คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม ?
  จำนวนคนเข้าชม  7657

 

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม ?

ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ บิน อุษมาน สินดีย์


        ความสุข คือ จุดหมายที่ทุกชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้แสวงหาเพื่อให้ได้รับมันมา  ซึ่งแน่นอนมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลาก็ตาม ต่างเสาะแสวงหาสาเหตุแห่งความสุข พวกเขายอมทุ่มเทกำลังอย่างเหน็ดเหนื่อย ในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดสน ความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก

        ทว่า ความเป็นจริงแล้วการแก้ปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นหาใช่สิ่งที่ถูกต้องแท้จริงไม่ สิ่งที่พวกเขาหมายถึงคือ ความสุขที่ได้รับจาก การละเล่น ความเพลิดเพลิน  หรือสิ่งอื่น ๆ พวกเขาอาจจะได้รับความสุขจากมัน แต่มันเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วขณะ หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อม ๆ กับบางสิ่งบางอย่างภายในที่สร้างความขุ่นมัวแก่ชีวิตที่สดใสของพวกเขา


         แท้จริง สัจธรรมข้อหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดอาจะจะปฏิเสธมันได้ ถ้าคนคนนั้นปราศจากอารมณ์ใฝ่ต่ำ ก็คือ ความสุขที่มั่นคงจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยกับการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ พระเจ้าผู้ทรงสร้างและเนรมิตสิ่งทั้งหลาย และด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ เพราะอัลลอฮฺคือผู้สร้างมนุษย์ และแน่นอนพระองค์คือผู้รู้ดียิ่งว่าสิ่งใดที่มอบความสุขแก่มนุษย์และสิ่งใดที่ทำให้เกิดทุกข์ สิ่งใดที่ให้คุณและสิ่งใดให้โทษ

         มีนักจิตวิทยาจำนวนไม่น้อยได้ให้การยืนยันว่า มนุษย์ผู้ที่มีศาสนา คือบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบใจ

            เมื่อการศรัทธาต่ออัลลอฮฺคือที่ซ่อนแห่งความสุขที่มั่นคง แล้วอะไรเล่าคือแนวทางที่จะนำไปสู่การศรัทธาที่ว่านั้น ?

            มีศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ มากมายบนโลกใบนี้ ผู้สังเกตสามารถจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างศาสนาอันมากมายนั้นล้วนเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในระดับรากฐานเลยทีเดียว จึงเป็นไปไม่ได้ว่าทุกศาสนาทั้งหมดจะเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องทั้งสิ้น

ดังนั้น อะไรเล่าคือศาสนาที่แท้จริง ?

และอะไรเล่า คือความเชื่อที่อัลลอฮฺรักและชอบให้เราศรัทธา ?

และอะไรเล่าคือศาสนาที่ประกันความสุขให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ?

        เพื่อดำเนินสู่การเลือกเฟ้นสิ่งที่ถูกต้องสู่ศาสนาที่แท้จริง เพราะเรามั่นใจอย่างแน่นอนว่าผู้ที่มีสติปัญญาทุกคนย่อมเห็นด้วยว่า การที่มนุษย์แต่ละบุคคลเติบโตมาบนศาสนาหนึ่ง ๆ ที่บิดา มารดาและสังคมรอบข้างเขานับถือมันอยู่ ไม่ใช่หลักฐานที่จะบอกว่าศาสนาที่เขาศรัทธาอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ ตราบใดที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่รับได้อย่างชัดเจนต่อสิ่งดังกล่าว และตราบใดที่สติปัญญายังไม่บรรลุถึงความสบายใจและความมั่นใจอย่างชัดเจนต่อสิ่งนั้นๆ 

          ถ้าหากสติปัญญาคือสิ่งจำแนกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ดังนั้นผู้ที่มีสติปัญญา ก็จงใช้มันพิจารณาถึงประเด็นนี้ เพราะมันคือประเด็นที่สำคัญและอันตรายยิ่ง  การเดินทางอันสั้นในการท่องสำรวจความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ ที่หลากหลายนี้ อาจเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการหาคำตอบที่คุณกำลังแสวงหาอยู่

            จะสรุปให้อย่างสั้น ๆ และได้ใจความด้วยความเชื่อมั่นและความจริงใจอย่างบริสุทธิ์ว่า ไม่ว่าคุณจะแสวงหาสัจธรรม ณ ที่ไหนก็ตาม คุณจะไม่มีวันพบเจอสิ่งอื่นใดอย่างเด็ดขาดเว้นแต่สัจธรรมอันหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือ ศาสนาอิสลามที่แท้จริงนั่นเอง และ ความสุขที่แท้จริงนั่น มันอยู่ในอิสลามนี่เอง 

แปลโดย : อับดุลอาซีซ  สุนธารักษ์ / Islamhouse