ใครคือ มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ?
  จำนวนคนเข้าชม  6203

 

ใครคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”?

 

แปลโดย : อับดุลอาซีซ สุนธารักษ์

 

       ใครคือ “มุหัมมัด” ? ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มุสลิมจำนวนกว่าพันล้านคนได้ยอมปฏิบัติตามเขา  เขาคือ ? นักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมกระนั้นหรือ ! หรือเขาคือ เจ้าชายผู้เป็นที่รัก? ! หรือเขาคือ นายกรัฐมนตรีที่มากด้วยประสบการณ์ !  หรือเขาคือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม !


 

คำตอบ ที่ได้มิใช่อื่นใดเลย ! ทว่าเขาคือผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าคนเหล่านั้นนัก  เขาคือ “ศาสนทูตของอัลลอฮ์ ”
 

        มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผู้ปรากฏกายเมื่อกว่า 1400 ปีก่อน พร้อมสารน์จากพระผู้เป็นเจ้า และกล่าวว่า : เขาคือ บ่าวผู้รับบัญชาให้เผยแพร่สารน์จากพระเจ้า บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ โดยไม่จำกัดกาลสมัย สถานที่ เพศ สีผิว และรูปร่าง  และสารน์ที่นำมานั้นเป็นฉบับสุดท้ายจากฝากฟ้าและเขาคือ: ศาสนทูตคนสุดท้าย ซึ่งจะไม่มีศาสนทูตคนใดหลังจากเขาอีกแล้ว

 

“มุหัมมัด” คือใคร?
 

เขาคือ ผู้ก่อการร้ายที่มีภาพกระจายในหนังสือพิมพ์กระนั้นหรือ !

หรือ เขาคือนายทหารผู้คว้าชัยชนะหนือศัตรูในนานาสงคราม !

หรือ เขาคือผู้ปราดเปรื่องที่หล่อหลอมหัวใจคนระหว่างชนชาติที่บาดหมางกัน !
 

 

         ทว่า มุฮัมมัด คือ ผู้รักษาสิทธิแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย , สิทธิของบุรุษ ระหว่างสตรีและเด็กๆ , สิทธิระหว่างเพื่อนบ้าน , คือ ผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมวลมุสลิมและคนต่างศาสนิก , ผู้วางระบบครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แก่บิดามารดาและสิทธิที่ต้องมีต่อลูกหลาน , คือ ผู้ยับยั้งการอธรรม เรียกร้องสู่ความยุติธรรม ความรัก ความสามัคคี และการช่วยเหลือกันในสิ่งที่ดี , ผู้เรียกร้องสู่การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย การตักเตือนซึ่งกันและกัน และสร้างความรักระหว่างกัน

        มุฮัมมัด คือ ผู้ห้ามมุสลิมจากการปฏิบัติที่ไม่ดี เช่น ลักขโมย ทุจริต ฆ่าฟัน และก่อความอธรรม เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตและสันดานที่ไม่ดีสู่สิ่งที่ดีงาม เช่น  มุสลิมไม่ลักขโมย ! มุสลิมไม่โกหก ! มุสลิมไม่ดื่มเหล้า ! มุสลิมไม่ผิดประเวณี ! มุสลิมไม่คดโกง ! มุสลิมไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ ! มุสลิมไม่ทำร้ายเพื่อนบ้าน ! มุสลิมทำดีต่อบิดามารดา ! มุสลิมรักและเอ็นดูต่อเด็ก สตรี ผู้อ่อนแอ และคนชรา ! มุสลิมไม่ทำร้ายมนุษย์และสัตว์ ! มุสลิมมีเมตตา มอบความรักแก่ภรรยาและให้ความสำคัญต่อเธอ และอ่อนโยนต่อบุตรหลาน กระทั้งวันสุดท้ายของชีวิต ! มุสลิมไม่จบความสัมพันธ์กับลูกๆ เมื่อพวกเขาบรรลุนิติภาวะ !

ผู้ทำในสิ่งที่ดี และห้ามปรามในความชั่วร้าย เขาคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”

คุณทราบไหมว่า ทำไมมุสลิมทุกคนถึงรัก “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” ?

คุณทราบหรือไม่ว่า “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” มีความหมายกับมุสลิมอย่างไร?

ทำไมมุสลิมทุกคนจึงรัก “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” มากกว่าสิ่งอื่นใด !


ก่อนที่คุณจะแสดงความคิดเห็น ฉันขอให้คุณมีความเป็นกลาง และเมื่อจะตัดสินผู้ใดขอให้คุณโปรดทำตามข้อเรียกร้องนี้

     1. ฟังจากเขาเอง ฟังจากคำพูดของเขาและปฏิบัติตามสิ่งที่เขาทำ

     2. ขอให้เปรียบเทียบความคิดและคำสอน ที่เขาเรียกร้องสู่ พร้อมกับความเป็นไปได้ด้วยการพินิจพิจารณา และไตร่ตรองด้วยกับสติปัญญาที่สมบูรณ์

     3. เมื่อคุณยอมรับคำพูดของเขาแล้ว ก็โปรดพิจารณาไปยังการกระทำของเขาเพื่อที่จะรับรู้ว่า การกระทำของเขาตรงกับคำพูดหรือไม่ ?

     4. เมื่อการกระทำของเขาตรงกับคำพูดแล้วไซร้ ก็ไม่มีทางเลือกใดเว้นแต่ที่คุณจะเชื่อและศรัทธาต่อเขา !

และสุดท้ายนี้ คุณจะตอบคำถามต่างๆ ที่ฉงนนี้ ให้แก่ตัวคุณเองได้ว่า “มุหัมมัด” คือใคร ?

 

 


http://whoismohammad.com/
http://rasoulallah.net