จงอยู่ร่วมกันด้วยดี
  จำนวนคนเข้าชม  6930

จงอยู่ร่วมกันด้วยดี


โดย ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน อัลดุลลอฮฺ บิน บาซ


คำถาม

         ฉันเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว เมื่อตอนอายุ 25 ปี และตอนนี้ฉันมีลูกแล้ว ทั้งลูกผู้ชาย และลูกผู้หญิง บ่อยครั้งที่ฉันมักมีปัญหากับสามีของฉัน และเขามักจะต่อว่าฉันต่อหน้าลูกๆ และบางครั้งเขาก็จะต่อว่าฉันต่อหน้าญาติๆและบุคคลอื่น เขาไม่ให้เกียรติฉันเลย ซึ่งฉันไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ฉันไม่ค่อยมีความสุขเลย นอกจากตอนที่เขาไม่อยู่บ้าน ทั้งๆที่เขาก็เป็นคนที่ละหมาดและยำเกรงต่ออัลลอฮ์  ฉันต้องการหาทางออกในเรื่องนี้ และหวังว่าอัลลอฮฺ  จะทรงตอบแทนความดีงามให้แก่ท่าน


คำตอบ


         ขอให้เธออดทนและตักเตือนเขาด้วยวิธีที่ดีงาม พร้อมด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺและวันแห่งการฟื้นคืนชีพ เพื่อว่าเขาจะยอมรับและกลับมาสู่สัจธรรม พร้อมละทิ้งมารยาทที่หยาบคาย ซึ่งหากเขาไม่ยอมรับแล้ว เขาก็ย่อมได้รับบาป ส่วนเธอก็จะได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะความอดทนและกล้าในการที่จะแก้ไขปัญหา

         นอกจากนั้น เธอสมควร ขอดุอาอฺ(ขอพร)ในการละหมาดและศาสนกิจอื่นๆ ต่ออัลลอฮฺ เพื่อพระองค์ให้ทางนำแห่งสัจธรรม และมารยาทที่ดีงาม และขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้ห่างไกลจากความชั่วร้ายนี้และความชั่วร้ายอื่นๆ

          นอกเหนือจากนั้นแล้ว เธอจะต้องปฏิบัติดีและยืนหยัดบนศาสนาของอัลลอฮฺ และขออภัยโทษต่อพระองค์จากการกระทำความชั่วทั้งหลาย ที่เธอเคยละเมิดสิทธิของอัลลอฮฺ สิทธิของมารดาบิดา สิทธิของสามี หรือสิทธิอื่นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นสาเหตุที่จะนำมาซึ่งเคราะห์กรรม อันเนื่องมาจากการกระทำฝ่าฝืนของเธอ ต่ออัลลอฮฺ

อัลลอฮฺตรัสความว่า

“และเคราะห์กรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้า ก็เนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าได้ขวนขวายได้ และพระองค์ทรงอภัย (ความผิดให้) มากต่อมากแล้ว”

 (อัชชุรอ : 30)

         และไม่มีความผิดใดๆหากเธอ จะขอความช่วยเหลือต่อบิดา มารดา หรือบุคคลใดก็ได้ จากญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน ในการที่จะช่วยตักเตือน เพื่อให้สามีปฏิบัติดีต่อภรรยา ตามพระประสงค์ของ อัลลอฮฺที่ว่า

“และจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดี”

 (อันนิซาอฺ : 19)

และพระองค์ตรัสความว่า

“และพวกนางนั้นจะได้รับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกนางจะต้องปฏิบัติด้วยความดีงาม”

(อัลบะกอเราะห์ : 228)

          หวังว่าอัลลอฮฺทรงทำให้เกิดความดีงามจากตัวเธอ สามีของเธอ และให้ทางนำที่ดีแก่สามีของเธอ และทำให้เธอและสามีอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและทางนำที่ดี เพราะแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงดีงาม และผู้ทรงประเสริฐยิ่ง

 

 

 

แปลและเรียบเรียง  มูฮำหมัดกามัล อัลฟัจรีย์