ดุอากูนูต 4
  จำนวนคนเข้าชม  4092

ดุอากูนูต 4


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา

 

 اللـهم إنـا عـبيدُك .. بنوعبيدك ..بنو اٍمائك .. نواصِـينا بيدك .. ماضٍ فـينا حُكمك .. عـدلٌ فينا قضاؤك .. نسألك بكلِ اسم هـو لك .. سمّيتَ به نفـسَـك

.. أو أنزلتـَهُ في كتابك .. أو عـلّمته أحـداً من خلقـِك .. أو استأثرت به في عـِلم الغـيبِ عندك ..

أن تجعـل القرآن ربيعَ قلوبنا .. ونورَ صدورنا ..وجَلاء حُـزننا ..

 وذهاب هـمِومنا وغـمِومنا .


โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงเหล่าข้าพระองค์คือปวงบ่าวของพระองค์ คือลูกของปวงบ่าวชายของพระองค์ คือลูกของปวงบ่าวหญิงของพระองค์

กระหม่อมของเหล่าข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ อดีตของเหล่าข้าพระองค์อยู่ในการควบคุมของพระองค์

ความเป็นธรรมของเหล่าข้าพระองค์อยู่ในการตัดสินของพระองค์

เราวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยพระนามทั้งมวลของพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงใช้เรียกขานพระองค์เอง หรือที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้ในคัมภีร์ของพระองค์

หรือที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้แก่บ่าวคนใดจากปวงบ่าวของพระองค์ หรือที่พระองค์ได้ทรงเจาะจงเก็บไว้ในความรู้อันเร้นลับ ณ ที่พระองค์   

ขอพระองค์ได้โปรดทรงให้อัลกุรอานเป็นความชุ่มชื่นแก่หัวใจของเหล่าข้าพระองค์ เป็นรัศมีแก่หัวอกของเหล่าข้าพระองค์

เป็นสิ่งขจัดความหมองหม่นโศกเศร้าของเหล่าข้าพระองค์ และเป็นสิ่งขับไล่ความกลุ้มอกกลุ้มใจ ความกระวนกระวายใจออกไปจากเหล่าข้าพระองค์ด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 اللهم ذا الحبل الشديد .. والأمر الرشيد .. نسألك الأمن يوم الوعـيد .. والجنة يوم الخـلود مع المقـرّبين الشهود الركّع السجـود .. المـُوفين بالعهـود .. اٍنك رحيمٌ ودود وأنت تفعـل ما تريد.


โอ้อัลลอฮฺ ผู้ทรงเป็นเจ้าของสายเชือกอันเหนียวแน่น ทรงเป็นเจ้าของกิจการอันดีงาม

เราวิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งความปลอดภัยในวันแห่งคำมั่นสัญญา วิงวอนขอสรวงสวรรค์ในวันแห่งความเป็นนิรันดร์

โดยได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ ผู้เป็นสักขีพยาน ผู้ก้มรุกั๊วะ และสุญูด ผู้รักษาคำมั่นสัญญา

แท้จริง พระองค์คือผู้ทรงยิ่งในความเอ็นดูเมตตา ผู้ทรงยิ่งในความรักใคร่ และพระองค์จะทรงกระทำตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥