ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรอ
  จำนวนคนเข้าชม  6889


ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรอ


 

เชค สุไลมาน ญาซีร อับดุลการีม อัลญาซีร

 

        เดือนมุฮัรร็อมถือว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐและยิ่งใหญ่ บางส่วนจากสลัฟมีความเห็นว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุด คือ เดือนมุฮัรร็อม
 

         ท่านอิบนุ ร่อยับ กล่าวว่า นักวิชาการมีความข้อแย้งถึง ในสี่เดือนต้องห้าม เดือนใดประเสริฐที่สุด นักวิชาการส่วนใหญ่มีทัศนะว่าเดือนฮะรอมที่ประเสริฐที่สุดได้แก่ เดือนมุฮัรร็อม ดังที่ท่าน อัลหะซัน อัลบัสรี ได้กล่าวว่า:

 

          "แท้จริง อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้เริ่มต้นปีด้วยเดือนฮะรอม(หมายถึงเดือนมุฮัรร็อม) และปิดท้ายปีด้วยเดือนฮะรอม(หมายถึงเดือนซู้ลฮิจญะฮ์) และไม่มีเดือนใดในรอบปีหลังจากเดือนรอมฎอนจะยิ่งใหญ่สำหรับอัลลอฮ์  ยิ่งกว่าเดือนมุฮัรร็อม"

รายงานจากท่าน อบี ซัรริน ถามท่านนบีว่า ค่ำคืนใดที่ดีที่สุด และเดือนใดที่ประเสริฐที่สุด ท่านนบี  กล่าวว่า

«خير الليلِ جوفُهُ، وأفضلُ الأشهرِ شهرُ الله الذي تدعونهُ المحرَّم»

"ค่ำคืนที่ดีที่สุด ตอนกลางดึก และ เดือนที่ประเสริฐที่สุด คือ เดือนของอัลลอฮฺ มูฮัรรอม ที่พวกท่านนั้น วิงวอนขอมัน"

(บันทึกโดยนาซาอีย์)


ความประเสริฐการถือศีลอดในวันอาชูรอ


         การถือศีลอดในวันอะชูรอนั้นมีคุณค่ารองลงมาจากเดือนรอมฎอน ดังปรากฏในรายงานของท่านอบูฮูรอยเราะฮ์ จากท่านรอซู้ล กล่าวว่า :


" أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل "

"การถือศีลอดที่ประเสริฐสุดหลังจากเดือนรอมฎอน คือการถือศีลอดในเดือนของอัลลอฮ์ อัลมุฮัรรอม

และการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากละหมาดฟัรดู คือละหมาดในยามค่ำคืน”

 

(บันทึกโดยมุสลิม และอัตติรมิซียฺ)

นี้คือหลักฐานบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนถือความประเสริฐของการถือศิลอดในเดือนมุฮัรร็อม


          ท่าน อิหม่าม เนาวะวีย์ กล่าวว่า หากมีคนกล่าวว่าหะดีษนี้ การถือศิลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอน คือ การถือบวชในเดือนมุฮัรร็อมได้อย่างไร และบอกว่ามีการสั่งใช้ให้ถือบวชมากๆ ในเดือน ชะบานจนลืมเดือน มุฮัรรอม 

          คำตอบ เขานั้นไม่รับรู้ความดีงามที่อัลลอฮฺ  ประทานให้ในเดือน มุฮัรร็อม จนกระทั่งบั้นปลายของชีวิต เพราะว่าเขานั้นไม่ถือบวช มีอุปสรรคมากมายชีวิต เดินทาง ป่วย และอื่นมากมาย


          ท่าน อิบนุ ร่อยับกล่าวว่า ท่านนบี  เรียกเดือนนี้ เป็นเดือนของอัลลอฮฺ  มุฮัรรอม เข้าใจง่ายๆ คือ เดือนต้องห้าม บ่งชี้ให้รับรู้ความประเสริฐและความดีงามมากมาย เพราะว่า ไม่มีสิ่งที่อัลลอฮ์  ทรงกล่าวถึงมัน เว้นแต่ว่าสิ่งนั้นมีความดี และความประเสริฐอยู่ด้วย สิ่งใดที่อัลลอฮ์  สาบาน สิ่งนั้นย่อมประเสริฐ ณ ที่ อัลลอฮ์  เช่น เชื้อสายของบรรดานบี มูฮัมหมัด อิบรอฮีม อิสหาก ยะโก๊บ พาดพิงไปสู่สิ่งต่าง เช่น บ้านของอัลลอฮฺ อูฐ บ่งบอกถึงความประเสริฐ เดือนที่อัลลอฮ์  ทรงกล่าวชื่อพระองค์เอาไว้นั้น เป็นการให้เกียรติ และเดือนนี้ มุฮัรรอม มีการประกอบคุณงามความดี หากใครที่ปฏิบัติแล้ว อัลลอฮ์  จะทรงเพิ่มพูนให้แก่เขา

 


         จากความประเสริฐในเดือนนี้ คือ วันอาชูรอ ในวันนี้พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ศรัทธาให้มีชัยชนะเหนือผู้อธรรมทั้งหลาย โดยให้ท่านนบีมูซาและกลุ่มชนของเขารอดพ้นจากฟิรฮูนผู้อธรรม โดยให้พวกฟิรอูน จมน้ำตาย นี่คือ วันแห่งความยิ่งใหญ่รายงานจากอิบนุ อับบาสเล่าว่า เมื่อครั้งที่ท่านนบี  เดินทางถึงนครมาดีนะฮ์ ท่านได้เห็นชาวยะฮูดีถือศีลอดในวันอาชูรอ 

ท่านจึงถามว่า วันนี้วันอะไร ? 

       พวกเขาตอบว่า วันนี้เป็นวันที่ดี เป็นวันที่อัลลอฮ์  ทรงทำให้แผ่นดินชาวอิสรออีลรอดพ้นจากศัตรูของพวกเขา ดังนั้นท่านนบีมูซาจึงถือศีลอดในวันนี้ (เพื่อเป็นการชูโกรต่อพระองค์) 

       ท่านนบี  จึงกล่าวว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ฉันย่อมมีสิทธิในมูซามากกว่าพวกเจ้า แล้วท่านก็ถือศีลอด(ในวันนั้น)และสั่งให้ (ชาวมุสลิม) ถือศีลอดในวันนั้นด้วย 

(บันทึกบุคอรีย์)

อิบนุ อับบาส เล่าว่า

"ฉันไม่เคยเห็นท่านนบี  พยายามมุ่งมั่นเจาะจงเพื่อที่จะถือศีลอดในวันใดๆที่จริงจังมากกว่าวันอื่นๆ

นอกจากวันนี้ วันอาชูรอ และเดือนนี้ หมายถึงเดือนรอมฎอน"

(บันทึกโดย อัล บุคอรีย์)

 

 

หนังสือ ข้อขี้ขาดและความประเสริฐของเดือนมูฮัรรอม
แปลโดย อับดุลวาเอด สุคนธา