การซื้อรถยนต์ผ่อน
  จำนวนคนเข้าชม  13807

 

การซื้อรถยนต์ผ่อน

 

แปลโดย... อิสมาอีล  กอเซ็ม


 

         การซื้อรถยนต์แบบผ่อนนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามหรือไม่ ? โดยที่ฉันไม่ทราบว่าที่นั้นมีระบบดอกเบี้ยในการทำสัญญา หรือไม่มีระบบดอกเบี้ย !

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

 

         การจะชี้ขาดตัดสินเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น จะต้องรู้ถึงรูปแบบของสิ่งนั้นเสียก่อน เรื่องนี้จึงไม่สามารถที่จะตัดสินการซื้อขายในรูปแบบนี้ว่าเป็นที่อนุญาต หรือเป็นที่ต้องห้าม จนกว่าได้รับรู้ลักษณะของการทำสัญญา และเงื่อนไขในการทำสัญญา


 

สำหรับรูปแบบของการซื้อขายผ่อนนั้นที่แพร่หลายมีอยู่สองรูปแบบ

         1. การที่ท่านได้ซื้อรถยนต์ จากเจ้าของโดยตรง ไม่ว่าเจ้าของจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือ ห้างหุ้นส่วนที่ทำการขายรถยนต์ โดยที่ท่านจ่ายราคารถเป็นงวดๆ ในรูปแบบนี้เป็นที่อนุญาตถึงแม้ราคาผ่อนจะสูงกว่าราคาสด (ให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำถามที่ ๑๓๙๗๓)


         2. การที่ท่านได้ซื้อรถคันนี้ โดยผ่านตัวองค์กร หรือบุคคล โดยที่รถยนต์นั้นไม่ได้อยู่ในการครอบครองของเขา โดยที่องค์กร หรือ บุคคลนั้นได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าของรถ แทนตัวของท่าน หลังจากนั้นท่านได้ทำการผ่อนกับบุคคล หรือองค์กรนั้นๆ เป็นงวดโดยเพิ่มไปจากราคาเดิม รูปแบบนี้ถือว่าเป็นที่ต้องห้าม ซึงการทำสัญญาซื้อขายนี้ (ไม่ว่าจากธนาคาร หรือ อื่นจากธนาคาร) ก็คือ รูปแบบให้ท่านยืมเงินในระบบดอกเบี้ย โดยมีการคิดผลปะโยชน์ โดยที่ธนาคาร หรือหน่วยงานอื่นจากธนาคารไม่ได้ซื้อรถมาครอบคอรงเป็นเจ้าของอยู่ภายใต้การดูแล และรับมอบสินค้ามา เพื่อที่จะทำการขายให้แก่ท่านให้ถูกต้อง (ให้ไปดูคำถาม หมายเลข ๑๗๖๔๕)

          แต่ถ้าหากธนาคารได้ทำการซื้อรถเป็นการซื้อจริงๆ และรับมอบรถมาครอบครองไว้เป็นของธนาคาร หลังจากนั้นได้ขายมันให้แก่ท่าน ผ่อนชำระเป็นงวดในราคาที่เพิ่มจากราคาที่ซื้อมา ก็เป็นที่อนุญาต ซึ่งการขายผ่อนนี้อยู่ในรูปแบบการขายผ่อน ในรูปแบบที่หนึ่ง


          ได้มีคนถามสภาวิจัยทางวิชาการถาวรของประเทศซาอุดิอาราเบีย ว่า บุคคลหนึ่งได้ขอให้เพื่อนของเขาซื้อรถให้แก่เขาสักคันหนึ่ง เมื่อเพื่อนของเขาซื้อมาให้นำมาขายแก่เขา โดยการเป็นการขายรูปแบบมีระยะเวลาในการชำระ พร้อมกับเอากำไรในการขาย การขายในรูปแบบนี้จะถือว่าเป็นระบบดอกเบี้ยหรือไม่ ?

คำตอบ 

          เมื่อบุคคลหนึ่งได้ขอร้องจากอีกคน ให้ซื้อรถที่มีการระบุ บอกถึงคุณสมบัติชัดเจนให้แก่เขา โดยที่คนที่ไปขอร้องได้สัญญาว่าจะซื้อรถคันนั้นต่อจากเขา แล้วเขาได้ไปซื้อตามที่ถูกขอร้อง และได้นำรถมาครอบครองเป็นเจ้าของ ก็เป็นที่อนุญาตสำหรับคนที่ได้ขอร้องให้ซื้อรถยนต์คันนั้นต่อจากเขา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเงินสด หรือ เงินผ่อนตามระยะเวลาเป็นงวดๆ โดยการคิดกำไรระบุชัดเจนเป็นที่รู้กัน 

         การซื้อขายในรูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการขายสิ่งที่เขาไม่ได้ครอบครองไว้  เนื่องจากสิ้นค้าที่ถูกขอให้เขาซื้อนั้น เขาขายให้แก่ผู้ที่มาขอให้เขาซื้อให้ หลังจากที่เขาได้ซื้อมันและรับมอบมาครอบครองเป็นเจ้าของ โดยที่เขาไม่ได้ขายให้แก่เพื่อนของเขาก่อนที่เขาจะซื้อมัน หรือหลังจากที่ซื้อมันก่อนไปรับมอบมันมาไว้ครอบครอง 

         เนื่องจากท่านนบี  ได้ห้ามการขายสินค้า โดยห้ามการขายจนกว่าจะได้สินค้ามาส่งมอบจากบรรดาพ่อค้ามายังพวกเขาเสียก่อน

 

 

 

 

จากหนังสือ ฟาตาวา อัลลิจนะห์ อัดดาฮิมะห์ ๑๓/๑๕๒
 

อิสลามคำถามและคำตอบ หมายเลข๒๐๐๙๑