ผู้ที่ละศีลอดในเดือนรอมาฏอนโดยเจตนาและไม่มีอุปสรรค
  จำนวนคนเข้าชม  12227

ผู้ที่ละศีลอดในเดือนรอมาฏอนโดยเจตนาและไม่มีอุปสรรคใดๆ


แปลเรียบเรียง  อิสมาอีล  กอเซ็ม


          สำหรับบุคคลที่ละทิ้งการถือศีลอดนั้นมีอยู่สองสภาพด้วยกัน คนที่ละทิ้งการถือศีลอดในขณะที่เขาถือศีลอด ก็คือยังไม่ถึงเวลาละศีลอด โดยที่เขาเจตนาละทิ้งโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ   และอีกสภาพหนึ่งก็คือไม่ถือศีลอดเลยเจตนาทิ้งโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ  สำหรับประเด็นนี้ขอนำเสนอฟาตาวาของท่านเชค มูฮัมหมัด บิน ซอและห์ อัลอุซัยมีนรอฮิมาอุลลอฮฺ


คำถามที่ 131

ท่านจะมีข้อชี้ขาดอย่างไรสำหรับการละศีลอดในรอมาฏอนโดยไม่มีสาเหตุใดๆที่เป็นอุปสรรคในการถือศีลอด ?


คำตอบ

          การละศีลอดในช่วงตอนกลางวันของรอมาฏอน โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบาปใหญ่ และถือว่าเป็นผู้ที่ฝ่าฝืน กระทำความชั่ว จำเป็นที่เขาจะต้องสำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ และให้ชดเชยวันที่เขาได้ละถือศีลอด  หมายถึง ให้ถือศีลอดในวันที่เขาละศีลอดโดยไม่มีเหตุที่เป็นอุปสรรคใดๆ และจำเป็นต้องชดใช้วันที่เขาได้ละศีลอด  เนื่องจากเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเขาที่เข้าสู่ข้อบังคับตามหลักการทางศาสนาแล้ว ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกบังคับที่จะต้องปฏิบัติ  เขาจึงจำเป็นต้องชดใช้มันให้สมบูรณ์  


          แต่สำหรับผู้ที่ละทิ้งการถือศีลอดมาตั้งแต่ต้น(หมายถึงไม่ทำการถือศีลอด) โดยเจตนาและไม่มีอุปสรรคใดๆที่ทำให้ไม่ต้องถือศีลอด ตามทัศนะที่มีน้ำหนักแล้ว เขาไม่จำเป็นต้องชดใช้  เนื่องจากการชดใช้ไม่มีประโยชน์ และจะไม่ถูกรับอีกด้วย เพราะมีกฏเกณฑ์ว่า  แท้จริงทุกการประกอบอิบาดะห์มีเวลาที่ถูกกำหนดที่ตายตัว  อิบาดะห์ที่ช้าจากวันที่ถูกกำหนดสาเหตุที่ล่าช้าโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ   การอิบาดะห์ของเขาจะไม่ถูกรับ เนื่องจากคำพูดของท่านนบี  ที่ว่า

" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(152)

“ใครที่ได้ประกอบการงานหนึ่งการงานใดที่งานนั้นไม่ใช่งานของเรา ดังนั้นมันก็ไม่ถูกรับ”

 

         เนื่องจากเขาได้ฝ่าฝืนขอบเขตของอัลลอฮฺ  และผู้ที่ฝ่าฝืนขอบเขตของอัลลอฮฺ นั้นถือว่าเป็นการอธรรม  และผู้ที่อธรรมนั้น อัลลอฮฺ  จะไม่รับจากเขา

 

 อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ว่า

 : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة: 229)

“และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์แล้ว ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่อธรรมแก่ตัวเอง”


         และหากเขาต้องการจะกระทำอิบาดะห์ก่อนที่จะเข้าเวลาของมันนั้น อิบาดะห์ของเขาก็ไม่ถูกรับเช่นกัน   เมื่อเป็นเช่นนั้น การที่จะปฎิบัติเมื่อเวลาของมันหมดไปแล้ว อิบาดะห์ของเขาก็ไม่ถูกรับเช่นกันยกเว้นในกรณีที่มีอุปสรรคต่อการปฎิบัติ สามารถมาชดเชยได้

จากเวปไซต์ http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18158.shtml


          สรุป  สำหรับบุคคลที่ละทิ้งการถือศีลอดโดยไม่มีเหตุที่เป็นอุปสรรค เช่น การเดินทาง หรือ ประสบกับโรคร้าย ความเจ็บป่วยต่างๆ  ถ้าไม่ถือศีลอดเลยนั้นเขาไม่จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้  เพราะเวลาของอิบาดะห์ได้หมดไปแล้ว  จำเป็นแก่เขาต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ ทำการสำนึกผิดต่อความผิดของตัวเองที่ผ่านมา  และประกอบการงานที่ดีให้มาก  เพราะความผิดทุกอย่างอัลลอฮฺ พร้อมที่จะอภัยโทษให้บ่าวของพระองค์เสมอ เมื่อบ่าวของพระองค์สำนึกผิดและเลิกจากการกระทำสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ ด้วยความจริงใจ

 

ขออัลลอฮ์ทรงทำให้การถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมทุกคนถูกตอบรับ ณ ที่อัลลอฮฺ


อามีน