การช็อตไฟฟ้าแรงสูง ขณะเชือด
  จำนวนคนเข้าชม  7915

การช็อตไฟฟ้าแรงสูง ขณะเชือด

แปลเรียบเรียง อบูชีส

 

          อะไรคือขอบเขตของกระแสไฟฟ้าที่สัตว์จะถูกช็อตจนเสียชีวิตและไม่เป็นที่อนุญาตให้กินมัน เราอาศัยอยู่ในยุโรป และก็เป็นการยากที่จะหาเนื้อหะลาลรับประทาน 
 

          คำถามคือ เขาตั้งใจที่จะช็อตไฟฟ้าแรงสูง ขณะเชือด แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแกะจะไม่ถูกฆ่าตายด้วยไฟช็อต ? มีสัญลักษณ์อะไรชี้ชัดหรือไม่ครับ ?

 

คำตอบ :

 

         การช็อตสัตว์ด้วยไฟฟ้าก่อนเชือด บางทีอาจจะนำไปสู่การฆ่าสัตว์ตัวนั้น เมื่อช็อตด้วยไฟฟ้าแรงสูง และบางทีก็อาจจะทำให้มันสลบ แต่ยังไม่ตายเมื่อใช้ระดับไฟต่ำ หรือปานกลาง หากเป็นการช็อตจนตายก็ไม่อนุญาตให้รับประทาน เพราะมันคือ ซากสัตว์ ด้วยกับการเห็นพ้องของนักวิชาการ ส่วนเมื่อมันยังไม่ตาย และเชือดทัน  และเป็นการเชือดที่ถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่หะลาล และอนุญาตให้รับประทานได้  

 

ด็อกเตอร์ มุฮัมหมัด อัลอัชก็อร ฮะฟิศ่อฮุลลอฮ์
 

         หากว่าช็อตจนตาย ดังนั้นสัตว์ตัวนั้นก็เสมือนสัตว์ที่ถูกตีจนตาย และหากเพียงแค่สลบโดยที่ยังไม่ตาย หากว่าทันเชือดสัตว์ตัวนั้นด้วยกับวิธีที่ถูกต้องตามบทบัญญัติ ก็เป็นที่อนุญาต หากไม่ได้เชือด แต่ทว่าเริ่มด้วยกับถลกขนและตัดเป็นชิ้นๆ ก็ไม่อนุญาติให้รับประทาน

 

        วารสาร มัจมะอ์ฟิกฮ์ อิสลาม ลำดับที่ 10 การค้นคว้าของด็อกเตอร์ มุฮัมหมัด อัลอัชก็อร ภายใต้หัวข้อ การเชือด และวิธีที่ถูกต้องตามบทบัญญัติในความสมบูรณ์ของการเชือด และยังคงค้างคำถามที่ว่า อะไรคือ ขอบเขตของการช็อตจนถึงชีวิต และไม่ถึงแก่ชีวิต?

         คำตอบ สิ่งดังกล่าว มาจากการยืนยันของสภาอุละมาอ์ฟิกฮ์(มัจมะอ์ฟิกฮ์อิสลาม)จากการประชุมองค์กรอิสลาม เลขที่ (95)  และมีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญผู้สันทัดกรณีในกิจการเหล่านี้ บรรดาสัตว์ที่ถูกเชือดหลังจากทีมันอ่อนแรงด้วยกับการเชือดที่ถูกต้องตามบทบัญญัติ อนุญาตให้รับประทานมันได้ เมื่อมันครบเงือนไขโดยสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการยืนยัน คือ สัตว์ที่ถูกเชือดจะต้องไม่ตายก่อนการเชือด แน่นอนว่า ผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดขอบเขตไว้ดังต่อไปนี้ :-

1- การนำขั้วไฟฟ้าทั้งสองครอบให้สมบูรณ์ที่ขมับทั้งสอง หรือ ทางหน้าผาก หรือทางด้านหลังศีรษะ 

2-  แรงดันไฟฟ้าต้องให้อยู่ระหว่าง 100 – 400 โวลต์      

3 – ความแรงของกระแสไฟถ้าใช้กับแพะให้อยู่ระหว่าง .75 – 1 แอมป์  ใช้กับวัว 2 – 2.5 แอมป์ 

4 - การช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าให้ดำเนินในระหว่าง 3 – 6 วินาที

     ♣ การทำให้สัตว์ที่ต้องการจะเชือดมึนเมา โดยใช้ปืนยิงลูกดอกยาสลบ หรือ ด้วยกับขวาน หรือ ค้อน ไม่เป็นที่อนุญาติ

     ♣ การทำให้สัตว์ปีกมึนเมาด้วยกับการช็อตไฟฟ้าไม่อนุญาต เนื่องจากผลยืนยันจากการทดลองการช็อตไฟฟ้านำไปสู่ความตายด้วยกับเปอร์เซ็นที่ไม่น้อยก่อนการเชือด

     ♣ สืบเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมา ดังนั้นการช็อตด้วยไฟฟ้า ซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขที่มีมาในการยอมรับก่อนหน้านี้  จึงถูกนับว่าเป็นการถูกรัดคอ ไม่อนุญาตให้กินสัตว์เชือดนั้นได้ ดังนั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่มีความต้องการในเรื่องนี้ ให้วิเคราะห์ในการกำหนดความเห็นพ้องของเงื่อนไขต่างๆ ว่ามีหรือไม่ ?


          ท่านชัยค์ อิบนุอุซัยมีน ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์อื่นๆที่ชัดเจนที่รู้ว่าสัตว์นั้นตายด้วยกับการช็อต หรือเชือดสมบูรณ์ก่อนตาย ท่านกล่าวอีกว่า : เมื่อเลือดไหลออกมาหลังจากการหั่นมัน นั่นหมายความว่า แท้จริงสัตว์เชือดตัวนั้นไม่ได้ตายเพราะโดนไฟช็อต ที่จริงมันสลบไป และหลังจากนั้นมันก็ถูกเชือด และบนสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นที่อนุมัติ 

แท้จริงท่านนบี  กล่าวว่า 


(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )
 

“สิ่งที่หลังเลือดออกมา(จากการเชือด) และกล่าวพระนามของอัลลอฮ์บนมัน ดังนั้นก็จงกินมัน”

          และเป็นไปไม่ได้ที่เลือดจะไหลออกมาเป็นปรกติ เว้นแต่สัตว์ที่ถูกเชือดขณะมีชีวิตอยู่  ส่วนเมื่อมันตายแล้ว แท้จริงเลือดของมันนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการแข็งตัว และไม่สามารถไหลออกมาได้ เว้นแต่เล็กน้อยเท่านั้น  และในทุกๆสภาพ เมื่อการช็อต ดังที่พี่น้องที่ถามกันมาว่าไม่ถึงแก่ชีวิต ดังนั้นหากเขาเชือดมันก่อนวิญญาณจะออกร่าง ก็ถือว่าเป็นการเชือดตามบทบัญญัติ 

ดังที่อัลลอฮ์ ตะอาลา ตรัสว่า 


( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )

"ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอื่นจากอัลลอฮ์ ที่มัน (ขณะเชือด)

และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน

นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน"

ทุกๆสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ ถูกยกเว้นด้วยกับ ดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ว่า 


( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )     "นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน"

         หากพบสาเหตุของการตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกรัดคอตาย แท้จริงแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ถูกช็อตด้วยไฟฟ้า และพร้อมกับสิ่งดังกล่าว อัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงยกเว้นจากสิ่งต้องห้าม ด้วยกับการที่ท่านเชือดมันทัน  คือ ท่านเชือดก่อนที่มันจะตาย และมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติ 

        และเกี่ยวกับเรื่องการช็อตนี้นั้น มันคือสื่อที่จะทำให้การเชือดง่ายขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อการเชือดเกิดขึ้นก่อนที่วิญญาณจะออกร่าง ก็ถือว่าเป็นที่อนุมัติให้รับประทานได้ ส่วนถ้ามีการช็อต และช็อตจนถึงแก่ชีวิต แท้จริงก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้รับประทาน


والله أعلم .

 

 http://islamqa.info/ar/112118

 

 

 

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php