ดุอากูนูต 2
  จำนวนคนเข้าชม  4389

 ดุอากูนูต 2

แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา


اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا .. وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا .. وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معـادنـا .. واجعـل الحياة زيادةً لنا في
 كل خير .. واجعـل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขเรื่องศาสนาของเหล่าข้าพระองค์ อันเป็นสิ่งที่คุ้มกันการงานต่างๆ ของเหล่าข้าพระองค์ 

โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขเรื่องดุนยาของเหล่าข้าพระองค์   อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าข้าพระองค์

โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขเรื่องอาคิเราะห์ของเหล่าข้าพระองค์ อันเป็นที่กลับไปของเหล่าข้าพระองค์

โปรดทรงให้การมีชีวิตอยู่ เป็นการเพิ่มพูนความดีทั้งมวลแก่เหล่าข้าพระองค์ และโปรดทรงให้การตายเป็นการผ่อนคลายจากความชั่วทั้งมวลด้วยเถิด


♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

الـلهم انا نسألـُـك فعـلَ الخيرات .. وتركَ المنكرات .. وحبَ المساكين.. وأن تغـفـر لنا وترحمنا .. واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غـير مفـتونين .. ونسألك حبَـك.. وحبَ مَن يُحـبـُـك.. وحب عـملٍ يقـربنا اٍلى حـبـِك  .


โอ้อัลลอฮฺ เราวิงวอนขอต่อพระองค์ซึ่งการกระทำที่ดีงามทั้งปวง การละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง และวิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งความรักต่อคนยากจนขัดสนทั้งหลาย

 ขอพระองค์โปรดทรงอภัยโทษให้แก่เหล่าข้าพระองค์  โปรดทรงเอ็นดูเมตตาเหล่าข้าพระองค์

และหากพระองค์ทรงประสงค์ให้มีฟิตนะห์เกิดขึ้นกับกลุ่มชนใด ขอพระองค์ทรงให้เหล่าข้าพระองค์จบชีวิตไปโดยมิต้องประสบกับฟิตนะห์เหล่านั้น

เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอความรักของพระองค์ ขอความรักของผู้ที่รักพระองค์

และขอความรักต่อการงานที่ทำให้เหล่าข้าพระองค์ได้ใกล้ชิดกับความรักของพระองค์ด้วยเถิด       


♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

اللهم اغـفـِر لنا .. وارحمـنا .. وأعـتـق رقابنـا من النـار .
اللهم اغـفـِر لنا .. وارحمـنا .. وأعـتـق رقابنـا من النـار .
اللهم اغـفـِر لنا .. وارحمـنا .. وأعـتـق رقابنـا من النـار .


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงอภัยโทษแก่เหล่าข้าพระองค์

โปรดทรงเอ็นดูเมตตาเหล่าข้าพระองค์

และโปรดทรงปลดปล่อยเหล่าข้าพระองค์ออกจากไฟนรกด้วยเถิด

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥