อ.เรืองฤทธิ์ เกตุเลขา
  จำนวนคนเข้าชม  18648

อาจารย์ เรืองฤทธิ์   เกตุเลขา

ประธานบริหาร

 محل / رونج ليت كيت ليكها

429/9-10 สยามแสควร์  ซอย 11 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-658-3800  โทรสาร  02-658-3801

จบการศึกษาสามัญระดับ

มัธยมปลาย  Graduation Secondary School

ศึกษาอบรม

  • ทรงผมชาย-สตรี สถาบันออกแบบทรงผมมนูศักดิ์
  • Man and women hairstyles from Manusak Hair Design Institute
  • Advance Design Vidal Sasoon London
  • Advance Design Alan International
  • Advance Couse Joshua Galvin Paris

ผลงาน

2519     เปิด Salon Hairdo : Siam Teater ชั้น 2

2521     รับรางวัลออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย และ รองแชมป์ผม               เอเซียอันดับ 1 จากการแข่งขันชิงแชมป์ผมเอเซีย  ที่ประเทศฮ่องกง

2522     รางวัลเกรียตินิยมจากสถบันออกแบทรงผมนานาชาติ

2523     รับรางวัลเหรียญพระราชทานผู้นำแฟชั่นทรงผมแห่งประเทศไทย

2524     เปิดสถาบันออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ สยามแสควร์

2525     ได้รับเกรียติเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน          ชิงแชมป์ผม แปซิฟิค ณ กรุงไทเป

2526     นำทีมงานเรืองฤทธิ์กรุ๊ป อบรม Pivot Point Hair Fashion Collection

2527     Pivot Point ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ร่วมเปิดสาขา กับสถาบันออกแบบ     ทรงผมเรืองฤทธิ์

2528      รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินฝ่ายวิชาการ ของสมาคม เสริมสวยแห่ง         ประเทศไทย

             รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินแชมป์ผมแห่งประเทศไทย   

2530     รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินแชมป์ผมเอเซีย ณ ประเทศญี่ปุ่น

2535     Treaner Acean Hair Championship of Acean

2536     นำทีมงานเรืองฤทธิ์กรุ๊ป อบรม Toni&Guy  Advance Couse ที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

2541     ร่วมโชว์ในงาน The performance:avision of style   for the New Millenium  ณ เมือง Seville Spain

2543     นำทีมงานเรืองฤทธิ์กรุ๊ป อบรม Advance Toni&Guy  สิงค์โปร

2545     นำทีมงานเรืองฤทธิ์กรุ๊ป อบรม Advance Couse สถาบัน Jack Carpy          เมืองตรูส์ ปารีส

ปัจจุบัน     ดำเนินงานสถาบันออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์

จรรยาบรรณในอาชีพเสริมสวย

- ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีผู้มารับบริการจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคอยนานจนเกิดความเบื่อหน่าย

- มีความจริงใจต่อนายจ้าง ผู้จัดการและเพื่อนร่วมงาน

- ต้องสภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส และร่าเริงอยู่เสมอ เป็นมิตรและให้เกรียติลูกค้าที่มารับบริการ

- ปฏิบัติต่อลูกคาทุกท่านด้วยความื่อสัตย์และเสมอกัน อย่าแสดงความชอบหรือไม่ชอบลูกค้าคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ

- อย่านินทา หรือพูดเรื่องราวของผู้อื่นรวมทั้งสอดรู้สอดเห็นในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน

- ควรต้อนรับลูกค้าด้วยความเต็มใจ สดงให้เห็นว่ามีความยินดีอย่างจริงใจที่จะให้บริการ

- มีความศรัทธานอาชีพเสริมสวย อย่างจริงใจ และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

- จงให้ความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจ และเคารพในสิทธิของผู้อื่น

- มีความอดทนและหนักแน่นต่อคำติชมของผู้มาใช้บริการ

- รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่งกายให้สะอาด เป็นที่น่าสนใจของผู้พบเห็นตลอดจนไม่ละเลยที่จะเสริมสวยให้ตัวเอง

- มุ่งสร้างชื่อเสียงที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีในทางประพฤติและปฏิบัติ

- ไม่พูดจากระด้าง เสียงดัง หรือขบเคี้ยว สูบบุหรี่ระหว่างให้บริการลูกค้า

- ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ และปฏิติตามข้อบังคับหรือบทบัญญัติควบคุมการเสริมสย

- เอาใจใส่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆ ซึ่งจะทำให้ผู้มารับบริการพอใจ

- ให้บริการที่ดีและเป็นกันเองกับลูกค้า

- จงรักษาคำพูดและปฏิบัติหน้าที่สมกับความรับผิดชอบที่มีอยู่

- ฝึกการใช้เสียงให้ชวนฟัง และพยายามพูดจาอย่างฉลาด มีหลักเกณฑ์ในงานด้านเสริมสวย

- ไม่ก้าวก่ายสิทธิซึ่งกันและกันในระหว่างปฏิบัติงาน

- พยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อจะนำความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆมาให้บริการแก่ลูกค้า

- ตัวเป็นคนรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวงการเสริมสวยอยู่เสมอ

คำถาม - คำตอบ

Islammore : ความสวยงามกับผู้หญิงมุสลิม ?

 : สำหรับผู้หญิงมุสลิมจะสวยเมื่อเธอคลุมฮิญาบ  แต่ผู้หญิงมุสลิมก็สามารถที่จะเสริมสวยได้เพื่อให้สามีมองและชื่นชม 

Islammore : ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างสาสนิกหรือมุสลิม และมีห้องเสริมสวยสำหรับมุสลิมะห์หรือไม่ ?

 : ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างศาสนิก แต่ทางร้านก็มีมุมสำหรับมุสลิมะห์

Islammore : ใช้ระบบการบริหารงานอย่างไร ?

 : เราเอาหลักศาสนามาใช้ในการบริหารงาน เป็นคู่ขนานกัน เช่น การประชุม การเปิดและการปิดประชุมจะมีการกล่าวมูก๊อดดิมาตุ้ล ฮายะ เพื่อทำให้เกิดความจำเริญ(บรกัต)ในการประชุม

Islammore : มีระบบการทำงานกับการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันให้สอดคล้องกันอย่างไร ?

 : เราปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ที่ร้านเรามีห้องละหมาดให้มุสลิมด้วย

Islammore : การทำงานกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม..

 : วันจันทร์ - พฤหัส จะทำงานที่ร้าน  วันศุกร์ จะหยุดงานเพื่อละหมาด ญุมมาอะห์  ส่วน วันเสาร์ และอาทิตย์ จะช่วยงานของมูลนิธิศรัทธาชน

เราจะช่วยสนับสนุนการพิมพ์หนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการเผยแพร่ศาสนา

          ภายในองค์กรจะมีการจัดประชุมทุกเดือน และจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการศาสนาอิสลาม เช่น การไม่พูดจาโกหก ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสำหรับมุสลิมห้ามละเลยการปฏิบัติศาสนกิจ และให้ระลึกถึงการตอบแทนจากอัลลอฮ์ และถ้าเราเคร่งครัดในหน้าที่ที่มีต่ออัลลอฮ์ก็จะได้รับผลการตอบแทนที่แตกต่างกัน และห้ามการแต่งกายที่ล่อแหลม ถึงจะไม่ใช่มุสลิมก็ควรแต่งกายให้เรียบร้อย

Islammore : ผู้อยู่ภายใต้การดูแลทั้งที่เป็นมุสลิม และต่างศาสนิกมีการดูแลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ?

 : เราจะให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ หรือการตัดสินใดๆ แต่มุสลิมเราจะมีส่วนในด้านซากาตเพื่อการช่วยเหลือที่พิเศษกว่า 

Islammore : มีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้กับคนต่างศาสนิกที่มาใช้บริการ หรือลูกน้อง ให้เขาได้เข้าใจศาสนาอิสลามในอีกมุมมองหนึ่ง

 : ลูกค้าที่มาใช้บริการจะทราบว่าเราเป็นมุสลิม จะมีการปฏิบัติโดยรอบข้างที่แตกต่างกัน ภาพพจน์ที่แสดงออกก็จะบ่งบอกว่าเราคือมุสลิม เราจะปรับความเข้าใจกับบางท่านที่ไม่เข้าใจโดยการเผยแพร่ทางสื่อหนังสือ และการแสดงความเป็นมิตรไมตรี มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง

Islammore : ความสวยงามด้านใดที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม ?

 : ถ้าไม่ใช่มุสลิมเราไม่สามารถบอกเขาได้ แต่เขาจะให้เกรียติเราในการแต่งกาย

         การทำสีผม สีที่ใช้นั้นไม่ได้เคลือบอยู่ที่เส้นผม เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ไปเปลี่ยนเซลล์โปรตีนในเส้นผมเพื่อเปลี่ยนสีผม น้ำจึงสามารถลงไปทุกส่วนของเส้นผม  จึงไม่มีปัญหาในการละหมาด

Islammore : ใช้หลักใดในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโต ?

 : ใช้หลักการ มุ่งมั่น ขยัน อดทน ต้องมีอยู่ในใจตลอดเวลา จริงๆแล้วริสกีมาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้สมองมาให้คิดเพราะฉะนั้นต้องใช้ความคิดเพื่อการตัดสินใจ

Islammore : เมื่อมุสลิมต้องการทำธุรกิจ ?

 : การทำธุรกิจ แต่ละคนจะถนัดกันคนละอย่าง และเราจะสนับสนุนให้เด็กกำพร้าได้มาเรียนฟรี และการทำธุรกิจอยากให้อดทนเพราะทุกอย่างไม่ใช่จะราบรื่น ทุกอย่างต้องมีอุปสรรค ทุอย่างจะมีการทดสอบจากอัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นจึงต้องอดทน

         การทำธุรกิจจะทำอะไรก็ได้แต่ต้องทำอย่างจริงจัง ต้องมีวิสัยทัศน์ มุมมองไปข้างหน้าอย่างเข้าใจจะได้พัฒนา ทำธุรกิจต้องรู้เขารู้เรา ต้องพัฒนาตลอดและต้องยอมรับในความล้มเหลวเพราะข้อผิดพลาดเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ เมื่อเราอดทนพระองค์จะตอบแทนเป็นสองเท่า 

         การทำธุรกิจต้องมีการจัดระบบเงินเรื่องซากาต เพราะจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะการจัดสรรเรื่องซากาตนั้น อัลลอฮ์ทรงให้ริสกีอย่างเพิ่มพูน ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยู่ในหลักการศาสนาอัลลอฮ์จะทรงเปิดทางให้ตลอด                                                                        

Islammore : ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่อยากจะบอกกับพี่น้องมุสลิม....

 : สำหรับเราจะเปิดเผยตนเองตลอดว่าเราคือมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นงานสังคมต่างๆพวกเขาจะรับรู้และเกรงใจเรา ในวงการเสริมสวยไม่มีใครที่รังเกียจหรือตั้งแง่อะไร พวกเขาจะยอมรับในตัวตนของเรา

          ในด้านศาสนามีการจัดรายการล้อมรักศรัทธาที่มัสยิดขาว()เดือนละ 2 ครั้ง มีการจัดอบรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้นักวิชาการมาบรรยายให้พี่น้องมุสลิมฟัง มีการช่วยเหลือในส่วนของมูลนิธิศัรทธาชนอย่างเต็มที่ เราจะบริจาคเงินเข้ามัสยิด และมูนิธิเพื่อเด็กกำพร้า

          ความสะอาด คือความสวยงามอย่างหนึ่งในหลักการอิสลาม มุสลิมะห์ควรคลุมฮิญาบที่สะอาดและเรียบร้อย การเสริมสวยของมุสลิมะห์เพื่อให้ครอบครัว สามีดูและชื่นชม

          ทาง website Islammore อยากบอกว่านี่คือตัวอย่างของผู้ที่ทำธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังช่วยเหลือสังคมมุสลิม ช่วยเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ดูแลเด็กกำพร้า ถึงแม้กิจการที่ทำส่วนใหญ่จะติดต่อกับคนต่างศาสนิก แต่ทางคุณเรืองฤทธิ์ มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิม และเปิดเผยตัวตนของตนเองที่แท้จริงให้เพื่อนต่างศาสนิกได้ทราบ เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮ์ได้มีมายังพวกเขาตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากสังคมทั้งมุสลิมและต่างศาสนิก การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการ ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและหน้าที่การงาน การได้รับริสกีอย่างทีไม่เคยขาดจากพระองค์ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อชี้ชัดให้นักธุรกิจมุสลิมทั้งหลายว่าเราสามารถช่วยงานศาสนาและทำธุรกิจได้โดยไม่ขาดตกบกพร่อง และเงินที่จ่ายออกไปเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ พระองค์จะตอบทนกลับมามากกว่าที่ท่านได้จ่ายออกไป 10 เท่า จนถึง 700 เท่า อินชาอัลลอฮ์

         ขอให้คุณเรืองฤทธิ์ และครอบครัว และทีมงาน มีความมั่นคงอยู่ในศาสนา ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ประทานทางนำที่ถูกต้องและเที่ยงตรงให้ท่านตลอดไป