เหตุการณ์ ณ กรุงปารีส
  จำนวนคนเข้าชม  4752

 

เหตุการณ์ ณ กรุงปารีส

 

โดย... เชค อุบัยดฺ บินอับดุลลอฮฺ อัลญาบิรีย์ ฮะฟิซ่อฮุ้ลลอฮฺ

 

 

คำถาม  

 

          เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้มีนักเขียนจำนวนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อท่านร่อซู้ล ผู้มีเกียรติ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม ตลอดจนนักข่าวและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่หนังสือพิมพ์ชาร์ลีเฮบโด ในกรุงปารีส รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้ชายสองนายและเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งนายถูกสังหาร ซึ่งก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อวินาศกรรมในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ตามได้ปรากฏคลิปภาพที่ปรากฏเสียงตักบีรของผู้ก่อวินาศกรรมบางคน พร้อมคำพูดของพวกเขาที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำไปเพื่อแก้แค้น ตามคำกล่าวอ้างของพวกเขา แทนท่านร่อซู้ลผู้มีเกียรติ อลัยฮิศศ่อลาตุวั้ซสลาม

 

         ด้วยเหตุนี้ ณเวลานี้หลากหลายนิ้วมือจึงต่างพากันชี้มาที่อิสลามและบรรดามุสลิมโดยภาพรวมและชี้มาที่บรรดามุสลิมที่อาศัยอยู่ในกรุงปารีสเป็นการเฉพาะ ซ้ำยังได้มีมัสยิดบางหลังถูกยิงและถูกโยนระเบิดใส่แล้วอีกด้วย 

 

          ซึ่งคำถามก็คือ อะไรคือท่าทีของซะละฟีย์ (ผู้ดำเนินตามแนวทางของชาวซะลัฟ)ต่อพฤติกรรมก่อการร้ายนี้ ? และอันใดคือข้อเสนอแนะตักเตือนของท่านต่อชาวมุสลิมในฝรั่งเศสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาซะละฟีย์ที่ทำหน้าที่เชิญชวนสู่ศาสนา ? ญะซากุมุลลอฮุคอยรอน


 

คำตอบ

 

ประเด็นที่หนึ่ง 

 

          ไม่มีผู้ที่เป็นซุนนะฮฺคนใดที่หัวใจของตนไม่ได้เคยไปยุ่งเกี่ยวกับความโสมมของบิดอะฮฺไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้รู้นักวิชาการ เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระดับเชี่ยวชาญเป็นนักศึกษาที่อยู่ในระดับถัดลงมาหรือเป็นบุคคลทั่วไปที่คลุกคลีอยู่กับบรรดานักวิชาการและนักศึกษา เว้นเสียแต่ว่าคนๆนั้น จะต้องรู้สึกคัดค้านต่อพฤติกรรมนี้ทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดกับหนังสือพิมพ์ดังกล่าวหรือที่เกิดกับที่อื่นๆซึ่งมันช่างมายมายเสียเหลือเกิน


 

ประเด็นที่สอง 

 

         บรรดาปัญญาชนทั้งจากพวกยะฮูด (ยิว) และนะศอรอ(คริสต์)และจากคนกลุ่มอื่นๆ ที่เคยอยู่ร่วมกับบรรดามุสลิมที่ประเทศของพวกเขาทั้งหมดต่างรับรู้ถึงข้อมูลในประเด็นนี้กันทั้งนั้นแม้แต่บรรดาผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบสำคัญๆของกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกาและประเทศอื่นๆ ก็ต่างรับทราบและรู้สึกสงบใจกับชาวอะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺ วั้ลญะมาอะฮฺและวางใจต่อบรรดาซะละฟีย์กันทั้งสิ้น


 

ประเด็นที่สาม 

 

          จากข้อมูลที่ได้ให้ไปข้างต้นนี้บ่งชี้โดยชัดเจนว่า พฤติกรรมเหล่านี้  ไม่อนุญาตให้นำมาอ้างเพื่อพาดพิงถึงคนที่เป็นซุนนะฮฺ หากแต่มันคือ การกระทำของพวกกบฏ (ค่อวาริจ) พวกต่ำทราม พวกขาดปัญญา และพวกก่อความวุ่นวายต่างหากซึ่งพวกที่ก่อความวุ่นวายเหล่านี้ อาจจะเป็นพวกรอฟิเฎาะฮฺ (ชีอะฮฺ) หรืออาจจะเป็นบางส่วนของพวกปฏิเสธ(กาฟิร) ที่เข้ามาสวมชุดของมุสลิมและแฝงตัวอยู่ในกลุ่มรอฟิเฎาะฮฺ (ชีอะฮฺ) หรือในกลุ่มกบฏ(ค่อวาริจ) ที่มาจากพวกคลั่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอิควานนุลมุสลิมีน หรือมาจากพวกอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม (อิควาน) อัลมุสลิมีนนั้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจำนวนกลุ่มทำงานศาสนายุคใหม่ ซึ่งทั้งหมดล้วนหลงทางและนำสู่การหลงทางทั้งสิ้น ได้อนุญาตให้มีการขอการสนับสนุนจากบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมให้มาสนับสนุนเรื่องทางการเมืองตามที่พวกตนต้องการได้

 

          ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลอะไรนักกับการที่พฤติกรรมดังกล่าวนี้ จะเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดต่อชาวซุนนะฮฺเป็นการเฉพาะ และต่อบรรดามุสลิมที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและในประเทศอื่นๆจากบรรดากลุ่มประเทศยุโรปละอเมริกาจนถึงขั้นที่ทำให้พวกเขาเข้ามากระทำการล่วงละเมิดต่อชาวซุนนะฮฺอย่างโดยเจาะจงเลยทีเดียว


 

          และสุดท้ายนี้กระผมขอเตือนลูกหลานชาวซะละฟีย์ของเราไม่ว่าจะอยู่ณ ที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ที่ฝรั่งเศสหรือที่ประเทศอื่นๆจากกลุ่มประเทศอเมริกา ยุโรปและแอฟริกา ที่เป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม กระผมขอเตือนบรรดาผู้ทำหน้าที่กล่าวเทศนาบรรดาครู บรรดานักบรรยาย บรรดาสื่อและนักข่าวมุสลิม ให้มีความเป็นเอกฉันฑ์กันบนถ้อยคำที่เที่ยงตรง ซึ่งนั่นได้แก่ การประกาศตนบริสุทธิ์จากพฤติกรรมนี้และอื่นๆ จากนี้ที่เป็นการกระทำที่ก่อความวุ่นวายเสื่อมเสีย

♣ ชาวซุนนะฮฺนั้นเป็นกลุ่มคนที่รักษาสัญญาธำรงในคำมั่น

♣ ชาวซุนนะฮฺคือ กลุ่มคนที่ดำเนินตามคำมั่นสัญญาโดยสมบูรณ์

♣ ชาวซุนนะฮฺเป็นกลุ่มคนที่ให้การพิทักษ์การอยู่ร่วมกัน พวกเขาจะปกป้องเกียรติของผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาไม่ละเมิดเกียรติ  ไม่ละเมิดทรัพย์สินและไม่ละเมิดชีวิตของเขาผู้นั้น

       ♣ ชาวซุนนะฮฺที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาตลอดจนประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมพวกเขาให้การเชื่อถือต่ออัลลอฮฺ ว่าระหว่างพวกเขาและกลุ่มประเทศเหล่านั้น ที่พวกตนอาศัยอยู่นี้มีสัญญาและมีคำมั่นต่อกันอยู่ ดังนั้นพวกเขาจะไม่บิดพริ้วต่อมันเป็นอันขาด

         ดังที่ได้แจ้งไว้แล้วว่าบรรดาปัญญาชนของพวกยะฮูด (ยิว) และนะศอรอ (คริสต์) ตลอดจนพวกอื่นๆนั้นต่างให้เกียรติแก่ชาวซะละฟีย์ (ผู้ดำเนินตามแนวทางของชาวซะลัฟ)  และต่างรู้สึกวางใจต่อชาวซุนนะฮฺและรับรู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากพวกเขา

          ยังเหลืออีกประเด็น เรื่องที่มีการก่อวินาศกรรมต่อมัสยิดโดยใช้ระเบิดกระผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ห่างไกลเกินกว่าจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกันมิหนำซ้ำกระผมยังมั่นใจว่ามันคือการสร้างความเสื่อมเสีย เสียด้วยซ้ำ ซึ่งมันอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มอิควานนุลมิสลิมีนซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองหรืออาจจะเป็นฝีมือของพวกปฏิเสธ (กาเฟร) ที่บ้าคลั่ง ซึ่งไม่ใช่พวกที่มีสติปัญญาก็เป็นได้

นี่คือสิ่งที่ผมได้แสดงการยืนยันไว้เกี่ยวกับพฤติกรรมนี้และอัลลอฮฺคือ พระผู้ทรงเป็นเจ้าของความสำเร็จ

 

 

 

อาบีดีณ   โยธาสมุทร แปลและเรียบเรียง

 

ต้นฉบับจาก http://ar.miraath.net/fatwah/10651 

 

 

 

 

 

 


https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php