เดือนรอมาฎอน เดือนแห่งการขอบคุณ
  จำนวนคนเข้าชม  4088

 

เดือนรอมาฎอน เดือนแห่งการขอบคุณ

 

โดย อุสตาส มูฮำหมัดอับดุอฺ ตัวสิกัล

 

 

          จงใคร่ครวญให้ดี เมื่อเราพูดถึงเดือนรอมาฎอนย่อมต้องปิดท้ายด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  เพราะรอมาฎอน สอนให้เรารู้จักที่จะขอบคุณอัลลอฮฺ 
 

อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า

 

          “เดือนรอมาฏอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกรุอานถูกประทานลงมา ในเพื่อเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษยชาติ และเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้น และผู้ใดป่วย หรืออยู่ในการเดินทาง ก็จงถือใช้ในวันอื่นแทน 
 

อัลลอฮทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วน ซึ่งจำนวนวัน(ของเดือนรอมาฏอน) และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้า และเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณ
 

 (อัลบะกอเราะฮฺ : 185)

 

          นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อเราได้รับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ในเดือนรอมาฎอน ด้วยการถือศีลอด จึงต้องปิดท้ายด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ 

 

อัสสะอฺดีย์ กล่าวว่า 
 

          “เราถูกบัญชาโดยอัลลอฮฺ  ให้ขอบคุณต่อพระองค์ เนื่องด้วยทางนำ, ความสะดวกง่ายดาย,และข้อตักเตือน ที่ถูกมอบในเดือนรอมาฎอน การขอบคุณสามารถแสดงออกด้วยการกล่าวตักบีร เมื่อหมดเดือนรอมาฎอน ซึ่งการกล่าวตักบีรสามารถเริ่มกล่าวเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนเชาวาล จนกระทั่งเสร็จสิ้นการคุตบะห์วันอีด” 
 

(ตัยสีรอัลกะรีม อัลเราะฮ์มาน หน้า 87)


อะไรคือการขอบคุณที่แท้จริง ?
 

 

     ♥ อิบนุ ตัยมียะฮฺ กล่าวว่า “การขอบคุณ สามารถกระทำด้วยหัวใจ ด้วยลิ้น และด้วยร่ายกาย” 

(มัจมูอฺฟาตาวา เล่ม 11 หน้า 135)


การอธิบาย เรื่องของการขอบคุณ ในโองการที่ 185 ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ

 

     ♥ อิบนุ กะษีร กล่าวว่า “เมื่อพวกท่านทำในสิ่งที่ถูกบัญชา ละทิ้งสิ่งที่ถูกห้าม และรักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ  หากเป็นเช่นนั้น พวกท่านคือผู้ขอบคุณ”

(ตัฟสีรอัลกุรอานุลอะซีม ยุซ 2 หน้า 62)


การขอบคุณย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ แต่การขอบคุณย่อมเกิดขึ้นด้วยการเชื่อฟังพระองค์

 

     ♥ อบูหาซิม กล่าวว่า “ทุกๆความโปรดปราณที่มิได้ทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ  มันคือ ภัยอันตราย” 

(ฮิลยะฮฺอัลเอาลิยาอฺ เล่ม 1 หน้า 497)

     ♥ มัคลัด บิน อัลหุซัยนฺ กล่าวว่า “การขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  คือ การละทิ้งการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ  ” 

(อิดดาตุสศอบีรีน หน้า 159)

     ♥ อิบนุ อบูดดุนยา ได้รายงานจากอับดุลลลอฮฺ บิน ศอลิหฺ จาก อบูซุฮัยรฺ ยะหฺยา บิน อูฏอริฎ อัลกุร็อยชีย์ จากพ่อของเขา กล่าวว่า ท่านรอซูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า

“อัลลอฮฺจะไม่ให้สิ่งใดแก่บ่วงบ่าวที่ขอบคุณ นอกจากความเพิ่มพูน”

และได้อ่านโองการที่ว่า

“หากพวกเจ้าขอบคุณ ข้าก็จะเพิ่มพูนแก่พวกเจ้า”     (อิบรอฮีม : 7)

(หะดีษศอหี้ห บันทึกโดยบัยฮากีย์ ในหนังสือ ชุอะบุลอีมาน)

     ♥ หะซัน อัลบัศรีย์ กล่าวว่า “อัลลอฮฺ  จะทรงให้ความโปรดปรานแก่ใครก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ และหากเขาไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  แน่แท้ความโปรดปรานนั้น จะเป็นความพินาศ”

     ♥ อิบนุ ก็อยยิม กล่าวว่า “ผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺจะถูกเรียกว่า หาฟิซ (ผู้รักษา) เพราะความโปรดปรานนี้ จะยั่งยืนและไม่เสื่อมสลาย”

(อิดดาตุสศอบีรีน หน้า 148)

           หวังว่า วิทยปัญญาแห่งรอมาฎอน จะทำให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮฺ และเป็นบ่วงบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์ และอัลลอฮฺเท่านั้น คือ ผู้ให้ทางนำ 

แปลและเรียบเรียง มูฮำหมัดกามัล อัลฟัจรีย์