ดุอากูนูต 1
  จำนวนคนเข้าชม  9052

ดุอากูนูต 1

 แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา

 

اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت .. وعافـِنا فيمـَن عافـيت .. وتولنا فيمن توليت .. وبارك لنا فيما أعطيت ..  وقِـنا شـر ما قضيت .. انك تقضي ولا يـُقضى عليك.. اٍنه لا يذل مَن واليت .. ولا يعـِـزُ من عاديت .. تباركت ربنا وتعـاليت .. لك الحمد على ما قـضيت .. ولك الشكر على ما أعـطيت .. نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطـايا ونتوب اٍليك

 

 

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงนำทางเหล่าข้าพระองค์  ให้อยู่ในหมู่ผู้ที่พระองค์ได้ทรงนำทางมาแล้ว

โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์ปลอดภัย เช่นผู้ที่พระองค์ได้ทรงให้ปลอดภัยมาแล้ว

โปรดทรงคุ้มครองดูแลเหล่าข้าพระองค์  ให้อยู่ในหมู่ผู้ที่พระองค์ได้ทรงคุ้มครองดูแลมาแล้ว

โปรดประทานความจำเริญแก่เหล่าข้าพระองค์ ในสิ่งที่พระองค์ประทานให้

โปรดทรงคุ้มครองเหล่าข้าพระองค์  ให้พ้นจากความเลวร้ายของสิ่งที่พระองค์ทรงลิขิตไว้

แท้จริง พระองค์นั้นทรงลิขิต หาได้ถูกลิขิตไม่ พระองค์จะไม่ทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือต่ำต้อย  และจะไม่ทรงทำให้ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์มีเกียรติ

โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงไว้ซึ่งความจำเริญและความสูงส่งยิ่ง

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ และการขอบคุณเป็นสิทธิของพระองค์  ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้

โอ้อัลลอฮฺ เราขออภัยโทษต่อพระองค์ จากความผิดบาปทั้งปวง และเราขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معـصيتك .. ومن طاعـتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك .. ومن اليقـين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا ..
ومتـّعـنا اللهم بأسماعِـنا وأبصارِنا وقـواتـِنا ما أبقـيتنا .. واجعـلهُ الوارثَ منـّا .. واجعـل ثأرنا على من ظلمنا.. وانصُرنا على من عادانا .. ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديـننا .. ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا .. ولا مبلغَ علمِنا .. ولا اٍلى النار مصيرنا .. واجعـل الجنة هي دارنا .. ولا تُسلط عـلينا بذنوبـِنا من لايخافـُـك فينا ولا يرحمـنا .

 


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงประทานแก่เหล่าข้าพระองค์ ซึ่งความยำเกรงต่อพระองค์ อันเป็นสิ่งที่จะกีดกันเหล่าข้าพระองค์จากการฝ่าฝืนพระองค์

ขอพระองค์โปรดทรงประทานแก่เหล่าข้าพระองค์ ซึ่งการเชื่อฟังพระองค์ อันเป็นสิ่งที่จะทำให้เหล่าข้าพระองค์บรรลุถึงสรวงสวรรค์ของพระองค์

ขอพระองค์โปรดทรงประทานแก่เหล่าข้าพระองค์ ซึ่งความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้น อันเป็นสิ่งที่จะบรรเทาความยากลำบากในภัยพิบัติต่างๆ ของเหล่าข้าพระองค์ในโลกดุนยา

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย จากการได้ยิน การมองเห็น และจากกำลังวังชาของเหล่าข้าพระองค์

ตราบเท่าที่พระองค์ทรงให้เหล่าข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ และโปรดทรงให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่สืบทอดต่อไปแก่เหล่าข้าพระองค์ 

ขอพระองค์โปรดทรงให้การชำระแค้นของเหล่าข้าพระองค์ ประสบกับผู้ที่ได้อธรรมต่อเหล่าข้าพระองค์  และโปรดทรงช่วยเหลือเหล่าข้าพระองค์ให้มีชัยเหนือผู้เป็นศัตรู

ขอพระองค์โปรดอย่าได้ทรงให้ภัยพิบัติใดเกิดขึ้นกับการมีศาสนาของเหล่าข้าพระองค์

โปรดอย่าได้ทรงทำให้โลกดุนยานี้ เป็นที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างที่สุดของเหล่าข้าพระองค์ และโปรดอย่าได้ให้ดุนยานี้ เป็นที่สุดของความรู้ของเหล่าข้าพระองค์   

ขอพระองค์โปรดอย่าได้ทรงให้ไฟนรก เป็นที่กลับไปของเหล่าข้าพระองค์ โปรดทรงให้สรวงสวรรค์ เป็นที่พำนักของเหล่าข้าพระองค์

และโปรดอย่าได้ทรงให้ผู้ที่ไม่เกรงกลัวพระองค์ และไม่เอ็นดูเมตตาเหล่าข้าพระองค์ มามีอำนาจเหนือเหล่าข้าพระองค์

อันเนื่องมาจากความผิดต่างๆ ของเหล่าข้าพระองค์ด้วยเถิด

 


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥