VDO

 

มุสลิมใหม่ อาอิชะฮ์ บุญเพ็ง
  จำนวนคนเข้าชม  3615

 

มุสลิมใหม่ อาอิชะฮ์ บุญเพ็ง

  

จากเด็กต่างจังหวัด เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวง และเกิดความสงสัยในอิสลาม จึงศึกษาศาสนาจากการอ่าน

ซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งที่ชักชวนให้เธอสนใจในศาสนาอิสลาม มากขึ้น คือ หนังสือ "เส้นทางสายใหม่(ของไพลิน)"

อัลลอฮ์ ทรงมอบฮิดายะฮ์ ให้กับเธอพร้อมทั้งริสกีย์อย่างมากมาย อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์