จะจัดการกับดอกเบี้ยในธนาคารอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามหลักศาสนามากที่สุด
  จำนวนคนเข้าชม  23206

จะจัดการกับดอกเบี้ยในธนาคารอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามหลักศาสนามากที่สุด


แปลโดย อ.มุหำหมัด บินต่วน


คำถาม

         ฉันได้ทำการสะสมเงินจากเงินเดือนของฉันได้จำนวนหนึ่ง ฉันจำเป็นต้องออกซะกาตจากทรัพย์ของฉันจำนวนนั้นหรือไม่ ? แต่ขอแจ้งให้ทราบว่าเงินจำนวนนี้ฉันได้เก็บสะสมมันไว้ เพื่อสร้างบ้านให้กับตัวฉันเอง และส่วนหนึ่งก็เตรียมไว้เพื่อใช้ในการจัดซื้อสินสอด เพื่อฉันจะได้แต่งงานในเร็วๆนี้ อินชาอัลลอฮฺ และฉันได้เก็บเงินสะสมจำนวนนี้ไว้เป็นเวลาหลายปี โดยฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง เนื่องจากว่าฉันไม่มีที่เก็บรักษาเงิน แต่ต่อมาธนาคารได้เพิ่มเงินจำนวนหนึ่งเข้าไปในบัญชีเงินฝากของฉัน มันไม่ใช่เงินของฉัน (หมายถึงเงินต้น) แต่มันถูกเรียกว่า “เงินปันผล” ซึ่งมันก็คือ “ดอกเบี้ย”

          จนในที่สุด ฉันได้ตัดสินใจถอนเงินของฉันที่ฝากไว้กับธนาคาร แต่ฉันไม่เอาดอกเบี้ย โดยฉันทิ้งมันไว้ที่ธนาคาร และก็ถูกบันทึกไว้ในนามของฉันจนถึงปัจจุบัน ฉันจะเอาเงินดังกล่าว (ดอกเบี้ย) ไปบริจาคทาน หรือจะทิ้งไว้ที่ธนาคารเหมือนเดิม หรือจะให้ฉันทำอย่างไร ? หากฉันจะเอาเงิน (ดอกเบี้ย) จำนวนนั้นไปบริจาคให้กับครอบครัวที่ยากจน ที่ต้องการเงินเป็นจำนวนมาก ที่พวกเขาขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือฉันจะเอาเงินดังกล่าวไปให้องค์กรการกุศล ?

ขอขอบคุณท่านเชคฯ และขอต่ออัลลอฮฺได้ทรงโปรดประทานความดีงามให้กับท่าน


คำตอบ

        คำตัดสินชี้ขาดปัญหาศาสนา(ฟัตวา)จากปราชญ์อาวุโส เกี่ยวกับบางประเด็นของซะกาต และดอกเบี้ย คำฟะตะวาของ ฯพณฯ เชค อับดุลอาซิซ อิบนุ บาซ (รอฮิมะฮุลลอฮฺ) อดีตมุฟตีใหญ่ และหัวหน้าสภาอุละมาอฺ อาวุโส ของประเทศซาอุดิอารเบีย

          ทรัพย์ที่ถูกเก็บสะสมไว้เพื่อแต่งงานหรือเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่ จำเป็น(วาญิบ)ที่ต้องจ่ายซะกาต เมื่อทรัพย์นั้นครบพิกัด(นิซอบ)และมีอายุจนครบรอบปี ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะอยู่ในรูปของ ทองคำ,หรือเงิน(เครื่องเงิน)หรือเงินตราธนบัตร ทั้งนี้ตามหลักฐานทั่วไปที่ระบุให้วาญิต้องออกซะกาต เมื่อมีอายุครบหนึ่งปีโดยไม่มีการยกเว้น

          สำหรับการนำเอาทรัพย์ไปฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็นระบบดอกเบี้ยนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติ เนื่องจากเข้าข่ายการช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องบาปและการละเมิด แต่หากผู้ใดอยู่ในภาวะที่คับขันจนถึงที่สุดที่จะต้องเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคาร ระบบดอกเบี้ย ก็อนุมัติให้ทำได้ แต่จะต้องปราศจากดอกเบี้ย

          สำหรับดอกเบี้ยที่ท่านกล่าวถึงนั้น ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ที่ธนาคาร โดยถูกบันทึกไว้ในนามของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้วางเงื่อนไขไว้ ตามทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุด อนุญาตให้ท่านถอนออกมาได้ และนำไปจ่ายในทางทำการกุศลเช่น บริจาคให้กับคนจน หรือปรับปรุงห้องน้ำ หรืออื่นๆ ในทำนองนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ยังประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วไป

          การกระทำดังกล่าวเหมาะสมยิ่งกว่า การที่ท่านทิ้งมันไว้ให้ตกแก่ผู้อื่นที่อาจนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกหลักศาสนา ท่านทำดีแล้วที่ท่านได้ถอนเงินของท่านออกจากธนาคาร –ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ ได้เพิ่มพูนทางนำและความสำเร็จให้กับเรา

 


แปลจาก มัจญมัวะฮฺ ฟะตะวา อิบนิบาซ ต้นฉบับที่ใช้แปล Ebook เล่มที่ 14 หน้าที่ 129-131