ดุอากูนูต 6
  จำนวนคนเข้าชม  4319

ดุอากูนูต 6


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา

 

اللهم آتِ أنفسـنا تـقـواهـا .. وزكّـها أنت خـيرُ من زكّاها .. أنت ولـيّها ومـولاها


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงประทานความยำเกรงแก่จิตใจของเหล่าข้าพระองค์

โปรดทรงขัดเกลาจิตใจของเหล่าข้าพระองค์ พระองค์ท่าน คือผู้ทรงขัดเกลาจิตใจที่ดีเลิศ พระองค์ท่านคือผู้คุ้มครอง และคือผู้ช่วยเหลือ


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 اللهم انا نعـوذ بك من عـلمٍ لا ينفع .. ومن قلبٍ لا يخشع .. ومن نفس لا تشبع ..

 ومن دعـوة لا يُستجاب لهـا


โอ้อัลลอฮฺ เหล่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์

หัวใจที่ไม่นอบน้อม จิตใจที่ไม่รู้จักอิ่ม (พอเพียง) และให้พ้นจากคำวอนขอที่ไม่ถูกตอบรับ


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

اللهم انا نسألك الهـدى والتُـقى .. والعـفاف والغـنى


โอ้อัลลอฮฺ เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งทางนำอันเที่ยงตรง ความยำเกรง ความสมบูรณ์แข็งแรง และความร่ำรวยด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 اللهم اغـفـر للمسلمين والمسلمات .. والمؤمنين والمؤمنات ...الأحـياء منهم والأموات برحـمتك ياأرحم الراحمين


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงอภัยโทษให้แก่มวลมุสลิมและมุสลิมะฮฺทั้งหลาย โปรดทรงอภัยโทษให้แก่มวลมุอฺมินและมุอฺมินะฮฺทั้งหลาย

ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ โอ้ผู้ทรงเอ็นดูเมตตายิ่ง ในหมู่ผู้เอ็นดูเมตตาทั้งหลาย

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

اللهم أصـلِح أحوال المسلمين .. اللـهم أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขสภาพของมวลมุสลิม  

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขบรรดาผู้นำ บรรดาผู้รู้และบรรดาคนหนุ่มคนสาวของมวลมุสลิมด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،


โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัย ทรงรักการให้อภัย ขอพระองค์โปรดทรงอภัยโทษให้แก่เหล่าข้าพระองค์ด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥