อะไรคือความประเสริฐของวันอารอฟะห์
  จำนวนคนเข้าชม  23102

 

 อะไรคือความประเสริฐของวันอารอฟะห์ 

 

แปลและเรียบเรียง อ.กิสมัต  ปาทาน
 

จากความประเสริฐของวันอารอฟะห์ 

 

          1. แท้จริงวันอารอฟะห์เป็นวันที่ศาสนาสมบูรณ์ และเป็นวันที่ความโปรดปรานนั้นครบถ้วน
 

ในศอเฮี๊ยะห์ทั้งสอง(บุคคอรี,และมุสลิม ) จากท่านอุมัร บิน ค็อต็อบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ 
 

          “มีชายคนหนึ่งจากเผ่ายิวได้กล่าวต่อหน้าท่านอุมัร บิน อัล-ค๊อฏฏ็อบว่า โอ้ อะมีรของบรรดามุอมิน มีอายะฮ์ที่พวกท่านได้อ่าน หากว่าอายะฮ์นี้ได้ประทานมาให้แก่พวกเราบรรดาชาวยิว พวกเราจะถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเรา 
 

อุมัรถามว่า อายะฮ์อะไรที่คุณหมายถึง 
 

ชาวยิวท่านนั้นกล่าวว่า อายะฮ์ที่มีความหมายว่า 
 

“วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้า และข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า

และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว” 
 

          ท่านอุมัรได้ตอบว่า พวกเรารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นและสถานที่ที่ประทานอายะฮ์นั้น คือประทานลงมาในขณะที่ท่านเราะซูล ยืนอยู่ ณ ที่ทุ่งอะเราะฟะฮ์ในวันศุกร์

 
 

2. แท้จริงวันอารอฟะห์คือ วันอีด สำหรับ ผู้ที่หยุดอยู่ที่อารอฟะห์

ท่านนบี  กล่าวว่า 

"วันอารอฟะห์ และวัน นะห์(เชือดกรุบาน) และวันตัชรีก เป็นวันอีด ของเราชาวอิสลาม และมันคือวัน กิน วันดืม"

(บันทึกโดย อะห์ลุ้ลสุนัน)

และแน่แท้ได้มีคำกล่าว จากท่านอุมัร บิน ค็อตต็อบ แท้จริงท่าน ได้กล่าวว่า 

"มันเป็นวันที่อัลลอฮได้ประทานอายะห์ {{อัลเยาม่า อักมัลตุ}} อยู่ในวันศุกร์ และเป็นวัน อารอฟะห์

และสำหรับคำพูดทั้งสอง {{อัลเยาม่า อักมัลตุ}} ด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ สำหรับพวกเราเป็นวันอีด"


        3. แท้จริงวันอารอฟะห์คือ วันที่อัลลอฮ์​สาบานด้วยกับมัน

     ความยิ่งใหญ่จะไม่ถูกสาบานนอกจากด้วยกับความยิ่งใหญ่ และมันคือ วันนี้ดังที่ ปรากฎในคำดำรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลาว่า 

"และพยานยืนยัน และผู้ถูกให้เป็นพยาน"

( ซูเราะห์อัลบุรูจ อายะห์ที่ 3 )

ดังนั้นจากท่าน อบี ฮุร็อยรอฮ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ แท้จริง ท่านนบี  ได้กล่าวว่า 

วันที่ได้นัดไว้ที่ พระองค์ได้สาบานในอัลกุรอาน หมายถึง วันโลกหน้า(กิยามะฮ์)
 

วันที่มนุษย์ได้เห็น หมายถึง วันอะเราะฟะฮฺ 
 

ส่วนวันที่เป็นพยาน คือวันศุกร์ 

(บันทึกโดย อิหม่ามติรมีซีย์ เชคอัลบานีย์บอกว่าเป็นหะดีษ หะซัน)

และมันคือสิ่งที่เป็นเลขคี่ ซึ่งอัลลอฮได้สาบานด้วยกับมันในคำดำรัสของพระองค์ 

"และด้วยสิ่งที่เป็น คู่ และที่เป็นคี่"

(ซูเราะห์ อัลฟัจญ อายะห์ที่ 3)

        ท่านอิบนุ อับบาสกล่าวว่า วันคู่คือวัน อีดดิ้ลอัฎฮา และวันที่เป็นเลขคี่คือวัน อารอฟะห์ และมันคือคำพูดของท่าน อิกริมะห์ และ ท่าน เฎาะหาก


         4. แท้จริงการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ จะถูกลบล้างบาป 2 ปี

          แน่แท้ มีปรากฎ จากอบี กอตาดะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุแท้จริงท่านรอซูลลุ้ลลอฮ์  ได้ถูกถาม จากการถือศีลอด วันอารอฟะห์ ดังนั้น นบี  จึงได้กล่าวว่า 

"มันถูกลบล้าง(บาป) 1 ปีที่ผ่านมาและ 1 ปีข้างหน้า"

( บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม)

         และนี่คือสิ่งที่สงเสริมให้กระทำสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ สำหรับผู้ที่ทำฮัจญ์ ไม่ใช่ซุนนะห์ให้เขาถือศีลอดในวันอารอฟะห์ เพราะว่าท่านนบี  ได้ทิ้งการถือศีลอดนั้น และได้มีรายงานจากท่านนบี  ว่า 

"แท้จริงท่านนบี  นั้นได้ห้ามการถือศีลอด วันอารอฟะห์ ที่ทุ่งอารอฟะห์"


           5. มันคือวันที่พระองค์อัลลอฮ์ได้เอาคำมั่นสัญญาให้แก่ลูกหลานอาดัม

 จาก อิบนิอับบาส ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า ท่านร่อซูล  กล่าวว่า 

         "แท้จริงอัลลอฮ์ ได้เอาคำยืนยันจากหลังของนบีอาดัม ที่นะอ์มาน คือ ทุ่งอะรอฟะห์ และพระองค์ได้ทรงให้ออกมาจากกระดูกสันหลังของเขา ลูกหลานเขา(อาดัม)ทั้งหมดที่พระองค์ได้สร้างเขา และโปรยพวกเขาเหมือนฝุ่น หลังจากนั้นก็ได้สนทนาอยู่เบื้องหน้าพวกเขา 

       และจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้เอาจากลูกหลานของอาดัม ซึ่งลูก ๆ ของพวกเขาจากหลังของพวกเขา และให้พวกเขา ยืนยันแก่ตัวของเขาเอง(โดยตอบคำถามที่ว่า) ข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือ? 

พวกเขากล่าวว่าใช่ขอรับ พวกข้าพระองค์ขอยืนยัน 

        (มิฉะนั้น) พวกเจ้าจะกล่าวในวันกิยามะฮ์ว่า แท้จริงพวกข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือไม่ก็พวกเจ้าจะกล่าวว่า ที่จริงนั้นบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ได้ให้ภาคีขึ้นมาก่อนและพวกเรเาป็นลูกหลานที่มาหลังจากพวกเขา แล้วพระองค์จะทรงทำลายพวกเรา เนื่องด้วยการกระทำของบรรดาผู้ที่ทำให้เสียกระนั้นหรือ ?” 

(บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัด และเช็คอัลบานีย์กล่าวว่าเป็นฮะดิษซ่อเฮียะห์ )

ช่างเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน จะมีความยิ่งใหญ่ใดอีกจะเทียบเท่ากับคำมั่นสัญญา


          6. แท้จริงวันอารอฟะห์ คือวัน อภัยโทษความผิดบาปและปลดปล่อยจากไฟนรก และ(อัลลอฮ) นำชาวอะรอฟะห์ ไว้อวด(มาลาอิกะห์)

บันทึกศอเฮี๊ยะห์มุสลิม จากท่านหญิงอาอิชะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮา จากท่านนบี กล่าวว่า 

" ให้พ้นจากขุมนรกมาก นอกจากในวันอะเราะฟะฮ์ มะลาอิกะฮ์จะเข้าใกล้พวกเขาและจะอวดพวกเขาโดยกล่าวว่า พวกเขาอยากได้อะไร”

          ท่านนบี  ได้กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ ตะอาลา ได้โอ้อวดต่อมวลมะลาอิกะห์ ในเวลายามเย็นที่ทุ่งอารอฟะห์ ด้วยกับชาวอารอฟะห์ และอัลลอฮได้ตรัสกับมวลมาลาอิกะห์ว่า 


"จงพิจราณาบ่าวของฉัน พวกเขามาหาฉันด้วยกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุ่น" 

 

(บันทึกโดยออิหม่ามอะห์หมัด และอัลบานีย์บอกว่า ศอเฮี๊ยะห์) 

 

วัลลอฮุอะอลัม

 

ที่มา http://islamqa.info/ar/7284