การจำหน่ายเครื่องสำอางค์
  จำนวนคนเข้าชม  3860

 

การจำหน่ายเครื่องสำอางค์

 

แปลและเรียบเรียงโดย : อุมมุ อุ้ลยา

 

        การจำหน่ายน้ำหอม เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับสตรี ที่ผู้ซื้ออาจนำไปใช้เมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งชายอื่นสามารถมองเห็นเธอ ศาสนามีข้อชี้ขาดในเรื่องนี้อย่างไร ?

 
الحمد لله

 

การจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ก : หากท่านจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ทั้งที่ทราบว่า ผู้ซื้อจะนำไปใช้ตกแต่งเสริมสวยในทางที่หะรอม ดังกล่าวถือว่า ไม่อนุมัติ

 

ข : หากท่านจำหน่ายสินค้าดังกล่าว แก่ผู้ที่ท่านทราบว่า เขาจะนำไปใช้ตกแต่งเสริมสวยในทางที่หะล้าล ก็ถือว่า อนุมัติ

 

ค : หากท่านไม่มีความรู้ในสถานะของผู้ซื้อ ( ว่าจะใช้ในทาง หะล้าล หรือ หะรอม)ก็อนุมัติให้จำหน่ายได้


มีคำถาม ถามกับลัจนะฮฺ ดาอิมะฮฺ ว่า :

         ศาสนามีข้อชี้ขาดอย่างไรในการค้าขายเครื่องประดับเสริมความงามของสตรี และจัดจำหน่ายแก่บุคคลที่ผู้ขายทราบว่า เธอจะนำไปใช้เสริมสวยเพื่อปรากฎตัวตามท้องถนน เหมือนกับที่เขาเห็นเธอ (ออกมาซื้อสินค้าและแต่งหน้า แต่งตัวเพื่ออวดโฉม) อยู่ตรงหน้า และเหมือนกับที่การอวดโฉมนี้กำลังระบาดอยู่ในบ้านเมือง

คำตอบ

       หากคนขายรู้ว่า คนซื้อจะนำไปใช้ในสิ่งที่อัลลอฮฺห้าม ก็ถือว่าไม่เป็นที่อนุมัติ เพราะดังกล่าว (เท่ากับ) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการทำบาปและการเป็นศัตรู  แต่หากคนขายรู้ว่า คนซื้อจะซื้อไปเพื่อใช้เสริมสวยเพื่อสามีของเธอ หรือ คนขายไม่รู้ (ว่าเธอซื้อไปเพื่ออะไร) การจำหน่ายสินค้านี้ก็เป็นที่อนุมัติ


 

ที่มา : http://islamqa.info/ar/67745