แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร
  จำนวนคนเข้าชม  11429

แซะ อับดุลลาตีฟ   สุขถาวร

عبداللطيف  سوك تاوون

การทำงานด้านสังคม

- อดีตประธานมูลนิธิ ประทีปวิทยาทาน ดูแลเด็กกำพร้าขององค์กร อีรอซะฮ์ (คู้ขวา)

- กรรมการมูลนิธิดารุสลาม หนองจอก

- กรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าศาสนวิทยา

- คอเต็บประจำมัสยิดดาริสลาม พัฒนาการ

หจก.เอส.ที. อาราเบียนกรุ๊ป

เลขที่ 5/200 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-183-6141-2  แฟกซ์  02-183-6054

จดทะเบียนเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

หุ้นส่วน 2 ท่าน 

- นาย อับดุลลาตีฟ    สุขถาวร

- นาย สมหวัง           มะเดน 

จำนวนฮุจญาต  5 ปี ที่ผ่านมา เฉพาะของกลุ่ม อับดุลลาตีฟ สุขถาวร 

2547 / 117  คน         2548 / 145  คน          2549 / 167  คน

2550 / 217  คน         2551 / 267  คน          2552 / ........คน

คำถาม - คำตอบ

Islammore : หลักการทำงานใน เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : ใน เอส.ที. มีการให้บริการด้าน วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน จัดที่พักทั้งในเมืองมะดีนะฮ์ และ เมืองมักกะฮ์ ในด้านการบริหารจัดการแต่ละกลุ่มจะมีการจัดการของตนเองซึ่งไม่เหมือนกัน และเราให้อิสระและเคารพการทำงานของแต่ละคน ซึ่งแต่ละแซะในแต่ละกลุ่มจะดูแลลูกทีมของตนเองแต่อยู่ในนามของ เอส.ที.

Islammore : มีการจัดบริการทางด้านใดบ้าง ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร :

 • มีการจัดบริการอุมเราะฮ์ตลอดทั้งปี ซึ่งบางครั้งมีการจัดทัศนศึกษาพาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆทางประวัติศาสตร์ และมีการบรรยายประกอบโดยจะเน้นอยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับ เช่น มัสยิดอักซอร์, อียิป, จอร์แดน, ซูเรีย(ชาม), ทะเลเดดซี เป็นต้น
 • จัดอุมเราะฮ์รอมาฏอนตลอดทั้งเดือน
 • จัดบริการทำฮัจญ์
 • จัดรายการวิทยุคลื่น AM 1233 ในนามศาสนสัมพันธ์ เข้าเป็นปีที่ 18 แล้ว เพื่อให้ความรู้ด้านศาสนา และประชาสัมพันธ์งานศาสนา รวมทั้งเป็นสื่อที่บอกเล่าถึ่งความเคลื่อนไหวของพี่น้องที่ไปทำฮัจญ์ ให้ทางเมืองไทยได้รับรู้ข้อมูลของญาติ พี่น้องมุสลิมของท่านทั้งหลาย 

Islammore : หลักการในการทำงานของตนเอง ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : การทำงานจะทุ่มเทให้บริการในการจัดด้านอุมเราะฮ์ และฮัจญ์ ให้ได้ตามแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัด (ศ.ล.)มากที่สุด เน้นการเรียนการสอนและอบรมในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อเนื่อง

         การจัดทัศนศึกษา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์อิสลาม เพื่อให้ผู้ที่ไปได้เพิ่มพูน อิหม่าน ศรัทธาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Islammore : เป้าหมาย หรือ จุดมุ่งหมายในการให้บริการต่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : ด้วยอะมานะที่ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตใจ โดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย และหวังให้ทุกคนได้รับฮัจญ์ที่มับรู โดยได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีดีขึ้น

Islammore : การยืนหยัดที่จะปฏิบัติตามหลักคัมภีรือัลกุรอาน และซุนนะฮ์ มีอุปสรรคอะไรบ้าง ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร :

 1. จากผู้ที่ร่วมเดินทาง จะได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน เราต้องให้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง หล่อหลอมให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในเป้าหมายเดียวกัน
 2. ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มต่างๆที่ไม่เข้าใจในศาสนาอย่างถูกต้องมาโดยตลอด แต่การต่อต้านกลับเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไป
 3. การรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของฮุจญาตที่ให้กับเรา เหมือนเป็นไฟนรก ถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ดีงามเท่ากับเราได้กินไฟนรกเข้าไป
 4. ปัญหาใหม่ๆ จะเกิดขึ้นทุกปี เราจะใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และใช้สติเพื่อควบคุม สิ่งที่สำคัญคือ ดูอาร์ ที่ขอต่ออัลลอฮ์ ตลอดเวลา

Islammore : เหตุผลในการเริ่มต้นในการให้บริการฮัจญ์ ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : ตั้งแต่แรกเริ่มเห็นผู้ที่ไปทำฮัจญ์ ไม่ได้ปฏิบัติฮัจญ์ตามแบบฉบับอย่างแท้จริง เสียดายโอกาส และเงินทองที่สูญเสียไป จึงเสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับฮุจญาตอีกทางหนึง และเราจะมีการบันทึกภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบ เพื่อใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจ

Islammore : ประสบการณ์ในการจัดฮัจญ์กี่ปีมาแล้ว ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร :  ประมาณ 17 ปี

Islammore : ทราบว่าใน เอส.ที. มีแซะที่ใช้ชื่อของ เอส.ที.อาราเบียน ในการจัดฮัจญ์มากมาย และในแต่ละแซะมีการให้บริการเหมือนกันหรือไม่ ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : ไม่ เหมือนกัน และแตกต่างกัน แล้วแต่นโยบายของแต่ละกลุ่ม เราให้อิสระในการทำหน้าที่ของผู้ที่นำฮุจญาตของเขามา

Islammore : ทำอย่างไรให้ฮุจญาต ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทำฮัจญ์ที่ถูกต้องและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติที่เรานำเสนอ ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : มี ซีดี การเรียนการสอนเผยแพร่ มีการอบรมปฐมนิเทศน์ก่อนไป และเราจะเริ่มต้นที่ เมืองมะดีนะฮ์ เพื่อเป็นการเริ่มแบบท่านนบี(ศ.ล.) จะมีการอบรมการเรียนการสอนและนาซีฮัด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่มะดีนะฮ์ มีการอธิบายล่วงหน้าและตอกย้ำการปฏิบัติอีกครั้งเมื่อใกล้เวลา  ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติโดยมีการอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอาน และ ฮะดิษ รวมทั้งทัศนะของอุลามะเป็นเพียงเล็กน้อยที่เสริมเข้าไป

Islammore : พี่น้องในประเทศไทยจะได้รับข่าวสารของฮุจญาตได้ในแนวทางใด ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : จากสื่อวิทยุคลื่น  AM 1233  การประชาสัมพันธ์ตามนิตยสาร เช่น กัมปง มีรายการ มุสลิมไทม์ ไปถ่ายทำและสัมภาษณ์ฮุจญาตที่ไปทำฮจญ์

Islammore : อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่ได้รับจากการทำฮัจญ์ ไม่ว่าจะเป็นจากฮุจญาต หรือ แซะ ด้วยกันเอง ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร :

 • เรื่องการเรียนการสอนของเราทุกวัน ทำให้ฮุจญาตเห็นข้อแตกต่าง จึงทำให้บางแซะต้องเลิกกิจการไป
 • ฮุจญาต คาดหวังว่าการไปทำฮัจญ์จะต้องเหมือนการไปทัวร์ท่องเที่ยว จึงนึกถึงความสบายเป็นหลัก โดยลืมนึกถึงหลักการและเป้าหมายที่แท้จริงในการมาทำฮัจญ์

Islammore : ขวัญกำลังใจในการทำงาน ที่ทำให้ต่อสู้ต่อไปเมื่อพบปัญหาต่างๆ ?

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร :

 • ดูอาร์ที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮ์
 • กำลังใจจากครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำงานอย่างเต็มที่
 • กำลังใจจากฮุจญาต ที่มีผู้ที่เห็นการทำงานและรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของตนเองในการมาทำฮัจญ์
 • ทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือมาโดยตลอด

Islammore : การได้รับความไว้วางใจจากสถานฑูตในการให้จัดอุจญาตที่ได้รับทุนไปทำฮัจญ์

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : เราจะได้รับความไว้วางใจจากสถานฑูต อิมิเรต และ ซาอุดิอาระเบีย เพราะจะมีการตรวจสอบการทำงานของเรา ก่อนที่จะเชื่อใจเพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนไปกับเรา

Islammore : ข้อคิดที่อยากบอกต่อพี่น้องมุสลิม

แซะ อับดุลลาตีฟ สุขถาวร : ขอให้ผู้ที่ตัดสินใจเพื่อที่จะไปทำฮัจญ์ ได้พิจารณา แซะ ผู้นำพา เพราะการทำฮัจญ์จะไม่มีโอกาสแก้ตัวได้ ขอให้ท่านได้ฮัจญ์ที่แท้จริงอย่าหลงไปกับการโฆษณาชวนเชื่อ เพราะฮัจญ์ในปัจจุบันได้เป็นหนทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ศาสนาบังหน้าให้กับกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม โดยนำเอาศาสนามาหากิน

          Islammore ขอขอบคุณ แซะอับดุลลาตีฟ สุขถาวร ที่ให้ข้อมูลและสละเวลาในการสัมภาษณ์ กับเรา ทางอิสลามมอร์ขอให้ท่านได้ยืนหยัดในการทำหน้าที่ผู้นำฮัจญ์ที่ถูกต้องตามหลักการคัมภีร์ อัลกุรอาน และซุนนะฮ์ ตลอดไป โดยกัดมันด้วยฟันกราม และขออัลลอฮ์ทรงตอบรับดูอาร์จากผู้ศรัทธาที่ทำงานและยืนหยัดเพื่อนำพาพี่น้องมุสลิมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง แม้จะมีอุปสรรคบ้างขอให้สิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ได้รับการทดสอบจากพระองค์ และขอพระองค์ทรงประทานริสกีที่สะอาด และถูกต้อง ให้กับผู้ที่ยืนหยัดในศาสนาจนกระทั่งพระองค์ทรงพอพระทัย

        ข้อคิดที่อยากบอก สิ่งหนึ่งที่เชื่อมั่นเสมอแม้ใครจะบอกว่าการทำงานศาสนานั้นอย่าหวังความร่ำรวย แต่อย่าลืมว่าประวัติศาสตร์บรรดาศอฮาบะฮ์ที่ทำการค้าและทำงานศาสนาควบคู่ไปด้วยอย่างเที่ยงตรง พวกเขาคือเศรษฐี ที่สามารถบริจาคให้กับคนจนได้ทั้งเมือง จงยืนหยัดและทำหน้าที่ให้ถูกต้องพระองค์จะทรงประทานให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จนกว่าพระองค์จะทรงพอพระทัย และไม่มีใครที่จะสามารถมายับยั้งหรือขัดขวางได้ เพราะไม่มีใครให้ได้นอกจากอัลลอฮ์ เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

Islammore