การขอดุอาต่ออัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  25773

 

การขอดุอาต่ออัลลอฮ์


โดย...อิสมาอีล  กอเซ็ม


มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์

         มนุษย์เรานั้นส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขออะไรจากตัวเองอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะขอทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ เพราะมนุษย์มีความหวงแหนในทรัพย์สินของตัวเองเป็นธรรมดา มีคนจำนวนน้อยมากที่ชอบแบ่งปันสิ่งของและยินดีที่จะบริจาคเมื่อมีคนมาขอโดยที่ไม่รู้จักเบื่อหน่าย นี่คือธรรมชาติของมนุษย์

         แต่สำหรับอัลลอฮ์ พระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ สร้างญินและมนุษย์มาเพื่อให้ทำการอิบาดะห์เคารพภักดีต่อพระองค์ พระองค์จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่บ่าวของพระองค์ยกมือขึ้นแล้ววิงวอนขอต่อพระองค์ พระองค์ยังมีคำสั่งใช้ให้บ่าวของพระองค์ทำการขอดุอา โดยที่พระองค์มีคำสั่งใช้ในเรื่องนี้ว่า

قال الله جل وعلا " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين"

อัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสไว้ว่า

"และพระเจ้าของพวกเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้า และข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า

แท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเขามีความหยิ่งยะโสจากการเคารพภักดีต่อข้า พวกเขาจะเข้าสู่นรกในสภาพที่ต่ำต้อย"

         จากอายะนี้ทำให้เราทราบว่า การขอดุฮาต่ออัลลอฮ เป็นการประกอบอิบาดะห์ประเภทหนึ่งจากประเภทของการทำอิบาดะห์ และอัลลอฮฺถือว่าบุคคลทีไม่ยอมทำการขอดุอาต่อพระองค์คือบรรดาผู้ที่มีความหยิ่งยะโส ลืมความโปรดปรานของพระองค์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เป็นไปนั้น อยู่ใต้การบัญชาของพระองค์

 
         เราผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺจะต้องไม่ลืมว่า อัลลอฮฺคือที่พึ่งของเรา จะทำอะไรต้องมอบหมายต่อพระองค์ และจะต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกๆ กิจการงาน และการขอดุอาต่ออัลลอฮฺถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อมที่มีต่ออัลลอฮ และการขอความช่วยเหลือพึ่งพาต่อพระองค์ และการแสดงออกถึงการภักดีต่ออัลลอฮฺ โดยการขอดุอาต่อพระองค์ เพราะเราคือบ่าวผู้อ่อนแอที่ต้องการให้พระองค์สนับสนุนทุกๆ กิจการงานของเรา เราจึงไม่ลืมที่จะรำลึกถึงพระองค์ วิงวอนขอต่อพระองค์


ดังนั้นการขอดุอาต่ออัลลอฮนั้นถือว่า เป็นการกระทำที่ถ้าหากผู้ที่กระทำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมบูรณ์ถือว่าเป็นการกระทำที่ได้รับผลบุญ

     - ต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง ก่อนทำการขอพร จะต้องเริ่มต้นในการวิงวอนขอดุฮาด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ  ซอลาวาตให้แก่ท่านนบี  และเช่นเดียวกันก่อนที่จะจบดุอาให้ปฏิบัติเช่นนั้นด้วย

     - จะต้องมีความมั่นใจว่าดุฮาที่ขอนั้นจะได้รับการตอบรับ  และอย่าได้รีบร้อนในการขอดุอา ต่อการที่ดุอาจะถูกตอบรับ

     - ขณะที่ทำการขอดุอานั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่จิตใจเตรียมพร้อมสงบ เพราะว่าอัลลอฮฺ นั้นจะไม่ตอบรับการขอดุอาของบุคคลที่หัวใจเผลอเรอ

     - ให้ใช้เสียงเบาในการวิงวอนขอดุฮาไม่ดังและไม่เบา พอดีๆ

     - จะต้องยอมรับในความและสำนึกในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺได้ประทานให้แก่ท่าน

     - จะต้องมีความนอบน้อมในการขอดุฮา และใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ

     - จะต้องผินหน้าไปทางกิบละห์ และต้องมีความสะอาด

     - ต้องไม่กินของหะรอม(ที่ต้องห้าม)จะต้องบริโภคอาหารที่ดี สวมเสื้อ เครื่องดื่มที่ดี หมายได้มาจากสิ่งทีหะลาล

     - จะต้องหาเวลาที่อัลลอฮฺรับดุอา เช่น วันอารอฟะห์ ระหว่างอาซาน และอิกอมะห์ และในช่วงเวลาที่ประเสริฐ เช่น ช่วงตอวาฟ ซาแอ และช่วงที่อยู่ที่ มินา หรือขณะดื่มน้ำซัมๆ จากที่กล่าวมา และช่วงเวลาอื่นๆ


            มีผู้คนมากมายที่พวกเขาพึงพาต่ออัลลอฮฺ โดยการเฝ้าวิงวอนขอต่อพระองค์ โดยไม่มีความเบื่อหน่ายและไม่ท้อแท้ เพราะว่าดุอา คือ การกระทำอย่างหนึ่งที่ได้รับผลบุญ และอยู่ในประเภทของการสักการะพระองค์ ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ด้วย ดังนั้นมุสลิมอย่าได้ละเลยในการวิงวอนขอพรต่ออัลลอฮฺ

          อัลลอฮ์  ทรงพอพระทัยที่เห็นบ่าวของพระองค์ได้ยกมือวิงวอนขอต่อพระองค์ และพระองค์จะตอบรับดุอาแก่ปวงบ่าวของพระองค์ หากการขอดุอาของบ่าวนั้นครบเงื่อนไขของการขอดุอา และถ้าไม่ได้รับการตอบแทนในโลกนี้ โลกหน้าเราจะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอน


والله أعلم