มาทำกุรบานกันเถิด
  จำนวนคนเข้าชม  25226

 

มาทำกุรบานกันเถิด

โดย อุสตาส มูฮำหมัดอับดุฮฺ ตัวสิกัล

 

         มีผู้คนบางส่วนที่มีทรัพย์สินอย่างเพียงพอ ซึ่งพวกเขาย่อมมีความสามารถในการทำกุรบานด้วยกับแพะหนึ่งตัว หรือ หนึ่งส่วนเจ็ดของสัตว์(วัวและอูฐ- ผู้แปล) แต่แน่นอนมนุษย์ย่อมมีลักษณะนิสัย คือ รู้สึกเสียดายที่จะใช้จ่ายทรัพย์สิน ทั้งๆที่การทำกุรบานนั้นมีความดีงามและความประเสริฐอย่างมากมาย

 

         เรามักรู้จักกุรบาน ในอีกชื่อหนึ่ง คือ อุฎฮียะฮฺ ในด้านภาษาอุฎฮียะฮ์ หมายถึง แพะที่ถูกเชือดในช่วงเวลาที่ประเสริฐ และยังมีหมายถึง แพะที่ถูกเชือดในวันอีดอัฎฮา  ในส่วนของความหมายด้านบทบัญญัติ หมายถึง สัตว์ที่ถูกเชือดเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ  ใน วันนะฮัร(วันอีดอัฎฮา)จนถึงวันตัชรีก ด้วยบทบัญญัติที่เฉพาะ
 

(ดู อัลเมาสูอะฮฺ อัลฟิกฮียะฮฺ)

 

♥ บทบัญญัติการกุรบาน

 

การทำกุรบาน มีหลักฐานที่ชัดเจน ส่วนหนึ่งคือ อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า
 

“เจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี” 
 

(อัลเกาษัร : 2)
 

          ส่วนหนึ่งจากการอธิบายโองการนี้ คือ “การเชือดสัตว์พลี(กุรบาน) ในวันอีดอัฎฮา” ซึ่งเป็นการอธิบายจากสายรายงานของอาลี บิน อบีฏ็อลหะฮฺ จาก อิบนุอับบาส และยังเป็นทัศนะจากท่านมุญาฮิดและส่วนใหญ่จากบรรดานักวิชาการอิสลาม
 

(ดู ชาดุลมะสีร ของอิมาม อิบนุ เญาซีย์)

จากท่านอนัส บิน มาลิก (รอดิยัลลอฮฺอันฮู) กล่าวว่า

“ท่านรอซูลุลลอฮฺ ได้ทำการเชือดกุรบานแกะสีขาวสองตัว ซึ่งมันทั้งสองมีเขาแล้ว โดยท่านได้เชือดมันทั้งสองด้วยมือของท่านเอง

ท่านได้วางเท้าทั้งสองของท่านลงบนข้างๆ ต้นคอทั้งสองของมัน พร้อมกับกล่าวบิสมิลลาฮฺและตักบีร ”

(หะดีษศอหี้ห บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)

ประชาชาติอิสลามต่างเห็นพ้องเป็นมติเอกฉันท์ว่า การกุรบานนั้นมีอยู่ในบทบัญญัติของอิสลาม (ดู ฟิกฮุล อุฎฮียะฮฺ)


♥ ความดีงามจากกุรบาน

 

       1. กุรบานเป็นการแสดงออกถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  การทำกุรบานต้องเป็นไปบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจและความยำเกรง มิใช่เพื่อเนื้อและเลือดของสัตว์

อัลลอฮฺ ตรัสความว่า

“เนื้อและเลือดของอูฐที่ถูกเชือดนั้นจะไม่ถึงอัลลอฮฺอย่างแน่นอน แต่ความยำเกรงของพวกเจ้าต่างหากที่จะถึงพระองค์” 

(อัลฮัจญ : 37)

ชัยคฺ อับดุรรอฮฺมาน อัสสะอฺดี กล่าวว่า

          “พึงรำลึกเถิดว่า การกุรบานนั้นมิใช่แค่การเชือด และอัลลอฮฺ  มิได้ต้องการเนื้อและเลือดของสัตว์กุรบาน เพราะแท้จริงแล้วพระองค์ คือ ผู้ทรงร่ำรวย และผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ แต่สิ่งที่อัลลอฮฺ  ต้องการ คือ ความบริสุทธิ์ใจ ความหวังในผลบุญ และเจตนาที่บริสุทธิ์ เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงตรัสความว่า  "แต่ความยำเกรงของพวกเจ้าต่างหากที่จะถึงพระองค์"  

        ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำกุรบานจำเป็นต้องบริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติเพื่อแสวงหาความพึงพอใจของอัลลอฮฺ  ไม่มีการโอ้อวด หยิ่งผยอง หรือปฏิบัติเพราะเป็นธรรมเนียมประเพณี(โดยไม่มีเป้าหมายทางศาสนา-ผู้แปล) นี่แหละ คือ สิ่งที่ต้องมีในอิบาดะฮฺ หากไม่มีความบริสุทธิ์ใจและความยำเกรงแล้วไซร้ อิบาดะฮฺนั้นก็จะเสมือนสิ่งที่มีแต่เปลือกนอกแต่ไม่มีผลด้านใน หรือเสมือนร่างกายที่ไม่มีวิญญาณ

(ดู ตัยสีร อัลการีมีรอฮฺมา ของชัยคฺ อับดุรรอฮฺมาน อัลสะอฺดี )


2. กุรบานเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  ในความโปรดปรานของพระองค์


       3. กุรบานเป็นการสืบทอดแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีม ผู้ซึ่งเป็นที่รักของอัลลอฮฺ  ซึ่งอัลลอฮฺ  ได้ทดสอบท่านโดยการให้ท่านเชือดลูกสุดที่รักของท่าน นั้นคือ นบีอิสมาอีล (อลัยฮิสสลาม) ในวันอีดอัฎฮา (แต่พระองค์ก็ได้แทนด้วยแกะ)


       4. ผู้ศรัทธาจะได้รำลึกถึงความอดทนของนบีอิบรอฮีม (อลัยฮิสสลาม) ซึ่งท่านได้ปฏิบัติในการสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  และรักอัลลอฮฺ  มากกว่าตนเองและลูก ด้วยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นี่แหละที่ทำให้ท่านได้ผ่านบททดสอบ และถูกแทนให้เชือดด้วยกับแกะหนึ่งตัว


5. การกุรบานประเสริฐกว่าการบริจาคเงิน แม้ว่าเงินดังกล่าวจะมีจำนวนเท่ากับราคาของสัตว์ที่ถูกเชือดก็ตาม

           อิมาม อิบนุ ก็อยยิม อัซเญาซียะฮฺ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า “การเชือดที่ถูกปฏิบัติในช่วงเวลาที่ประเสริฐ ย่อมดีกว่าการบริจาคที่มีจำนวนเท่ากับราคาของสัตว์ที่ถูกเชือด” 

(ดู ตัลคีซ กิตาบ อะหฺกามิล อุฎฮียะฮฺ วัซซะกาฮฺ และ ศอหี้ห ฟิกฮ ซุนนะฮฺ)


♥ จงทำกุรบานหากกว่ามีความสามารถแม้ว่าหุก่มจะสุนัต

 

จากอุมมุ สาลามะฮฺ (รอดิยัลลอฮฺอันฮา) ท่านรอซูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า

“เมื่อเข้าสู่สิบวันแรกของเดือนซุลฮิจยะฮฺ และคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีความประสงค์จะทำการกุรบาน ก็จงอย่าได้ตัดเส้นผมและขนตามร่างกาย”

(หะดีษศอหี้ห บันทึกโดยมุสลิม)


อิมาม อัชชาฟีอีย์ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า

          “หะดีษนี้ เป็นหลักฐานว่าการทำกุรบานนั้นมิใช่เป็นสิ่งที่จำเป็น(วายิบ) เพราะท่านรอซูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า "คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีความประสงค์จะทำการกุรบาน ”

 (ดู อัลกุบรอ ของอิมามบัยฮากีย์)

          แม้ว่ามติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการอิสลามจะถือว่าการทำกุรบานเป็นสิ่งที่สุนัต (ส่งเสริม) แต่ถึงกระนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะทำกุรบานหากมีความสามารถ เพียงเสียสละเงินจำนวนหนึ่ง(ราคาตามตลาด) เพื่อการกุรบานแพะ ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ อยู่ที่ว่ามีความตั้งใจจะทำจริงๆหรือไม่


ชัยคฺ มูฮำหมัดอามีน อัชชังกิฏีย์ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า

         “สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสามารถ ที่จะไม่ละทิ้งการทำกุรบาน เพราะด้วยการทำกุรบานจะทำให้ หัวใจรู้สึกมั่งคงและแสดงถึงการมีความรับผิดชอบ”

(ดู อัฎวาอฺ อุลบะยาน)

 


แปลและเรียบเรียง มูฮำหมัดกามัล อัลฟัจรีย์