อได้ที่ รร.อัลฟุรกอน  รร.คลอง 19  รร.ศาสนวิทยา  แม้นักเรียนที่ไปเรียนในโรงเรียนสามัญจะเป็นเด็กที่เคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น คลุมฮิญาบ ละหมาด 5 เวลา

 

Islammore : มีวิธีทำอย่างไรให้เด็กหันมาสนใจการเรียนศาสนามากขึ้น ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : ครู ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้นักเรียนได้เห็น พยายามปลูกฝังถึงความสำคัญของศาสนา และนำประวัติบรรดาซอฮาบะฮ์มาบอกเล่า ทำให้เขาได้เห็นตัวอย่าง ความยากลำบาก ของการต่อสู้ จนประสบความสำเร็จ เน้นย้ำผู้ปกครองให้เป็นแบบฉบับที่ดีให้ลูกได้เห็น เพื่อเป็นการสอดคล้องระหว่างโรงเรียน และ ครอบครัวในหนทางเดียวกัน

Islammore : ในมุมมองของการเป็นนักวิชาการ คิดว่าสังคมมุสลิมกำลังต้องการอะไร หรือมีปัญหาอะไรมากที่สุด ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : สภาพสังคมมุสลิมกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติศรัทธา แน่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้คนหันไปให้ความสำคัญับปัจจัยเป็นสำคัญ และลืมนึกถึงวันที่เราต้องกลับไปพบพระเจ้าในปรโลก และมีความอ่อนแอในด้านการปฏิบัติ(การแสดงออก) เช่นการไม่กล้าปฏิบัติศาสนกิจ ไม่กล้าคุมฮิญาบ จนเป็นเหตุให้อยู่ในลักษณะ อิม่านอ่อน ! ทำให้ชัยฏอนเข้ามาควบคุมจิตใจได้โดยง่าย

Islammore : เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในหนทางใดบ้าง ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : 1. ต้องพยายามเรียกร้องเชิญชวนให้มุสลิมเห็นถึงความสำคัญของศาสนา

                       2. มุสลิมต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นคำสัญญาต่างๆของพระเจ้า เช่น ปัจจัยยังชีพ การมอบหมายต่างๆ รวมถึงการเฝ้ามองดูของอัลลอฮ์ เพื่อเวลาที่จะกระทำสิ่งใด จะได้ตระหนักถึงว่าอัลลอฮ์ได้มองดูเขาอยู่ตลอดเวลา

                       3. นำชีวะประวัติของคนยุคอดีตที่เสียสละ ทรัพย์สินในการป้องกันอิสลามและความสำเร็จที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ว่าจะได้รับสิ่งใดตอบแทนจากพระองค์ เหมือนกับคนในยุคอดีตได้รับมา

Islammore : มุมมองของนักวิชาการต่อ เยาวชนมุสลิมในยุคปัจจุบัน ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : เยาวชนอยู่ในภาวะที่จะต้องได้รับการเยียวยาแก้ไข เนื่องจากเยาวชนต้องเผชิญกับสภาพสังคมในลักษณะที่โดนล่อลวงจากสือ เพื่อให้เขาออกจากแนวทางของศาสนา รวมถึงสภาพครอบครัวที่มีความอ่อนแอ ทำให้พวกเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจึงเห็นตัวอย่างที่ไม่ดี ทำให้นักวิชาการปัจจุบันค่อนข้างจะทำงานยาก เพราะฉะนั้นการแก้ไขจึงต้องแก้ไขจากครอบครัวในอันดับแรก และให้พวกเขาได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่อช่วยในการขัดเกลา ให้เขาได้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเป็นมุสลิม 

Islammore : พี่น้องมุสลิมในพื้นที่สามารถช่วยงานทางด้านศาสนา และที่มัสยิดได้อย่างไร ?

 

อาจารย์ อบูบักรฺ : ปัจจุบันช่วยในเรื่องการสนับสนุนในด้านปัจจัย ทางด้านแรงงานคือการช่วยงานในมัสยิดเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบที่ถูกต้องให้สังคมโดยรวมได้เห็น รวมถึงการปฏิบัติตนในสังคมรอบข้างให้เป็นตัวอย่างที่ดี ว่ามาจากชุมชนใดจนทำให้ได้รับการยอมรับ 

Islammore : ทางมัสยิดมีโครงการเผยแพร่ศาสนาให้กับคนต่างศาสนิกอย่างไร ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : มีการเชิญให้เข้าร่วมเวลามีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พี่น้องต่างศาสนิกได้เห็นรูปแบบของศาสนาอิสลาม เช่นงานมัสยิด งานนิกะห์ การจัดอบรมภาคฤดูร้อน มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันในกิจกรรมต่างโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง

Islammore : ทางมัสยิดมีการช่วยเหลือ พี่น้องมุสลิมที่ยากลำบากอย่างไรบ้าง ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : มีการมอบทุนให้เด็กกำพร้า มอบเงินช่วยเหลือหญิงม่าย และจัดทีมงานไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในการประสบอุทกภัยต่างๆ เช่น สึนามิที่ภูเก็ต น้ำท่วมที่อุตรดิต

Islammore : เป้าหมาย หรือ จุดมุ่งหมายในการทำงานของอาจารย์ ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : ต้องการให้พี่น้องมุสลิมเป็นผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องตามอัลกุรอานและซุนนะฮ์ของท่านรอซูล (ศ.ล.) รวมถึงให้เป็นผู้ที่หวงหนและมีความรักต่อศาสนาอิสลาม จนสามารถที่จะทำการต่อสู้เพื่ออิสลามได้ในทุกวิถีทาง

Islammore : อาจารย์ มีวิธีการอย่างไรเมื่อเจอกับปัญหาต่างๆ ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : ใช้ความอดทนและการให้อภัย โดยพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆเท่าที่สามารถทำได้ และขอดูอาร์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้พระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือในทุกกิจการนั้น

Islammore : ในฐานะอาจารย์ และรุ่นพี่ อยากฝากบอกอะไรกับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ ?

อาจารย์ อบูบักรฺ : ให้นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือสามัญ ให้เขานึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ ที่พระองค์ทรงให้พวกเขาเกิดมาเป็นมุสลิม ขอให้เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจและตั่งมั่นกับตนเอง ต้องเป็นบุคคลที่รักและหวงแหนในศาสนาอิสลามจนกว่าจะจากดุนยานี้ไป

Islammore : ข้อคิดที่อยากบอก ........

อาจารย์ อบูบักรฺ : อยากจะเห็นสังคมโดยรวม โดยเฉพาะสังคมในประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นพลังในการเป็นประชาชาติที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างกับศาสนิกอื่นที่ในปัจจุบันเขากำลังมองดูศาสนาอิสลามอยู่ และอยากให้พี่น้องมุสลิมได้นำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำสอน จากอัลกุรอาน และซุนนะฮ์มาปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อความสำเร็จจะได้เกิดกับตนเองและสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนมุสลิมในสังคมต่อไป

 

          ขอขอบคุณทาง website Islammore  ที่ให้โอกาสในการพูดคุย แสดงความคิดเห็น ในมุมมองของผู้ที่ทำงานด้านศาสนา และขอให้ผู้อ่านได้รับในสิ่งที่ดีงาม ทั้งในดุนยา และอาคิเราะฮ์

อามีน