กฎของการปกปิดเท้าของผู้หญิงในการละหมาด
  จำนวนคนเข้าชม  6229

 

กฎของการปกปิดเท้าของผู้หญิงในการละหมาด
 

แปลโดย อบูชีส

 

ดังกล่าวมีหลักฐานหรือไม่ว่าจำเป็นที่ผู้หญิงจะต้องปิดเท้าในละหมาด?

 

อัลฮัมดุลิลละห์ 

 

         จำเป็นที่ผู้หญิงอิสระชนบรรลุศาสนะภาวะจะต้องปิดเรือนร่างทั้งหมดของนางในละหมาดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ เพราะนางนั้นถือว่าเป็นสิ่งพึงสงวนทั้งหมด  และหากนางละหมาดแน่นอนว่ามีส่วนใดเปิดเผยออกมาจากเอาเราะห์(สิ่งพึงสงวน) เช่นหน้าแข้ง และเท้า ศีรษะ หรือส่วนใดๆ(ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ)  การละหมาดของนางก็ใช้ไม่ได้


لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح

 

ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า 
 

“อัลลอฮ์ไม่รับการละหมาดของผู้หญิงที่เป็นประจำเดือน(หมายถึง บรรลุศาสนะภาวะแล้ว) เว้นแต่ให้มีผ้าปกปิดศีรษะ ”


و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

 

          มีบันทึกในอบูดาวูด จากอุมมุสะละมะห์ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แท้จริงนางได้ถามท่านนบี ถึงสตรีที่ละหมาดโดยสวมผ้าคลุมยาว และผ้าคลุมศีรษะ และกระโปรง 

ท่านนบี  ก็กล่าวว่า   : ผู้หญิงนั้นคือ สิ่งที่ต้องปกปิด

♦ ส่วนใบหน้า ซุนนะห์ให้เปิดได้ในละหมาด เมื่อที่แห่งนั้นไม่มีชายอื่นร่วมอยู่ด้วย(มีการขัดแย้งกันในเรื่องการปิดใบหน้า)

 

♦ ส่วนเท้าทั้งสอง จำเป็นที่จะต้องปิดมันทั้งสอง เป็นความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ เห็นว่า ห้ามเปิด จำเป็นต้องปิด 


ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها "

ดังที่มีรายงานจากอุมมุสะละมะห์ว่า นางได้ถูกถามถึงสตรีที่ละหมาดโดยสวมผ้าคลุมศีรษะและเสื้อ 

นางกล่าวว่า : ไม่เป็นไรถ้าเสื้อคลุมนั้นมันยาวลงมาจนปิดเท้าทั้งสอง

 

          ดังนั้นการปิดเท้าทั้งสองดีกว่าในทุกๆสภาพ  ส่วนมือทั้งสอง เรื่องนี้เปิดกว้าง หากว่าจะเปิดมือก็ไม่เป็นไร ปิดก็ไม่เป็นไร นักวิชาการบางท่านเห็นว่า ปิดดีกว่า