อายะกุรอ่านกับการจัดฟัน
  จำนวนคนเข้าชม  5432

 

อายะกุรอ่านกับการจัดฟัน

 

อาจารย์ กิสมัต ปาทาน

 

คำถาม 

 

จากซูเราะฮฺอัตตีน อายะที่ 4 อัลลอฮฺ ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า 
 

“โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง” (อัต-ตีน อายะห์ที่ 4) 
 

แต่ปัจจุบันเรากลับพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการจัดฟัน จากอายะฮฺข้างต้นมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟันอย่างไร ?


 

คำตอบ
 

 

 อัลฮัมดุลิลลาฮ์

 

          ท่านอิบนุกะษีร (รอฮิมะฮุ้ลลอฮ) ได้อธิบาย อายะฮฺนี้ไว้ในตัฟซีร อิบนิกะษีร เล่ม 4 หน้า 680 ) ของท่านไว้ว่า จากอายะฮฺนี้ “โดยแน่นอนเรา ได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง” (อัต-ตีน อายะห์ที่ 4 ) มีหมายความหมายว่า “อัลลอฮฺ ทรงสร้างมนุษย์มาให้มีรูปทรงและรูปร่างที่ดียิ่ง มีสติสัมปชัญญะที่ดีและมีรูปทรงที่สวยงาม”

          ท่าน อิหม่าม อัลกรุตุบีย์ (ขออัลลอฮฺ ทรงโปรดประทานความเมตตาแด่ท่านด้วยเถิด) ได้กล่าวว่า “รูปแบบที่สวยงามยิ่ง” หมายถึง มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ยืนตัวตรงและเป็นผู้ที่มีพละกำลังในยามวัยรุ่น. 

          และนักตัฟซีรส่วนใหญ่กล่าวว่า คำว่า “รูปแบบที่สวยงามยิ่ง” หมายถึง มนุษย์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆดังต่อไปนี้ 

- มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ยืนตัวตรง ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ จะเป็นลักษณะที่ก้มหน้าลงสู่พื้นดิน 

- มนุษย์นั้นสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการพูดจา มีมือและนิ้วที่แยกออกจากกัน (ไม่เป็นครีบ) ทำให้สามารถหยิบจับสิ่งของได้ 

ส่วนท่าน อบูบักร อิบนุ ตอเฮร ได้ให้ความหมายว่า 

- มนุษย์นั้นมีความสามารถในการใช้เหตุผล มีสติปัญญา 

- มีความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ 

- มีความสามารถในการพิจารณาใคร่ครวญถึงคำชี้นำต่าง ๆ 

- เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีลำตัวยืนขึ้น 

- และสามารถหยิบจับอาหารได้ด้วยมือ 


( โปรดดู ตัฟซีร กุรตุบีย์ เล่มที่ 20 หน้า 105)

          ซึ่งจากความหมายของอายะฮฺข้างต้นนั้น มิได้หมายถึง การห้ามรักษาร่างกาย ซึ่งในกรณีนี้ผู้ถามหมายถึงการจัดฟัน กล่าวคือ สำหรับบุคคลที่ฟันมีปัญหา ตัวอย่างเช่น ฟันเบี้ยว ผิดรูป หรือมีข้อบกพร่อง ซึ่งการจัดฟันนี้จะเป็นการรักษาการผิดรูปหรือเป็นการป้องกันการเกิดโรคอื่นๆ ที่จะตามมา โดยมีสาเหตุมาจากการผิดปกติของฟัน ในกรณีนี้ การจัดฟันเป็นสิ่งที่สามารถให้กระทำได้ แต่ถ้าบุคคลใดที่ต้องการจัดฟัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความสวยงามแล้ว ในกรณีนี้การจัดฟันจะไม่เป็นที่อนุญาติให้กระทำ 

(โปรดดู มัจญมัวอฺ ฟะตาวา เชค อุษัยมีน เล่มที่ 17 คำถามหมายเลข 4)

          นอกจากนี้ท่าน เชค อุษัยมีน ได้ถูกถามถึง “เงื่อนไขของการจัดฟัน ว่ามีอย่างไรบ้าง” เชค อุษัยมีน ได้ตอบว่า เงื่อนไขของการจัดฟันนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 

     1. การจัดฟันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสวยงาม ในกรณีนี้จะไม่เป็นที่อนุมัตให้ทำ และไม่อนุญาตให้กระทำด้วย เนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัด ได้ทรงสาปแช่งสตรีที่จัดฟันเพื่อความสวยงาม และสาปแช่งผู้ที่เปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺ ถึงแม้ว่าสตรีนั้น เป็นเพศที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความรัก ความสวยงาม และเป็นผู้ที่ชอบการตกแต่งประดับประดา แต่ในกรณีดังกล่าวนี้ไม่เป็นที่อนุมัติและยังเป็นข้อห้ามอย่างยิ่ง และห้ามสำหรับผู้ชายด้วย 

     2. สำหรับผู้ที่ฟันมีความบกพร่อง ในกรณีนี้การจัดฟันเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ ตัวอย่างเช่นในกรณีของคนที่มี ฟันยื่น ไม่ว่าจะเป็นฟันเขี้ยวหรือฟันซี่อื่นๆ ที่ยื่นออกมา ในกรณีนี้การจัดฟันเพื่อรักษาฟันที่ผิดปกตินี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ เพราะเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาและไม่ได้เป็นการกระทำไปเพื่อเพิ่มความสวยงาม

          ดังมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด ดังนี้ มีชายคนหนึ่งที่จมูกของเขานั้นได้ถูกตัดออกไป และเขาได้นำแร่เงินมาทำเป็นจมูกขึ้นมาใหม่ แต่ต่อมาจมูกของเขาได้ส่งกลิ่นเหม็นขึ้น ท่านนบีมุฮัมมัด จึงได้กล่าวกับชายคนนั้นว่า ให้เปลี่ยนเอาแร่เงินออกเสียและให้ใช้เป็นแร่ทองคำแทน ซึ่งจากเหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสวยงาม 

(โปรดดู มัจมัวอฟะตาวา เล่ม 17, คำถามหมายเลข 6 )


          สรุป จากซูเราะฮฺอัตตีน อายะที่ 4 ความหมายของอายะฮฺนี้ ไม่ได้มีความหมายถึง การห้ามจัดฟัน สำหรับบุคคลที่ฟันมีปัญหา แต่มีเงื่อนไขว่า การจัดฟันนั้นกระทำไปเพื่อแก้ไขส่วนที่บกพร่องหรือมีความผิดปกติออกไป วัลลอฮุอะอลัม 

 

ที่มา http://islamqa.info/ar/69812