พิธีฝังศพของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย
  จำนวนคนเข้าชม  6817

กษัตริย์ อับดุลลอฮ์ บินอับดุลอาซีซ อัล ซาอูด

สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 00.30 น. ตามเวลาของประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

พิธีฝังศพของกษัตริย์ประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

        พิธีการฝังศพของกษัตริย์ อับดุลลอฮ์ บินอับดุลอาซีซ อัลซาอูด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เป็นไปตามหลักการอัลอิสลาม

 

        ขออัลลอฮ์  ประทานความกว้างขวางในหลุมศพ ขอพระองค์ทรงเมตตาท่านให้มีความสุขสบายในหลุมศพ ขอพระองค์ประทานแสงสว่างให้กับท่านในหลุมศพด้วยเถิด

 

อามีนญารอบบัลอาลามีน