ภัยอันตรายจากการบริโภค
  จำนวนคนเข้าชม  4419

 


ภัยอันตรายจากการบริโภค

 

อาจารย์ วินัย สะมาอุน

 

พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย จงยำเกรงอัลลอฮฺ  และจงรักษาสุขภาพให้ดีตลอดไปเถิด

 

         การรักษาสุขภาพของเราให้ดีเป็นหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เราควรตระหนัก เพราะหากสุขภาพของเราไม่ดี เราจะทำงานอะไรก็ไม่ไหว ทำอิบาดะฮฺหรือปฏิบัติศาสนกิจก็ไม่สะดวก ไม่สามารถปฏิบัติตามรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์ได้ อิบาดะฮฺเป็นภาระหน้าที่ที่เราหยุดและเลิกไม่ได้ เราต้องปฏิบัติตลอดชีวิตในทุกสภาพของร่างกาย เช่น การทำละหมาดตามรูปแบบที่สมบูรณ์คือให้ยืนละหมาด ถ้าไม่สามารถยืนละหมาดได้ก็ให้นั่งละหมาด ถ้าไม่สามารถนั่งได้ให้นอนละหมาด แต่หากไม่สามารถละหมาดในรูปแบบดังกล่าว ก็จะผ่อนปรนไปตามสภาพความสามารถที่จะกระทำได้ ดังนั้นเรื่องของสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราต้องดูแลและตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เช่น ตรวจวัดความดัน ระดับน้ำตาล และเจาะเลือด เพื่อตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่างๆ ในตัวเรา

 

        เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  ที่ให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าเรามีโรคอะไร เป็นโรคอะไร หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใด ซึ่งอาจรับรู้ได้ด้วยการเจาะเลือด ตรวจเลือดเพื่อนำมาตรวจสอบ เลือดจึงเป็นที่รวมของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ศาสนาอิสลามได้บัญญัติให้เลือดเป็นสิ่งโสโครกหรือนะญิสชนิดหนึ่ง ที่ไม่อนุมัติให้นำมารับประทานเป็นอาหาร หรือแม้กระทั่งสัมผัส ก็ต้องล้างชำระให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ 

 

        อัลลอฮฺ  ทรงสร้างเลือดให้ทำหน้าที่ที่สำคัญให้แก่ร่างกายของคนเรา เช่น ลำเลียงก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วสู่เซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย ลำเลียงของเสียในร่างกายเพื่อขับถ่ายออกไปจากร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ เมื่อเลือดมีหน้าที่สำคัญในร่างกาย เราจึงต้องบำรุงรักษาและดูแลอยู่ตลอดเวลา อย่าให้เลือดเจือปนด้วยไขมันที่เข้าไปพร้อมกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไป หากไขมันเข้าไปอยู่ในเลือดได้ เลือดก็จะไหลเวียนไม่สะดวก บางทีอาจจะไปอุดตันจนเลือดไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองหรือหัวใจ ทำให้เรามีโอกาสเป็นโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงได้ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

 

         อัลลอฮฺ  ทรงสร้างเรามาพร้อมกับทรงบัญญัติให้เราตระหนักในการดูแลสุขภาพของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การบริโภคอาหาร เพราะอาหารที่เราบริโภคเข้าไปจะมีผลต่อการผลิตเลือดที่จะนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้อัลลอฮฺ  ได้ทรงกล่าวถึงไว้ในอัลกุรอานว่า
 

“มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มีในแผ่นดิน เฉพาะสิ่งที่อนุมัติที่มีสภาพดี

และพวกเจ้าอย่าก้าวเดินตามรอยของมารร้าย เพราะมันคือ ศัตรูอันชัดแจ้งสำหรับพวกเจ้า”
 

(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 168)

 

        อัลลอฮฺ  ไม่ได้ห้ามให้เราบริโภค แต่ให้เราเลือกบริโภคในสิ่งที่ดี ถ้าเราเลี้ยงสัตว์และปลูกผักภายในบ้าน เราก็จะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและประหยัด แต่ถ้าเราไม่สามารถทำเองได้ เราควรเลือกซื้ออาหารที่ดี มีประโยชน์ และเป็นที่อนุมัติตามหลักศาสนบัญญัติ เมื่อเราตรวจสอบทางวิชาการเกี่ยวกับตัวเราเพียงเท่าที่กล่าวมาแล้ว เราก็จะเห็นว่าอัลลอฮฺ  สร้างเรามาอย่างประณีตและเมตตายิ่ง นี่คือเกียรติที่เราได้รับจากอัลลอฺฮฺ    อัลกุรอานบัญญัติว่า

 

“ขอยืนยัน แท้จริงเราได้ยกย่องมวลมนุษย์ทั้งมวล และเราได้ให้พวกเขาขี่พาหนะในภาคพื้นดิน และท้องทะเล

และเราให้ปัจจัยยังชีพที่ดีต่างๆ แก่พวกเขา และเราได้ให้พวกเขาเลอเลิศเหนือกว่าสรรพสิ่งอันมากมายที่เราได้ดลบันดาลไว้อย่างล้นเหลือ”
 

(อัลอิสรอฮฺ : 70)

 

        บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮฺ  สร้างมานั้น มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ได้รับเกียรติสูงสุดเหนือสรรพสิ่งอื่นใดทั้งหมด ที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์มีมันสมองที่เจริญมากกว่าสรรพสิ่งอื่นใดทั้งหมด สามารถคิดพินิจพิเคราะห์ได้อย่างประณีตละเอียดถี่ถ้วนลึกซึ้ง สามารถค้นคิดประดิษฐ์ภาษาสื่อสารของตนเองได้ สามารถประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านต่างๆ ได้อย่างมากมาย สามารถค้นคว้าสรรพคุณของสมุนไพรเพื่อนำมาเป็นยารักษาโรคหรือผลิตยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่สามารถทำได้นอกจากมนุษย์

 

        ฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ควรพึงระวังมากที่สุดคือ อันตรายจากการบริโภค ต้องระวังเรื่องบรรจุภัณฑ์และของใช้อื่นๆ ที่ทำด้วยพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ถ้วย ชาม ช้อนพลาสติก เพราะผลิตภัณฑ์พลาสติกจะผสมสารเติมแต่งเพื่อปรับให้พลาสติกมีคุณสมบัติเหมาะสมมีสีสันสวยงาม เมื่อนำมาใส่อาหารร้อนหรืออาหารเปรี้ยวจัดหรือน้ำมัน ความร้อน ความเปรี้ยวหรือน้ำมันจะทำให้สารเคมีดังกล่าวปนเปื้อนมาอยู่ในอาหาร เมื่อเรารับประทานเข้าไปมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายโดยเราไม่รู้สึกตัว เมื่อมันสะสมในปริมาณที่มากก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้

 

        นอกจากต้องระวังเรื่องอาหารที่จะนำมาบริโภค เรื่องของบรรจุภัณฑ์และของใช้อื่นๆ ที่ทำด้วยพลาสติก สิ่งที่ต้องระวังอีกประการหนึ่ง คือ น้ำดื่ม เพราะน้ำที่เรานำมาดื่มนั้น บางทีเป็นน้ำที่ไม่มีคุณภาพ มีสารอันตรายเจือปน โดยเราไม่สามารถรับรู้ได้ ศาสนาอิสลามให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมาก มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างละเอียด มีการแยกประเภทของน้ำไว้อย่างชัดเจน เช่น 

น้ำมุฎลัก คือน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เจือปนสิ่งใด ไม่สกปรก 

น้ำมุสตะอฺมัล คือน้ำที่ใช้แล้ว 

น้ำมุซัมมัส คือน้ำในภาชนะที่ถูกแดดเผาจนทำให้เปลี่ยนสภาพ และ

น้ำมุตะนัสยิสิ คือน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งโสโครก


น้ำดื่มที่ดีที่สุด คือน้ำที่ไม่มีรสกลิ่นสี ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีสารปนเปื้อน ไม่มีสารปรุงแต่งรส เช่น น้ำบริสุทธิ์หากนำไปต้มให้สุกได้ก็จะเป็นการดียิ่ง

        การได้มาของน้ำนับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังพื้นผิวของโลก รวมทั้งท้องทะเล มหาสมุทร น้ำเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอลอยสู่เบื้องบน เมื่อได้รับความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ำลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเมฆ เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบกับความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำ หรือเรียกกันว่า น้ำฝน ตกลงมาในแหล่งน้ำต่างๆ เป็นวัฏจักรน้ำ ที่อัลลอฮฺ  ได้สร้างไว้อย่างประณีตและละเอียดลึกซึ้งยิ่ง

        สำหรับอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เราควรเลือกรับประทานที่ไม่มีสารเคมีเจือปน ถ้าเราเลี้ยงหรือปลูกเองได้ เราก็จะมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าที่เราหาซื้อมาจากตลาดซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่รู้ที่มาที่ไปของมันมาก่อน นอกจากนี้วันที่เราซื้อมันเพียงไม่กี่นาที ซึ่งอาจจะมีสารเคมีเจือปนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์อาจถูกเชือดมาโดยไม่ถูกต้องตามหลักการที่อิสลามได้บัญญัติไว้

 

 

 


ที่มา : คุตบะฮฺด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม