การเปิดร้านอินเตอร์เน็ต
  จำนวนคนเข้าชม  4772

 

การเปิดร้านอินเตอร์เน็ต

 

แปลโดย...  อบูชีส

 

คำถาม

 

        ข้อตัดสินว่าด้วยเรื่องการเปิดร้านอินเตอร์เน็ต โดยที่รู้ว่าอินเตอร์เน็ตนั้นมีเว็ปโป๊ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเบี่ยงเบน และทำให้หัวใจนั้นอ่อนแอ 

 

คำตอบ
 

          ไม่แปลกใจเลยที่อินเตอร์เน็ตนั้น มีทั้งด้านบวกที่มีประโยชน์ ดังเช่น ที่มันก็มีด้านลบที่เป็นผลเสียมากมาย และบางทีผู้คนก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานของมันได้ เมื่อเขาจำกัดการใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวของเขา

 

         ส่วนการเปิดร้านอินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ที่มีทั้งคนดีและไม่ดี มาใช้บริการ คนที่ซื่อตรง คนที่ตลบแตลง ผู้ที่แสวงหาความรู้ และคนที่ถูกทดสอบให้รักในความไม่ดี ไม่แปลกใจเลยว่าการควบคุมในสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก ยากจะดูแล 

 

         หากพิจารณาสภาพของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งหลาย ก็จะรู้ว่า การเผยแพร่ความชั่วโดยใช้สื่อออนไลน์นั้นรวดเร็วเหลือเกิน และความเสื่อมเสียมีมากกว่าต่อลูกค้า ด้วยเหตุนี้หลักพื้นฐาน จึงถือว่าห้ามจัดการเปิดร้าน และวางขอบเขตจากการเผยแพร่(ในครอบครัว)  และกำชับผู้คนจากการเปิดอินเตอร์เน็ตขึ้นมาใช้  เนื่องจากว่า ข้อตัดสินนั้นเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทั้งหมด  และการปกป้องจากความเสื่อมเสียต้องมาก่อนการได้มาซึ่งผลประโยชน์

 

         และหากมีร้านอินเตอร์เน็ตทื่สามารถจะกำหนดข้อบังคับแก่ลูกค้า โดยไม่ให้เปิดเว็ปไซต์ที่ไม่ดี เว็ปไซต์ที่เสื่่อมเสีย และการพูดคุยกันที่ฮะรอม(จีบกัน)  ดังนั้นทัศนะที่ว่าอนุญาติ จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแก่ผู้มีสติปัญญา และไม่เป็นเรื่องปกปิดแต่อย่างใดกับผู้ถาม ว่าแท้จริงแล้ว ริสกีนั้นมีหลายทางมากมาย และแท้จริงแล้วความปลอดภัยนั้นไม่มีอะไรจะเท่าเทียมมันได้ และการนิ่งเงียบกับสิ่งที่ผิดนั้นเป็นเพื่อนกับความชั่ว

 

รายงานโดยอะห์มัดและอิบนุมาญะห์ แท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

"แท้ที่จริงแล้วผู้คน เมื่อพวกเขาเห็นความผิด แต่พวกเขาก็ไม่ห้ามปรามมัน การลงโทษของอัลลอฮ์ต่อพวกเขาทั้งหมด ก็ใกล้เข้ามาแล้ว !"

รายงานโดยอัตติรมิซีย์จากฮุซัยฟะห์ร่อฏิยัลลอฮุอันฮู แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

"ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในกำมือของพระองค์

พวกท่านทั้งหลายต้องสั่งใช้กันให้ทำความดี และห้ามปรามกันในเรื่องที่เป็นความชั่ว

หรือไม่แล้วการลงโทษโดยทั่วกัน มันก็ใกล้เข้ามาแล้วอย่างแน่นอน

หลังจากนั้น พวกท่านจะขอวิงวอนจากพระองค์ พวกท่านก็จะไม่ได้รับการตอบรับ"

วัลลอฮุอะอ์ลัม

เราขอวิงวอนจากอัลลอฮ์ ให้พระองค์ปกป้องพวกเราจากความชั่วร้ายของคำพูดและการกระทำ


ฟัตวาของชัยค์ อับดุลมุห์ซิน อัลอับบาส

คำถาม 

คนหนึ่งเขาต้องการเปิดร้านอินเตอร์เน็ต อนุญาติหรือไม่ ? ทั้งๆที่รู้ว่า อินเตอร์เน็ตนั้นใช้งานทั้งด้านดีและไม่ดี 


คำตอบ

         ตราบใดที่อินเตอร์เน็ตถูกใช้ทั้งด้านดีและไม่ดี ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่า ผู้คนจะมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตในด้านที่ไม่ดี และถ้าเช่นนั้นก็เป็นในด้านช่วยเหลือกันในเรื่องที่เป็นความผิดและความเป็นศัตรู ที่มา :  http://fatwa.islamweb.net/fatwa , http://ar.islamway.net/fatwa