ชีวิต ทรัพย์สิน และเกรียติยศ
  จำนวนคนเข้าชม  4748

ชีวิต ทรัพย์สิน และเกรียติยศ

จาก อบู บักเราะฮ์ เล่าว่า

ท่านนะบี  กล่าวว่า

" ความจริงเวลามีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างฟากฟ้าและแผ่นดิน นั่นคือในหนึ่งปีมีสิบสองเดือน ในจำนวนนั้นสี่เดือนเป็นเดือนหะรอม โดยสามเดือนต่อเนื่องกันนั่นคือ ซุลกออิดะฮ์ ซุลหิจญะฮ์ และมุหัรรอม ส่วนเดือนรอญับเป็นเดือนของเผ่ามุฏอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างสองเดือนญะมาดี และชะอ์บาน "

ต่อมาท่านถามว่า " นี่เดือนอะไร "

พวกเรากล่าวว่า " อัลลอฮ์ และเราะซูลของพระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้และรู้ยิ่ง "

ท่านเงียบชั่วขณะจนพวกเราคาดหมายว่า ท่านจะตั้งชื่อเดือนเป็นอย่างอื่น

ท่านถามอีกว่า "นี่ไม่ใช่เดือน ซุลหิจญะฮ์ดอกหรือ"

พวกเราตอบว่า "ถูกต้อง"

ท่านถามอีกว่า "นี่เมืองอะไร"

พวกเรากล่าวว่า " อัลลอฮ์ และเราะซูลของพระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้และรู้ยิ่ง "

ท่านเงียบชั่วขณะจนพวกเรารู้สึกว่า ท่านอาจตั้งชื่อเมืองเสียใหม่

ท่านถามอีกว่า "เมืองนี้แผ่นดิน(หะรอม)ใช่หรือไม่"

พวกเราตอบว่า "ถูกต้อง"

ท่านถามอีกว่า "วันนี้เป็นวันอะไร"

พวกเรากล่าวว่า " อัลลอฮ์ และเราะซูลของพระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้และรู้ยิ่ง "

ท่านเงียบชั่วขณะจนพวกเรารู้สึกว่า ท่านจะกำหนดชื่ออื่น

ท่านถามอีกว่า "วันนี้เป็นวันเชือดใช่ไหม"

พวกเรากล่าวว่า "ถูกต้อง โอ้ ท่านเราะซูล  "

ท่านนะบี  กล่าวว่า "ความจริงเลือด(ชีวิต)ของพวกท่าน ทรัพย์สินของพวกท่าน และเกรียติยศของพวกท่าน ได้รับความคุ้มครอง(หะรอม) เช่นเดียวกับวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ต้องห้าม ณ แผ่นดินนี้ และในเดือนนี้ท่านทั้งหลายจะได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่าน พระองค์จะทรงถามถึงมวลการกระทำของพวกท่าน ดังนั้นพวกท่านอย่าได้เป็นผู้ดื้อดึง หลังการจากไปของฉัน ซึ่งพวกท่านจะบั่นคออีกกลุ่มหนึ่ง จงทราบเถิดว่า ผู้ที่มาในวันนี้มีหน้าที่ต้องบอกแก่ผู้ที่ไม่มา บางทีผู้ที่นำอะมานะฮ์(ความรับผิดชอบ)ของฉันไปบอก(ผู้ที่ไม่ได้ฟัง) สามารถปฏิบัติได้ดีกว่าผู้ที่ฟัง"

หลังจากนั้นท่านกล่าวว่า " จงทราบเถิดฉันได้แจ้งแก่พวกท่านทั้งหมดแล้ว "

  

ฮะดิษ เศาะเฮี๊ยะ บันทึกรายงานโดย อิหม่าม มุสลิม เลขที่ ( 1665 )