จุฬาราชมนตรีชี้ทางดับไฟใต้
  จำนวนคนเข้าชม  10801

จุฬาราชมนตรีชี้ทางดับ"ไฟใต้"


 **หมายเหตุ : นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นำคณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)


          วันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มาร่วมกับท่านทั้งหลาย มาแสดงความยินดี ชื่นชมต่อท่านเลขาธิการศอ.บต. และมาให้กำลังใจท่านในฐานะที่ท่านตั้งใจทำงาน และขอชื่นชมแนวคิดของท่านที่จะเข้ามาแก้ไขพื้นที่ภาคใต้ของเรา

          ผมเดินทางมาถึงสี่แยกบ่อทอง เห็นป้ายที่ท่านเขียนไว้ว่า พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ผมรู้สึกชื่นใจครับ ทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์ ผมเป็นคนเรียนปอเนาะ แต่ก็ชอบอ่านประวัติศาสตร์ข้างนอก

         ในสมัยที่มองโกลโดยเจงกิสข่านยกทัพเข้าไปยึดแบกแดดนั้น มีการต่อต้านการปกครองเพราะมองโกลไม่ใช่มุสลิม แต่เข้ามาปกครองมุสลิมในแบกแดด ซึ่งเป็นยุคทองของอิสลามในสมัยนั้น มีการต่อต้านอำนาจรัฐอย่างมากมาย  ตนกูลากู ซึ่งเป็นหลานของเจงกิสข่านปกครองแบกแดดอยู่ ได้เรียกประชุมอุลามะอฺ (นักปราชญ์มุสลิม) และถามอุลามะอฺทั้งหลายว่า เราชาวมองโกลไม่ใช่มุสลิม แต่มาปกครองพวกท่านด้วยความยุติธรรม ท่านจะเลือกผู้ปกครองที่มีความเป็นธรรมหรือท่านจะเลือกผู้ปกครองที่เป็นมุสลิม

          ปรากฏว่าอุลามะอฺทั้งหมดนั้นพากันนิ่งเงียบและขอเวลาไปประชุมนอกรอบเป็นเวลา 1 คืน รุ่งขึ้นก็มีอุลามะอฺท่านหนึ่งชื่ออิบนุฏอฆุส บอกว่าหัวใจของการปกครองคือความเป็นธรรม เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาปกครองและให้ความเป็นธรรม นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการ ทำให้การต่อต้านอำนาจรัฐลดหย่อนลง

 

          ผมคิดว่าท่านเลขา ศอ.บต.กำลังนำความเป็นธรรมมาสถาปนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเรา พี่น้องบางกลุ่มบางสถานที่ได้ถูกกระทำมาเป็นระยะเวลานานนั้นก็จะได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมา และจะทำให้ความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา

          ผมอยากเรียนว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเรานั้นได้ส่งผลไปถึงภาคเหนือ ผมได้เดินทางไปภาคเหนือ ไปเชียงใหม่ เชียงราย มีพื้นที่หนึ่งพี่น้องมุสลิมจะไปสร้างมัสยิดในพื้นที่ชุมชนชาวพุทธ ปรากฏว่าชาวพุทธไม่ยอม เขากลัว  ผมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อต้องการให้เห็นว่าเรื่องสะเทือนในภาคใต้ ได้ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีชุมชนมุสลิมชาวจีนเป็นชนส่วนน้อยอยู่ คือลัทธิอิสลาโมโฟเบีย (กระแสความเกลียดชังอิสลาม) ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา

โรคเกลียดชังอิสลามในยุโรปกำลังจะลามเข้ามาในประเทศไทยของเรา เพราะฉะนั้นเราชาวมุสลิมจะต้องแก้ไขปัญหา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงาม ให้สังคมมีความเข้าใจอิสลาม


          ในอิสลามมีองค์ประกอบอยู่ 3 หลัก คือ อีมาน อิสลาม และเอี๊ยะซาน เราค่อนข้างจะหย่อนยานในเรื่องของเอี๊ยะซาน คือ การมีคุณธรรม มีจิตเมตตาต่อผู้อื่น มีไมตรีจิตต่อผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องใหญ่  ในเรื่องมารยาท เราหย่อนยานเรื่องนี้กันมาก เราต้องสร้างบุคลิกความเป็นมุสลิมว่าเป็นอย่างไร จึงจะทำให้พี่น้องในประเทศไทยเข้าใจความเป็นอิสลามมากขึ้น

          ชาวมองโกลที่ยึดแบกแดด ปกครองแบกแดดนั้นในที่สุดเขารับอิสลามก็เพราะการมีเอี๊ยะซาน (มีไมตรีจิต) ของชาวมุสลิมในแบกแดด จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไปดู ในเอเชียกลางทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นในอุซเบกิสถานก็ดี หรือประเทศอื่นก็ดี เป็นมุสลิมทั้งนั้น ประเทศเล็ก ประเทศน้อยที่อยู่ในอาณาจักรโซเวียต สมัยโบราณเมื่อ 30-40 ปีก่อน วันนี้เป็นมุสลิมทั้งนั้น มุสลิมเหล่านี้ได้หลั่งไหลเข้าไปทางตอนเหนือของประเทศจีน ในมณฑลซินเกียง ตามพื้นที่ต่างๆ ก็เพราะการมีเอี๊ยะซาน การมีไมตรีจิตของคนมุสลิม เพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความเป็นไมตรี จิตต่อคนอื่นให้มากขึ้น เพราะอิสลามสอนให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่น

         ผมขอฝากว่าพวกเราในฐานะผู้นำ เราต้องปลูกฝังการมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นให้มากขึ้น เพื่อให้คนรักอิสลาม เข้าใจอิสลามมากขึ้น เหมือนกับกัลยาณชนได้กระทำไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ ไม่มีใครทำได้นอกจากพวกท่านที่เป็นผู้นำศาสนา 

 

          เลขาฯ ศอ.บต.บอกว่ายาเสพติดกลัวศาสนา ถูกต้องแล้ว ยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของบ้านเราในวันนี้ และเป็นภารกิจของพวกเราที่ต้องช่วยกันดูแล เพราะยาเสพติดทำลายความเป็นมนุษย์ เราเป็นมนุษย์อยู่ได้เพราะรู้จักคิด แต่ยาเสพติดทำให้คนไม่รู้จักคิดนี่คือการทำลายความเป็นมนุษย์ เป็นการทำลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากว่ามีปัญหายาเสพติดอยู่ไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นๆ เราทำอะไรไม่ได้ถ้าเด็กติดยา ถ้าลูกหลานของเราติดยาอย่าโยนภาระให้กับราชการ ราชการแก้ไม่ได้หรอกครับ  ลูกอยู่กับเราทุกวัน อยู่กับเราทุกคืน คนที่จะแก้ปัญหาลูกหลานได้คือพ่อแม่ผู้ปกครอง

 ดังนั้น ผู้นำศาสนาจึงต้องสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน ไม่ใช่อิหม่ามทำหน้าที่นำละหมาดอย่างเดียว ต้องสร้างความตระหนักแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน


          เราต้องยกระดับมัสยิดขึ้นมาให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วย โดยเฉพาะปัญหาของยาเสพติด ก็คงต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจเลขาธิการ ศอ.บต. พวกเราจะเป็นกำลังใจให้ท่านในการทำงาน เราต้องให้ความร่วมมือกับท่าน

          ในราชวงศ์อุมัยยะฮ์ มีอามีรุ้ลมุอฺมีนีน (ผู้ปกครอง) อีกท่านหนึ่ง คือ ท่านอุมัร บิน อับดุลอาซิซ เป็นผู้ปกครองที่มีความเป็นธรรมสูงสุดในราชวงศ์อุมัยยะฮ์  มีผู้ปกครองหัวเมืองท่านหนึ่งเสนอให้ท่านสร้างกำแพงกั้นไปถึงตอนเหนือของแอฟริกา เพราะกลัวจักรพรรดิโรมันในสมัยนั้นซึ่งกำลังเรืองอำนาจ แผ่เข้ามาโจมตีโลกอิสลาม จึงจำเป็นต้องสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดน

          ท่านอุมัรบอกว่าท่านกำลังคิดการใหญ่ ท่านจะเอางบประมาณที่ไหนมาทำ จะเอาคนที่ไหนมาทำเพราะพรมแดนยาวมาก แต่สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือ การสร้างกำแพงขึ้นในหัวใจของประชาชน และการให้ความเป็นธรรมกับประชาชน และประชาชนจะลุกขึ้นมาเป็นกำแพงให้กับประเทศชาติเอง 

 

  


http://www.khaosod.co.th/

 

 

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php