ดุอากูนูต 7
  จำนวนคนเข้าชม  5702

ดุอากูนูต 7


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา


اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير، لك الحمد يا الله على نعمك العظيمة، وآلائك الجسيمة،

ولك الحمد والشكر أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم وكما بلغتنا إياه فأعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا،
 

โอ้อัลลอฮฺ การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ การขอบคุณทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

กิจการงานทั้งปวงจะกลับคืนสู่พระองค์ ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น เป็นสิทธิของพระองค์ท่านเท่านั้นที่จะได้รับการสรรเสริญ

และเป็นสิทธิของพระองค์ท่านเท่านั้นที่จะได้รับการเคารพภักดี พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ปรีชาสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

 

โอ้อัลลอฮฺ  การสรรเสริญต่อความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ 

การสรรเสริญและการขอบคุณต่อการที่พระองค์ทรงโปรดให้เหล่าข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

 

โอ้อัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ได้โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอน ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือเหล่าข้าพระองค์ในการถือศีลอด

และในการละหมาดในยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนด้วยเถิด

 

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงบันทึกเหล่าข้าพระองค์ไว้ในหมู่ผู้ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยเขาออกจากไฟนรกด้วยเถิด

ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ โอ้ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงอภัย

 

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์ได้ถือศีลอดและละหมาดในเดือนรอมฎอน

ด้วยการมีศรัทธามั่นและแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،


โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์โปรดทรงประทานความดีงามทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์แก่เรา

และโปรดทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษจากไฟนรกด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين،


โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์โปรดทรงตอบรับการงานของเหล่าข้าพระองค์ด้วยเถิด แท้จริง พระองค์ท่าน คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้

ขอพระองค์โปรดทรงยกโทษให้แก่เหล่าข้าพระองค์ แท้จริง พระองค์ท่านคือผู้ทรงยกโทษ ผู้ทรงเมตตากรุณา

ขอพระองค์โปรดทรงอภัยโทษให้แก่บิดามารดาของเหล่าข้าพระองค์ แก่มุสลิมทั้งมวล ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว

 ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ โอ้ผู้ทรงเอ็นดูเมตตายิ่ง ในหมู่ผู้เอ็นดูเมตตาทั้งหลาย


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 


وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.