เส้นทางแห่งสันติสุข
  จำนวนคนเข้าชม  7402

เส้นทางแห่งสันติสุข 

         อิสลาม  »  มิได้เป็นเพียงศาสนา ในความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจกัน หากแต่อิสลามเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่สมดุลทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านวิญญาณ ซึ่งแนวทางนี้พระองค์อัลลอฮ์ ได้ประทานมาให้แก่มนุษย์ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสันติในโลกนี้ และให้รอดพ้นจากความทรมานในโลกหน้า แนวทางที่ดีนี้เราจะพบได้ในคัมภีร์อัลกุรอาน และจากคำสอน วิธีปฏิบัติของท่านศาสนฑูต มุฮัมมัด

         อิสลาม   »   ถือว่า ชีวิต มิใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเอง แต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ ทรงประทานให้แก่มนุษย์ ดังนั้นมนุษย์มิได้เป็นเจ้าของชีวิตที่แท้จริง หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเป็นเจ้าของมนุษย์ และสรรพสิ่งทั้งหมด ดังนั้นมนุษย์จะมาทำร้ายหรือทำลายชีวิตของตนเองหรือชิวิตของผู้อื่นมิได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นที่อนุมัติในบทบัญญัติที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน

         อิสลาม  »  บอกไว้ว่า มนุษย์ถูกส่งมาบนโลกนี้เป็นการชั่วคราว และชีวิตแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ฐานะ และโอกาส  ทั้งนี้เพื่อมนุษย์จะได้มีความสัมพันธ์กัน และรู้จักซึ่งกันและกัน แต่สิ่งหนึงที่มนุษย์ทุกคนจะได้รับ คือ การทดสอบจากพระเจ้าของพวกเขา ตลอดทั้งชีวิตของพวกเขา พระองค์จะทรงทดสอบว่า เขาจะนึกถึง และศรัทธาต่อพระองค์หรือไม่ การทดสอบจะมีต้งแต่ความกลัว ความหิว การสูญเสียทรัพย์สิน ชีวิต พืชผล และอื่นๆ ในขณะที่มนุษย์บางคนถูกทดสอบด้วยความมั่งคั่ง ร่ำรวย มีอำนาจ วาสนา บารมี จนกระทั่งวาระสุดท้านของชีวิตได้มาถึง

         ทุกชีวิตนั้น พระองค์จะเรียกกลับไปเพื่อรับฟังการตัดสินผลการทดสอบ ในวันแห่งการสิ้นสุด วันสุดท้ายของโลกใบนี้ นี่คือ ความจริงแห่งชีวิต คือที่สุดของมนุษย์ คือแห่งสุดท้ายของวิญญาณที่ทุกคนมักเฝ้าหาคำตอบ

         ในการประทาน อิสลาม มาให้แก่มนุษย์ชาตินั้น อัลลอฮ์ได้ทรงประทานทยอยผ่านทางศาสนฑูตต่างๆของพระองค์ เป็นเวลาหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งสมบูรณ์ในสมัยของท่านศาสนฑูต มุฮัมมัด และในการประทาน อิสลาม นี้ อัลลอฮ์ มิได้ทรงบังคับให้มนุษย์ทุกคนรับอิสลาม เพราะพระองค์ทรงได้ประทานสติ ปัญญา ความเฉลียวฉลาด ให้แก่มนุษย์แล้ว มนุษย์จึงมีสิทธิในการเลือกวิถีชีวิต อันเป็นของขวัญยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษย์ มนุษย์จึงมีสิทธิเสรีในการตัดสินใจว่า จะยอมรับหรือปฏิเสธ ในศาสนาอิสลาม 

          ใครก็ตามที่ศรัทธา และปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอิสลาม เขาผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในโลกนี้ โดยที่เขาได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์และตามแบบฉบับของศาสดามุฮัมมัด พร้อมด้วยกับความสำเร็จในโลกหน้า โลกแห่งการตอบแทนอย่างยั่งยืน คือ สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์

         โอ้ ! เพื่อนมนุษย์ที่รักยิ่งทั้งหลาย มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มิได้มีความต้องการทางด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์ยังมีความคิด สติปัญญา จิตใจ และวิญญาณ  ที่ทุกส่วนจำเป็นต้องได้รับการสนองตอบความต้องการในแต่ละด้านอีกด้วย ดังนั้นนอกจากปัญหาทางด้านปากท้องแล้ว มนุษย์ยังมีปัญหาต่างๆที่เขาต้องการจะรู้อีกมากมายหลายอย่าง เช่น ชีวิตคืออะไร ? ตัวเขานั้นมาจากไหน ? เขาเกิดมาทำไม ? เมื่อตายแล้วจะไปที่ไหน ? ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ? ใครเป็นคนสร้างโลกใบนี้? โลกใบนี้เกิดมาได้อย่างไร ? และมีคำถามอื่นๆ อีกมากมายที่มนุษย์ต้องการหาคำตอบ

         ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ ไม่อาจหาคำตอบในแง่ของวิทยาศาสตร์ได้ และคำตอบนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจแก่เขา  แต่คำตอบของทุกคำถามเหล่านั้นจะสามารถหาได้ในคำสอนของศาสนาอิสลามที่เป็นสัจธรรม

         โอ้ ! มนุษย์ชาติที่รักยิ่งทั้งหลาย มาร่วมศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิด พระองค์อัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่ง การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ โดยการยึดหลักการอัลอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำท่านและครอบครัว พี่น้อง ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนฝูง ให้บรรลุสู่ความสุขที่แท้จริง

          โอ้ ! มนุษย์ชาติที่รักยิ่งทั้งหลาย มาเชื่อฟังอัลลอฮ์ และศาสนฑูตของพระองค์  มาร่วมกันเป็นพี่น้องมุสลิม มุสลิมะห์ ในวันนี้ เริ่มศรัทธา เรียนรู้ ค้นคว้า และปฏิบัติ คุณจะมีความสุขที่แท้จริงตลอดกาล

         จงกล่าวว่า

أشهد أن لا إله إلا الله  و أشهد أن محمدا ر سو ل الله

อัชฮาดู  อัลลาอีลาฮาอิ้ลลัลลอฮ์  วาอัชฮาดู  อันนา  มูฮัมมาดัรรอซูลลุลลอฮ์

ข้าขอปฏิญาณว่า : ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของพระองค์

         

          อิสลาม  »  จะนำความสุข ความสมหวัง มาให้แก่มนุษย์  ในโลกนี้นั้นไม่ใช่สถานที่ตอบแทน แต่เป็นโลกแห่งการทดสอบ วันนี้เราต้องอดทนด้วยการภักดี และศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ และยึดแบบอย่างของท่านศาสนฑูตมุฮัมมัด และเราจะประสพความสำเร็จที่แท้จริงในโลกหน้า คือ ได้เข้าสวนสวรรค์ที่สวยงามและสุขสบายตลอดกาล

ขอให้ท่านประสบโชคดี ได้รับทางนำที่ถูกต้องจากพระองค์อัลลอฮ์