กฎเกณฑ์ของคำพูดว่า รักชาติ
  จำนวนคนเข้าชม  7409

 

กฎเกณฑ์ของคำพูดว่า รักชาติ

 

แปลและเรียบเรียง อบูชีส

 

คำถาม 

 

อะไรคือกฎเกณฑ์ของบางคนที่เรียกร้องว่าจำเป็นต้องรักประเทศชาติ ?

 

คำตอบ

 

          จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ และเพื่อร่อซูล  ของพระองค์ หมายความว่า (วาญิบ)ให้บ่าวรักและเป็นมิตรกันเพื่ออัลลอฮ์  และเป็นศัตรูเพื่ออัลอฮ์  และบางประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอิสลาม ดังนั้นเขาจะรักประเทศเขา(เพื่ออัลลอฮ์ )ได้อย่างไร !  แต่ถ้าเมื่อประเทศของเขาเป็นประเทศอิสลาม จำเป็นที่เขาจะต้องรักที่จะให้ประเทศของเขาได้รับสิ่งดีงาม และแสวงหาความจำเริญให้แก่ประเทศของเขา แต่ทว่าความรักนั้นจะต้องเพื่ออัลลอฮ์  เท่านั้น 

 

         มุสลิมคนใดเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์  เขาคือ ผู้ที่เป็นมิตร และผู้ใดเป็นผู้ขัดแย้งต่อศาสนาของอัลลอฮ์  คนๆนั้นก็คือ ศัตรู แม้ว่าคนๆนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งจากประชาชนในประเทศ และแม้ว่าจะเป็น ลุง ป้า น้า อาของเขา หรือแม้จะเป็นเป็นพ่อแม่ของเขาก็ตาม ดังนั้นการรักกันก็ต้องรักเพื่ออัลลอฮ์  และ การเป็นศัตรูกันก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์ 

 

        สำหรับประเทศชาติอิสลามก็ให้เขารักได้ และจำเป็นต่อประชาชน ต้องมีความกล้าหาญ บนการกระทำความดี เพื่อประเทศของเขา เพื่อที่ให้ประเทศของเขาดำรงความเป็นประเทศอิสลามเอาไว้ตลอดไป และจำเป็นที่จะต้องพยายาม เพื่อให้สถานภาพและประชาชนของประเทศมีความมั่นคง นี่คือ ความจำเป็น เหนือมุสลิมทุกคน


          เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์  ได้โปรดประทานเตาฟิก ,ฮิดายะฮ และการเจตนาและการงานที่ดี แก่พวกเรา ,พวกท่านและบรรดามุสลิมทั้งหลายและขอให้อัลลอฮ ประทานพร แก่นบีของเรา, มุหัมหมัด ,แก่วงศวานและบรรดาสาวกของท่านด้วยเถิด

 

 

 

          หมายเหตุ ฉะนั้นจงทำให้ปประเทศที่ท่านรักเป็นประเทศอิสลาม และจงแสวงหาการปกครองด้วยระบอบอิสลามเพื่อความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์