คำยืนยันของศรัทธาชน
  จำนวนคนเข้าชม  4324

คำยืนยันของศรัทธาชน

        จาก อนัส อิบนุ มาลิก เล่าว่า

         ในวันหนึ่งมีญะนาซะฮ์(ศพ) หนึ่งผ่านมา ได้มีคนกล่าวสรรเสริญความดีงามของผู้ตาย ท่านนะบี  ของอัลลอฮ์จึงกล่าวว่า " ได้แน่ ได้แน่ ได้แน่ " (ต่อมา) มีญะนาซะฮ์ หนึ่งผ่านมาอีก ได้มีคนกล่าวประนามความชั่วร้ายของผู้ตาย ท่านนะบี ของอัลลอฮ์ กล่าวว่า " ได้แน่ ได้แน่ ได้แน่ "

         บิดา มารดา ของฉันเป็นพลีเเก่ท่าน การที่มีญะนาซะฮ์ หนึ่งผ่านมาและมีผู้กล่าวสรรเสริญความดีถึงผู้ตายนั้น แล้วท่านกล่าวว่า ได้แน่ ได้แน่ ได้แน่ และการที่มีญะนาซะฮ์อีกหนึ่งผ่านมา และมีผู้กล่าวประนามความชั่วถึงผู้ตายนั้น และท่านก็กล่าวว่า ได้แน่ ได้แน่ ได้แน่ (หมายความว่าอย่างไร)

         ท่านเราะซูล ได้กล่าวตอบว่า

         " บุคคลใดที่พวกท่านกล่าวสรรเสริญเขา (ผู้ตาย) อันเป็นความดี ผู้ตายนั้นก็จะได้เข้าสวรรค์ และบุคคลใดที่พวกท่านกล่าวประนามเขา (ผู้ตาย) อันเป็นความชั่ว ผู้ตายนั้นจะได้เข้านรก พวกท่านทั้งหลายเป็นพยานของอัลลอฮ์บนพื้นดิน พวกท่านทั้งหลายเป็นพยานของอัลลอฮ์บนพื้นดิน "

ฮะดิษ เศาะเฮี๊ยะ บันทึกรายงานโดย อิหม่าม มุสลิม เลขที่ (901)