เสียงเรียกร้องถึงชาวคัมภีร์ทั้งหลาย
  จำนวนคนเข้าชม  7485

 

เสียงเรียกร้องถึงชาวคัมภีร์ทั้งหลาย  

 

          * มาสู่อิสลามกันเถิด !  

          โอ้ บรรดาผู้ที่กำลังหลงทางอยู่ท่ามกลางแหล่งหล้าของการดำเนินชีวิตที่ไร้ทิศทาง การเดินทางที่ไร้จุดหมาย การค้นหาที่ยังไม่เจอคำตอบ ท่ามกลางความมืดมิดของราตรีกาล ท่ามกลางห้วงเหวแห่งความอ้างว้าง ท่ามกลางความหนาวเหน็บของจิตใจ

 

           * มาสู่อิสลามกันเถิด ! 

         โอ้ผู้ที่ปราถนาจะรักษาเยียวยาสังคมจากโรคร้ายที่กัดกินทุกส่วนของมัน และความเจ็บปวดทรมานของมัน และต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมนี้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากและความเดือดร้อนต่างๆนานา

 

         * มาสู่อิสลามกันเถิด !  

         โอ้บรรดาผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าประตูของการฟื้นฟูและแก้ไข แต่พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือแนวทางที่จะใช้เพื่อฟื้นฟูและแก้ไขได้ และพวกเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปบนเส้นทางใดเพื่อความปลอดภัย โอ้ ผู้มีความรู้ทั้งหลายจงแสวงหาความรู้ที่แท้จริงและใช้มันเพื่อแก้ไขวิกฤติการต่างๆให้หลุดพ้นไป

 

         * มาสู่อิสลามกันเถิด !  

         โอ้ผู้มีความสับสนต่อการใช้สื่อต่างๆ สับสนต่อการหลอกล่อของสื่อต่างๆ สับสนต่อการรับฟังสื่อต่างๆ โดยที่หัวใจของพวกเขาก็ปั่นป่วนหาเป้าหมายมิได้ พวกเขาจะไม่พบเป้าหมาย พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริง ไม่รู้ถึงการบรรลุถึงเป้าหมายนั้น และไม่มีสื่อตัวใดที่ทำให้พวกเขาบรรลุถึงจุดหมายได้

 

         * มาสู่อิสลามกันเถิด !  

          โอ้บรรดาผู้ที่ถูกเผาผลาญจากไฟแห่งการทดลองที่ล้มเหลว ผู้ที่โดนทดสอบจากการทดลองที่ผิดพลาด ซึ่งมาจากความคิดที่หลงผิด ความคิดที่บิดเบือน ความคิดที่ถูกแต่งเติมและตกแต่งให้พวกเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาที่มี  และจากสติปัญญาที่มีขีดจำกัดได้ชักนำเขาไปในทางที่ล้มเหลว

 

         * มาสู่อิสลามกันเถิด ! 

          โอ้ผู้ที่ยืนนิ่งเงียบที่ให้แสงสว่าง และมีแสงสว่างซึ่งเขาเป็นผู้ที่แบกความเมตตาสู่พื้นโลก ผู้ที่รู้จักถึงแสงสว่างนั้น ผู้ที่เป็นตัวแทนในการนำแสงสว่างให้กับผู้คนทั้งหลาย

 

         * มาสู่อิสลามกันเถิด ! 

          โอ้ผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อพระองค์เพียงผู้เดียว ผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งจิตใจและการกระทำเพื่อพระผู้อภิบาลของเขา

 

 

 ขอนำเสียงเรียกจากอัลกุรอานสู่พวกเขาเหล่านั้น ดังนี้ พระองค์อัลลอฮ์ ได้ทรงตรัสว่า

 

 

" บรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย

 

แท้จริงแสงสว่างจากอัลลอฮ์และคัมภีร์อันชัดแจ้งได้มายังพวกเจ้าแล้ว

 

และด้วยคัมภีร์นั้นแหละ อัลลอฮ์จะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความพึงพระทัยของพระองค์ ซึ่งบรรดาทางแห่งความปลอดภัย

 

และจะทรงให้พวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่าง ด้วยอนุมัติของพระองค์

 

และจะทรงแนะนำพวกเขาสู่แนวทางอันเที่ยงตรง "

 (อัลมาอิดะฮ์ : 15-16 )

 

ที่มา : จากหนังสือ เศรษฐศาสตร์อิสลาม

อภินันทนาการ : โดย รร.จิตรภักดี เชียงใหม่