การแต่งกายสีสัน
  จำนวนคนเข้าชม  9804

 

การแต่งกายสีสัน

 

คำถาม:

          อะไรคือเป้าหมายของคำว่า โต๊บ(มุอัซฟัร) ในฮะดิษ ? และอนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ย้อมจากพืชหรือไม่? ดังกล่าวมีหลักฐานอ้างอิงที่บ่งถึงว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือไม่ ?


มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์


คำตอบ

ประการแรก:

    พื้นฐานของการสวมใส่เสื้อผ้านั้นเป็นเรื่องที่อนุมัติ ดังที่ พระองค์อัลลอฮ์ ตรัสว่า

لِّ وَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَشَيْءٍ عَلِيمٌ [29البقرة:]

"พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพวกเจ้า ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า

และได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้า และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง"


     พระองค์อัลลอฮ์  ประทานความโปรดปรานด้วยกับสิ่งที่เราได้สวมใส่มัน ดังที่พระองค์ตรัสไว้ความว่า:

"ลูกหลานอาดัมเอ๋ย ! แท้จริงเราได้ให้ลงมาแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งเครื่องนุ่งห่ม ทีปกปิดสิ่งที่อันน่าละอายของพวกเจ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความสวยงาม

และเครื่องนุ่งห่มแห่งความยำเกรง นั่นคือสิ่งที่ดียิ่ง นั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาโองการของอัลลอฮ์ เพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้รำลึก"

     

    และใครที่เชื่อว่ามีข้อห้ามจากการสวมใส่เสื้อผ้าชนิดหนึ่งชนิดใด หรือ สีหนึ่งสีใด ดังนั้นจำเป็นที่เขาต้องนำหลักฐานที่ชัดเจนมานำเสนอสิ่งที่เขากล่าวมา


ประการที่สอง:

นักวิชาการขัดแย้งกันในฮุกุ่ม(กฎเกณฑ์) การสวมใส่เสื้อผ้าของผู้ชาย จาก 3 สี ต่อไปนี้

1. สีแดงล้วนที่ไม่ปนกับสีใดเลย ส่วนสีแดงที่มีสีอื่นแซงอยู่ด้วยนั้น นักวิชาการเห็นพ้องกันว่า อนุญาตให้ใส่ได้

2. การย้อมด้วยกับสีของดอกคำฝอย (พืชที่ใช้ย้อมเป็นสีแดง) ส่วนการย้อมสีแดงที่ไม่ได้มาจากดอกคำฝอยนั้น (ให้กลับไปดูประเด็นที่หนึ่ง)

3. การย้อมด้วยกับด้วยกับหญ้าฝรั่น (พืชที่ใช้ย้อมเป็นสีเหลือง) ส่วนการย้อมสีเหลืองที่ไม่ใช่หญ้าฝรั่นนั้น นักวิชาการเห็นพ้องกันว่า อนุญาตให้ใส่ได้


ส่วนฮุกุ่มการใส่เสื้อผ้า (ที่ย้อมมากจากดอกคำฝอย) นักวิชาการขัดแย้งกันอยู่ 3 ทรรศนะ

          ทรรศนะที่หนึ่งว่า ฮะรอม มัสฮับซอฮิรียะห์ และอิบนิกอยยิมก็เลือกทรรศนะนี้เช่นกัน หลักฐานของพวกเขาคือ บักทึกจาก อิหม่ามมุสลิม

จาก อับดุลลอฮ์ บุตรของ อัมร์  กล่าวว่า ท่านร่อซูลเคยเห็นว่ามีเสื้อผ้าสองชิ้นอยู่ที่ถูกย้อมจากดอกคำฝอยบนตัวฉัน

ท่านได้กล่าวว่า นี่คือ เสื้อผ้าของผู้ปฏิเสธ จงอย่าได้สวมใส่มัน

อีกรายงานหนึ่งกล่าวว่า  มารดาของท่านสั่งใช้ให้ท่านทำสิ่งนี้หรือ?

ฉันกล่าวว่า ฉันล้างมันออกดีใหม ?

ท่านนบีกล่าวว่า  ทว่าท่านเผามันดีกว่า


และจากบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอีกเช่นกัน จากท่าน อาลี ร่อฏิยัลลอฮุอันฮู่

"แท้จริงท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ย้อมจากดอกคำฝอย"


          ทรรศนะที่สองว่า เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ (มักรูฮ์) มัสฮับ ฮานาฟียะห์ และมาลิกียะห์ และจากรายงานที่มีน้ำหนักของมัสฮับ ฮานาบีละห์ พวกเขากล่าวว่า การห้ามดังกล่าวบ่งบอกถึง สิ่งที่น่ารังเกียจ ดังมีหลักฐานยืนยันจาก

 "บะรออ์ บุตรของ อาศิบ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ่ ว่า ฉันเห็นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ใส่ผ้าคลุมสีแดง"

(บุคอรีย์3551 มุสลิม 2337)


          ทรรศนะที่สามว่า อนุญาต มัสฮับ ชาฟอียะห์  และคำพูดที่มีน้ำหนัก (วัลลอฮุอะอ์ลัม) คือ ทรรศนะที่ว่า ฮะรอม (ห้ามใส่เสื้อผ้าที่ย้อมจากดอกคำฝอย-ผู้แปล) ดังพื้นฐานของการห้าม คือ บ่งชี้ถึง ฮะรอม(ต้องห้าม) ส่วนการสวมผ้าคลุมสีแดงของท่านนบีนั้นไม่ได้หมายความว่า สีแดง(ที่ท่านนบีสวมใส่-ผู้แปล) ถูกย้อมมากจากดอกคำฝอย แต่ทว่า เป็นสีแดงที่ไม่ได้ย้อมจากดอกคำฝอย ดูที่หนังสือ معالم السنن 4179


         ส่วนเสื้อผ้าที่ถูกย้อมจากหญ้าฝรั่นนั้น (สีเหลืองจากหญ้าฝรั่น) นักวิชาการขัดแย้งกันสามทรรศนะเช่นกัน และที่ถูกต้องที่สุด กล่าวคือ ความเห็นของ มัสฮับ ชาฟีอียะห์ และจากรายงานหนึ่งของมัสฮับ ฮานาบีละห์ ว่า ฮะรอม (ห้ามใส่เสื้อผ้าที่ย้อมจากหญ้าฝรั่น) ห้ามไม่ให้เพศชายสวมใส่เสื้อผ้าที่ย้อมจากสีของหญ้าฝรั่น หลักฐานดังกล่าวคือ รายงานจากท่าน อนัส ร่อฏิยัลลอฮุอันฮู่ กล่าวว่า

"ท่านร่อซูล ได้ห้ามจากการย้อมผ้าฝรั่นของเหล่าชาย"

 บุคอรีย์ (5846) มุสลิม(2401)

         ท่านเช็คอุษัยมีน กล่าวว่า : ทรรศนะที่ถูกต้องที่สุดคือ การสวมใส่เสื้อผ้าที่ย้อมจากดอกคำฝอยนั้น ฮะรอม และหญ้าฝรั่น ก็เช่นเดียวกัน ดู شرح الممتع 2218

          ส่วนที่เหลือก็คือ: เสื้อผ้าสีอื่นๆที่นักวิชาการไม่ขัดแย้งกัน อนุญาตให้สวมใส่ได้ และยังเห็นพ้องต้องกันในเรื่องดังกล่าว

          ท่านอิหม่ามนาวาวีย์ กล่าวไว้ใน المجموع 4337 อนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้า สีขาว แดง เหลือง เขียว ลาย(สก็อต) และสีอื่นๆ และไม่มีการขัดแย้งในสิ่งนี้ และไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ประการใด

         จากหนังสือ الموسوعة الفقهية 6132-136 นักวิชาการ(เหล่าฟุกอฮาห์) เห็นพ้องว่า เห็นชอบให้ใส่เสื้อผ้าสีขาว และเห็นพ้องว่า อนุญาตให้สวมผ้าสีเหลืองที่ไม่ได้ย้อมจากดอกคำฝอยและหญ้าฝรั่น

          เช่นเดียวกัน สำหรับผู้หญิง ให้สวมใส่สีต่างๆที่นางต้องการ ตราบที่ไม่โป๊เปลือย (รัดรูป-ผู้แปล) ส่วนเรื่องการย้อมด้วยกับดอกคำฝอย และ หญ้าฝรั่นนั้น และอื่นจากนี้ จำกัดข้อห้ามเฉพาะเพศชายเท่านั้น


          ท่าน อิบนิ อับดิล บัร กล่าวไว้ใน التمهيد 16123 ส่วนผู้หญิงนั้น แท้จริงบรรดานักวิชาการ ไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องอนุญาติให้นางสวมใส่เสื้อผ้าที่ย้อมจากดอกคำฝอย ไม่ว่า จะแดงจัด หรือแดงปานกลาง หรือแดงอ่อน


         สรุปคือ: สีที่สกัดมาจากพืชนั้นอนุญาต ไม่มีรายงานห้ามแต่อย่างใด นอกจาก สีที่ย้อมมาจากดอกคำฝอย และ หญ้าฝรั่น ดังกล่าวนั้นนับเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ชายเท่านั้น และ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นทรรศนะที่ถูกต้องที่สุดของบรรดานักวิชาการ วัลลอฮุอะอ์ลัม

 

ที่มา islamqa.info

แปลโดย  อบูชีส