ดุอากูนูต 5
  จำนวนคนเข้าชม  4895

ดุอากูนูต 5


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา

 

اللهم اٍنا نسألك من خير ما سألك منه محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعـوذ بك من شر ما استعـاذ منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنت المستعان وعـليك البلاغ ولا حول ولا قـوة اٍلا بالله.
 

โอ้อัลลอฮฺ เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งความดีงามที่ท่านนบีมุฮัมมัด ได้วอนขอต่อพระองค์

และเหล่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ขอความคุ้มครองเอาไว้

พระองค์ท่านคือผู้ทรงช่วยเหลือ เป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นในการยังความสำเร็จ และไม่มีพลังอำนาจใด เว้นแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งสิ้น 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 


اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله .. ما عـلِمنا منه وما لم نعـلم .. ونعـوذ بك من الشر كلـِّه عاجـله وآجله ماعـلمنا منه وما لم نعـلم .. ونسألك الجنة ..

وما يقـرب اٍليها من قـولٍ وعـملٍ  .. ونعـوذ بك من النار .. وما يقـرب اٍليها من قـولٍ وعـمل.
 

โอ้อัลลอฮฺ เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งความดีงามทั้งปวง ไม่ว่าจะรวดเร็วหรือล่าช้า อันเป็นความดีงามทั้งที่เหล่าข้าพระองค์รู้และไม่รู้

เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวง ไม่ว่าจะรวดเร็วหรือล่าช้า อันเป็นความชั่วร้ายทั้งที่เหล่าข้าพระองค์รู้และไม่รู้

เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งสรวงสวรรค์และสิ่งที่ทำให้เข้าใกล้สรวงสวรรค์ทั้งจากคำพูดและการกระทำ

 และเหล่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากไฟนรกและสิ่งที่ทำให้เข้าใกล้ไฟนรกทั้งจากคำพูดและการกระทำด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

يا حي يا قيـوم برحمتك أستغـيث .. أصـِلح لي شأني كـله  ..

ولا تكـلني الى نفسي طرفة عـين.
 

โอ้ผู้ทรงมีชีวิต ผู้ทรงบริหารกิจการ ข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือจากความเมตตาของพระองค์ โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวทั้งปวงของข้าพระองค์

 และโปรดอย่าได้ทรงปล่อยข้าพระองค์ไว้กับตัวของข้าพระองค์เอง แม้เพียงชั่วพริบตาเดียว

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


اللهم أعـزّ الاسلام والمسلمين ..

اللهم أعـز الاسلام والمسلمين ..

اللهم أعـز الاسلام والمسلمين ..

ودمّـر أعـداء الدين .. واخذل مَن خـذل الدين ..


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้ศาสนาอิสลามและมุสลิมทั้งมวลมีเกียรติด้วยเถิด

โปรดทรงทำลายล้างเหล่าศัตรูของศาสนา และโปรดทรงทำให้ผู้ที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียได้รับความเสื่อมเสีย พ่ายแพ้ด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥