ขายผม และใส่วิกผม
  จำนวนคนเข้าชม  7819

 

ขายผม และใส่วิกผม

 

แปลเรียบเรียงโดย  อบูชีส

 

คำถาม

อนุญาติหรือไม่ที่จะบริจาคเส้นผม หรือขายผมให้แก่ผู้ผลิตวิกผม ?
 

อนุญาติสำหรับผู้หญิงหรือไม่ที่บริจาคผมของนางให้แก่องค์กรที่ผลิตวิกผม เพื่อให้แก่เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็ง และไฟใหม้ ?


 

อัลฮัมดุลิลละห์ 

 

        ประการแรก : ห้ามที่ผู้คนจะขายผมของเขา เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งจากร่างกาย และมนุษย์นั้นถูกรับเกียรติ และการขายส่วนใดจากร่างกายเป็นการแสดงออกถึงการดูถูก และไม่ให้เกียรติ นักวิชาการไม่ขัดแย้งกันในประเด็นนี้ จะขาย หรือจะใช้ เพราะมนุษย์ถูกยกย่องให้เกียรติ  ดังที่อัลลอฮ์  ตรัสไว้ความว่า 

 

( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )       "และแน่นอนเราได้ให้เกรียติแก่ลูกหลานอาดัม" 
 

ดังนั้นจึงไม่อนุญาติให้ส่วนใดของร่างกายถูกเหยียดหยาม และไม่ให้เกียรติ


 

        ประการที่สอง : ส่วนการบริจาคผมให้แก่ผู้ที่ผลิตผมปลอม (วิกผม) และการใช้ผมปลอมหรือวิกผมบางทีก็อนุญาติ บางทีก็หะรอม และอนุญาติเมื่อปกปิดข้อบกพร่องให้ดูดีขึ้น และห้ามเมื่อมีเป้าหมายตกแต่งให้สวย และประดับประดา


 

ท่านชัยค์อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า : การใส่วิกผมมี 2 ประเภท 

 

        1 .  การที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสวย โดยที่ผู้หญิงคนนั้นมีผมที่สมบูรณ์อยู่แล้ว และเป้าหมายเพียงเพื่อเสริมสวย และไม่มีข้อตำหนิในผมเลยสำหรับผู้หญิงคนนั้น ดังนั้นการใส่ผมปลอมในลักษณะนี้ ถือว่าไม่อนุญาติ เพราะแท้จริงมันคือส่วนหนึ่งจากการต่อผม(ที่ถูกห้าม)  แนนอนว่า

 

( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ) .

 

"ท่านนบี ได้ขอดุอาให้ผู้หญิงที่ต่อผม และผู้หญิงที่ขอให้ต่อผม ให้พ้นออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์"


        2 . ผู้หญิงคนนั้นไม่มีผมเลย ซึ่งเป็นข้อตำหนิอย่างมากสำหรับผู้หญิงด้วยกัน และเป็นข้อตำหนิระหว่างผู้หญิง และการปกปิดข้อตำหนินั้นก็ยากแก่นาง ไม่สามารถปกปิดได้ เว้นแต่จะใส่วิกผม เราหวังว่าการใส่วิกลักษณะนี้ไม่เป็นไร เพราะนางนั้น ไม่ได้ใส่เพื่อเสริมสวย แต่เป็นการปิดข้อตำหนิ แต่ดีกว่า คือนางอย่าใส่ และให้สวมใส่ในสิ่งที่จะปกปิดศีรษะของนางจนกว่าสิ่งตำหนิจะไม่ถูกเผยออกมา วัลลอฮุอะอ์ลัม

ฟะตาวานูรุนอะลัดดัรบ์


        ท่านชัยค์อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ กล่าวเช่นเดียวกันว่า : การใส่วิกผมเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะมันเข้าข่ายในเรื่องของการต่อผม ถึงแม้จะไม่ใช่การต่อผม ดังนั้นมันโชว์ศีรษะของผู้หญิงในด้านที่ยาวกว่าผมจริง เป็นการเลียนแบบการต่อผม แน่นอนว่าท่านนบี ว่า

           "ท่านนบี ได้ขอดุอาให้ผู้หญิงที่ต่อผม และผู้หญิงที่ขอให้ต่อผม ให้พ้นออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์" แต่ทว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีผมเลย คือ ว่านางนั้นเป็นคนหัวล้าน : ดังกล่าวจึงถือว่าไม่เป็นอะไรจากการที่จะใช้วิกผม เพื่อปกปิดข้อตำหนิ เพราะแท้จริงการขจัดตำหนิเป็นเรื่องที่อนุญาติ ด้วยกับสิ่งนี้ 

"ท่านนบี ได้อนุญาติ ใด้แก่ผู้ทีจมูกของเขาถูกตัดจนแหว่งในสงคราม ให้เขาทำจมูกด้วยกับทอง"

( 11 / جواب السؤال رقم 68 ) มัจมูอ์ฟะตาวาชัยค์อุซัยมีน 

        ดังนั้นเมื่อแหล่งที่ขอรับบริจาคเส้นผมเพื่อทำผมปลอม(วิกผม) สำหรับผู้ที่โดนไฟใหม้ หรือ หัวล้านอันเนื่องจากโรคมะเร็ง(ทำครีโม) หรือสาเหตุอื่นๆ : เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ (ว่าเอาไปทำวิกบริจาคจริงๆ) ดังนั้นก็อนุญาติให้บริจาคแก่พวกเขาได้ และหวังว่าผู้ที่บริจาคก็จะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์  ส่วนแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือเอาไปทำเพื่อเสริมสวย ดังนั้นก็ไม่อนุญาติให้บริจาคแก่พวกเขา 

 

วัลลอฮุอะอ์ลัม


http://islamqa.info/ar/101430