อบรมศูนย์เรียนรู้-แนะนำอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  4957

การอบรม-สัมนาต้นกล้าแห่งความหวัง

วันที่  6-7  กันยายน 2557

จัดโดย... ฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

ร่วมกับ... สมาคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม

คุณ มนัส นานา   ประธานกล่าวเปิดงาน

อ.ยาซีน สลักเพชร , อ.ยูซุฟ โต๊ะวัง , อ.อุษมาน อูมา