นคร มะดีนะฮ์ ซาอุดิอาระเบีย
  จำนวนคนเข้าชม  12057

 

มัสยิด อันนะบะวีย์ ณ นครมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย