ความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี (1)
  จำนวนคนเข้าชม  4438

 

ความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี (1)

 

อาบีดีณ  โยธาสมุทร แปลและเรียบเรียง  

 

 

เชค ร่อเบี้ยะ อิบนิ ฮาดี อั้ลมัดค่อลี่ อดีตหัวหน้าภาควิชา อั้ซซุนนะฮฺ คณะอั้ลฮะดี้ษฯ ม.อิสลามแห่งนครมะดีนะฮฺฯ 

 

          หลักเกณฑ์พื้นฐานของอะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺ อย่านำประเด็นปลีกย่อยกับประเด็นที่เป็นประเด็นหลักมาผสมปนเปกัน ที่จริงแล้วมีหลักเกณฑ์พื้นฐานหลายประการที่ผู้ใดก็ตามที่ได้ยึดถือหลักเกณฑ์เหล่านั้นไว้ เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของอะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺ แม้ว่าตนจะไปสังกัดเข้ากับมัซฮับใดมัซฮับหนึ่งจากบรรดามัซฮับทั้งสี่ก็ตาม เขาก็ยังคงเป็นอะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺอยู่ ส่วนผู้ใดที่แตกแถวออกจากหลักเกณฑ์เหล่านี้ เขาผู้นั้นก็ถือเป็นสมัครพรรคพวกของหลักเกณฑ์ที่แตกแถวและไร้แบบอย่าง  

 

          บรรดาบุคคลชั้นนำของอิสลามต่างได้พูดถึงหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้ไว้ในตำราที่เกี่ยวกับหลักการของการเชื่อมั่น ซึ่งผู้ใดที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์เหล่านี้ พวกท่านก็จะทำการตัดสินว่า บุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ก่อการอุตริขึ้นในศาสนา ส่วนผู้ใดที่ยึดมั่นและมั่นคงในหลักเกณฑ์นี้ พวกท่านก็จะถือว่า เขาเป็นอะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺ หลักเกณฑ์ที่ว่าไว้ มีดังนี้

 

หลักเกณฑ์ที่หนึ่ง การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ  ตามชนิดต่างๆ ของการให้เอกภาพ  

 

          ซึ่งได้แก่ การให้เอกภาพในการเป็นเจ้า การให้เอกภาพในการสักการะและภักดี และการให้เอกภาพในเรื่องของพระนามและพระลักษณะของพระองค์  ผู้ใดก็ตามที่แตกแถวในชนิดหนึ่งชนิดใดข้างต้นนี้ พวกท่านเหล่านั้นก็จะตัดสินว่าเขาผู้นี้อุตริ 

 

          ♣ - กลุ่ม อั้ลญะฮฺมียะฮฺ ได้มีการแตกแถวโดยได้กระทำการปฏิเสธในประเด็นเกี่ยวกับพระนามและพระลักษณะ พวกเขาพากันปฏิเสธบรรดาพระนามของอัลลอฮฺและบรรดาพระลักษณะต่างๆ ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้บรรพชนยุคแรก จึงได้ตัดสินว่าพวกเขานั้น อุตริ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาถึงขั้น ปฎิเสธศรัทธา เลยทีเดียว

 

          ♣ - สำหรับการปฏิเสธในประเด็นนี้ กลุ่ม มัวะตะซิละฮฺ ได้มีความคิดเห็นคล้อยตามการปฏิเสธข้างต้น พวกเขาจึงกระทำการปฏิเสธต่อเรื่องพระลักษณะ และให้การยืนยันเฉพาะเรื่องบรรดาพระนาม ซึ่งเป็นเพียงพระนามที่ปราศจากความหมาย

 

          ♣ - ในขณะที่ทาง กลุ่ม อั้ลอะชาอิเราะฮฺ และ อั้ลกุ้ลลาบียะฮฺ ก็ได้มีความคิดเห็นคล้อยตามแนวคิดของ กลุ่มอั้ลญะฮฺมียะฮฺ  ในการปฏิเสธพระลักษณะที่เป็นพระลักษณะที่สามารถรับรู้ได้เฉพาะจากข้อมูลที่พระองค์ทรงแจ้งไว้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้บรรดาซะลัฟจึงถือว่าพวกเขาคือ ชนิดหนึ่งของกลุ่มอั้ลญะฮฺมียะฮฺ

 

          ♣ - ในขณะที่ทาง กลุ่มซูฟี ก็ได้มีแนวความคิดคล้อยตามกลุ่มต่างๆข้างต้นนี้ ในเรื่องการปฏิเสธพระลักษณะ ซ้ำพวกเขายังพากันเลยเถิดในประเด็นดังกล่าว จนกระทั่งถลำลงไปสู่แนวความคิดที่เชื่อในการสถิต และการเป็นสิ่งเดียวกันของสรรพสิ่งทั้งมวล ในสมัยของ อั้ลฮั้ลล้าจ ยกเว้นบางคนจากพวกเขาเท่านั้น(ที่ไม่ได้เชื่อในชุดความคิดนี้) นอกเหนือไปจากนี้ พวกเขายังมีความผิดเพี้ยนในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในการเป็นเจ้าของพระองค์อีกด้วย โดยที่พวกเขามีความเชื่อกันว่า บรรดาบุคคลที่เป็นวะลีนั้น รอบรู้ในเรื่องเล้นลับ และสามารถเข้ามาบริหารจัดการความเป็นไปของสรรพสิ่งได้

 

          และพวกซูฟี ยังได้มีความผิดเพี้ยนในเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในแง่ของการสักการะและภักดี โดยที่พวกเขาได้พากันจัดตั้งให้มีผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับอัลลอฮฺ  ในการวอนขอ และในการขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในภาวะคับขัน จากทั้งที่เป็นคนตายและที่เป็นคนเป็น รวมไปถึงการถวายเครื่องเซ่นไหว้แด่ผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ  ทั้งที่เป็นการเชือดถวายหรือการบนบาน ตลอดจนการออกเดินทางมุ่งสู่สุสานต่างๆ  การทำพิธีเวียนรอบสุสาน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนสุสาน รวมไปถึงพฤติกรรมอื่นๆ อันน่าอัปยศ ซึ่งแม้แต่พวกยิว พวกคริสต์และพวกฮินดูยังระอาและหยามเหยียด           ท่านลองเดินทางไปที่ประเทศใดก็ได้ตามต้องการ ยกเว้นในประเทศนี้(ซาอุดิ)เพื่อที่จะได้ไปดูและไปเห็นความอดสูและอัปยศที่กล่าวถึง ไม่ว่าจะที่อินเดีย ที่ปากีสถาน ที่ซูดาน อียิปต์ ตุรกี ซีเรีย อีรัก และแค้วน บุคอรอ แล้วให้ท่านตัดสินแนวทางของกลุ่มซูฟี ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ ได้เลยตามที่คู่ควรว่า พวกเขาคือส่วนหนึ่งของอะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺหรือไม่ ? หรือว่าพวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพวกโฉดชั่วแห่งจอมหลงผิด และเป็นพวกอุตริที่ถลำลงสู่การตั้งภาคีชนิดใหญ่ และสู่การหลงทางอันไกลโพ้นกันแน่


          พวกเราจะยังไม่ตัดสินชี้ชัดว่าพวกเขาคือ พวกปฏิเสธ เนื่องจากความอวิชาของพวกเขา ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการแจกแจงและยืนยันหลักฐานกันให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 


        ส่วนในกรณีการตัดสินว่าพวกเขาอุตริและการขับพวกเขาออกจากขอบข่ายของอะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺนั้น ไม่มีผู้ใดรีรอในเรื่องนี้ นอกจากคนที่เป็นมนุษย์ที่รู้จักอิสลามน้อยที่สุดและอยู่ห่างไกลจาก อั้ซซุนนะฮฺมากที่สุดเท่านั้น

 

 

 

ที่มา : สารเปิดโปงความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี ชื่อ กัชฟุ ไซฟิตตะเซาวุฟฯ หน้า ๕๙-๖๐

ความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี(1) ... > > > > C L I C K

 

https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php