คำสั่งปรับหลุมศพให้เท่ากัน
  จำนวนคนเข้าชม  3747

 

คำสั่งปรับหลุมศพให้เท่ากัน

 

ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม


 

ท่านอบู อัล-ฮัยยาจญ์ อัล-อะสะดียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านอะลี บินอบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้บอกฉันว่า 

 

«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ  أَلَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلّا طَمَسْتَه، وَلَا قَبْراً مُشرفا إِلّا سَوَّيْتَه» [أخرجه مسلم[

 

“พึงทราบเถิด ฉันจะส่งท่านไปทำที่ในสิ่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยส่งฉันไปทำ (ท่านกล่าวว่า) 

“เจ้าจะต้องไม่ปล่อยรูปปั้นใดเว้นแต่เจ้าจะรื้อถอนมัน และ(ไม่ปล่อย)หลุมศพใดที่ก่อสูง เว้นแต่เจ้าจะปรับมันให้เท่ากัน(กับหลุมอื่นๆ)”

(บันทึกโดยมุสลิม)

ท่านฟะฎอละฮฺ บินอุบัยด์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า 

«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِها» [(أي: القبور) أخرجه مسلم

“ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัมใช้ให้ปรับมัน(หลุมศพ)ให้เท่ากัน”  

(บันทึกโดยมุสลิม)

ท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า 

«نَهَى رَسُولُ اللهﷺ  أَنْ يُجَصَّصُ القَبْر وَأَنْ يُقْعَد عَليهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْه» [أخرجه مسلم[

“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้ามตกแต่งหลุมศพให้สวยงามด้วยหินปูน (ห้าม)นั่งบนมัน และ(ห้าม)ปลูกสิ่งก่อสร้างบนมัน”  

(บันทึกโดยมุสลิม)

ท่านอบู มิรษัด อัล-เฆาะนะวียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

 «لَا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلَا تُصَلّوا إِلَيْها» [أخرجه مسلم[

“พวกท่านจงอย่านั่งบนหลุมศพ และอย่าได้ละหมาดหันไปทางมัน”  

(บันทึกโดยมุสลิม)


อธิบาย

          ภัยของหลุมศพถือเป็นภัยร้ายแรงที่ชัยฏอนมารร้ายใช้เป็นอุบายหลอกล่อมนุษย์มาตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้คนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในการยกย่องหลุมศพ ก่อสร้างบนมัน และละหมาดหันไปทางมันจนกระทั้งไปถึงให้สักการะหลุมศพ ด้วยเหตุนี้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงห้ามยกหลุมศพให้สูง หรือให้มีสิ่งก่อสร้าง หรือละหมาดไปทางหลุมศพ ขณะเดียวกันท่านก็ได้ใช้ให้มีการให้เกียรติ และไม่ให้ทำร้ายผู้อยู่ในหลุมศพด้วย 


ประโยชน์ที่ได้รับ

♦ ห้ามการก่อสร้างใดๆบนหลุมศพ หรือยกสูง หรือตกแต่งให้สวยงามด้วยหินปูน

♦ ห้ามการนั่งบนหลุมศพ

♦ ห้ามการละหมาดหันไปทางหลุมศพ  

แปลโดย : สะอัด วารีย์ / Islamhouse