วิงวอนต่ออัลลอฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  27400


แนวทางการคลายทุกข์ 3


 

เขียนโดย : ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล มุนัจญิด

 

- ดุอาอฺ – วิงวอนต่ออัลลอฮฺ

 

ดุอาอฺนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากมาย ส่วนหนึ่งของดุอาอฺเป็นการป้องกัน และส่วนหนึ่งเป็น การบำบัดรักษา
 

          สำหรับการป้องกันนั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะแสวงหาทางรอดต่ออัลลอฮฺ  และวิงวอนต่อพระองค์อย่างจริงจัง ด้วยการที่ให้พระองค์คุ้มครองตัวเขาให้พ้นจากความทุกข์กังวล และให้มันห่างไกลไปจากตัวของเขา ดังที่ท่านนบี  ได้เคยกระทำมาแล้ว ด้วยรายงานจากคนรับใช้ของท่านคือ ท่านอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ว่า
 

ฉันเคยรับใช้ท่านร่อซูล  เมื่อท่านได้พำนัก (ที่มะดีนะฮฺ) ฉันเคยได้ยินท่านกล่าวบ่อยๆ ว่า

     "อัลลอฮุมมะ อินนียฺ อะอูซุ บิกะ มินัล ฮัมมิ วัล ฮะซะนิ วัล อัจญซิ วัล กะสะลิ วัล บุคลิ วัล ญุบนิ วะ เฏาะละอิด ดัยนิ วะ เฆาะละบะติร ริญาล"

“โอ้ อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ ให้พ้นจากความทุกข์กังวล ความเศร้าเสียใจ การไร้ความสามารถ

ความเกียจคร้าน ความตระหนี่ ความขลาดกลัว การแบกภาระหนี้สิน และการตกอยู่ภายใต้อำนาจของมนุษย์” 

(รายงานโดย อัล บุคอรียฺ ในอัล ฟัตฮฺ 2893)

     ดุอาอฺต้นนี้ใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันความทุกข์กังวลก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง “การป้องกันนั้นง่ายกว่าการแก้ไข”

 

          สำหรับดุอาอ์ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ ดุอาอ์ที่ท่านนบี ได้ใช้ จากรายงานของอบู ฮุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ว่า ท่านร่อซูล เคยกล่าวว่า

           "อัลลอฮุมมะ อัศลิหฺ ลียฺ ดีนิล ลาซียฺ ฮุวะ อิศมะตุ อัมรียฺ วะ อัศลิหฺ ลียฺ ดุนยายัล ลาตียฺ ฟีฮา มะอาชียฺ วะ อัศลิหฺ ลียฺ อาคิเราะติยัล ลาตียฺ ฟีฮา มะอาดียฺ วัจญฺอะลิล หะยาตะ ซิยาดะตัน ลียฺ ฟี กุลลี คอยรฺ วัจญธอะลิล เมาตะ รอหะตัน ลียฺ มิน กุลลิ ชัรรฺ"

“โอ้ อัลลอฮฺ โปรดปรับปรุงแก่ข้าพระองค์ ซึ่งศาสนาของข้าพระองค์ อันเป็นสิ่งที่ทุกกิจการต้องขึ้นอยู่กับมัน
โปรดปรับปรุงแก่ข้าพระองค์ ซึ่งดุนยาของข้าพระองค์ อันเป็นสิ่งที่การใช้ชีวิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นในมัน
โปรดปรับปรุงแก่ข้าพระองค์ ซึ่งอาคิเราะฮฺ (ชีวิตหลังความตาย) อันเป็นสถานที่กลับคืนของข้าพระองค์
โปรดทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เพิ่มพูนด้วยความดีทั้งปวง
โปรดทำให้ความตายของข้าพระองค์เป็นที่บรรเทาไปจากความชั่วร้ายทั้งปวง”

(รายงานโดยมุสลิม 2720)

          ดังนั้น เมื่อเกิดความวิตกกังวลขึ้น และได้สร้างความทุกข์ระทมให้กับคนๆ หนึ่ง ก็ทำให้ประตู แห่งดุอาอฺให้ถูกเปิดขึ้น โดยจะไม่ถูกปิด เมื่อประตูถูกเคาะ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อถูกร้องหา พระองค์ก็จะให้ และตอบรับดังพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

“และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้ว (จงตอบเถิดว่า) แท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้

ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขาวิงวอนต่อข้า

ดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง” 

(2:186)


          ดุอาอฺที่สำคัญยิ่งอีกต้นหนึ่งในการขจัดความทุกข์กังวลใจให้หายไป และทำให้เกิดความปิติยินดีตามมา นั่นคือดุอาอฺที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งท่านนบี ได้กระตุ้นให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังมัน ให้ศึกษาและจดจำมันไว้

     ท่านร่อซูล ได้กล่าวว่า “จะไม่มีความทุกข์กังวลและความเศร้าเสียใจประสบกับคนใดคนหนึ่ง โดยเขาได้กล่าวว่า

     "อัลลอฮุมมะ อินนียฺ อับดุกะ วับนุ อับติกะ วับนุ อะมะติกะ นาศิยะตียฺ บิยะดิกะ มาฎินฟียะ ฮุกมุกะ อัดลุน ฟียะ เกาะฎออุกะ อัสอะลุกะ บิ กุลลิสมิน ฮุวะ ละกะ ซัยมัยตะ บิฮิ นัฟซะกะ เอา อัลลัมตะฮุ อะฮะตัน มิน ศ็อลกิกะ เอา อันซัลตะฮุ ฟี กิตาบิกะ อะวิสตะอ์ ษัรตะ บิฮี อิลมิลฆอยบิ อินดะกะ อัน ตัจญอะลัล กุรอานะ เราะบิอะ กอบลียฺ วะ นูเราะ ศ็อดรียฺ วะ ญิลาอะ ฮุซนียฺ วะ ซะฮาบะ ฮัมมียฺ"

         "โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์เป็นทาสของพระองค์ เป็นบุตรของทาสชายของพระองค์ เป็นบุตรของทาสหญิงของพระองค์ กระหม่อมของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ อำนาจ การตัดสิน และการกำหนดของพระองค์ที่กระทำต่อข้าพระองค์นั้นยุติธรรม
 

         ข้าพระองค์วอนขอต่อพระองค์ ด้วยพระนามทั้งปวง ซึ่งพระองค์ได้เปิดเผยพระนามของพระองค์ไว้ด้วยตัวของพระองค์เอง หรือพระองค์ได้สอนมันแก่คนหนึ่งคนใดจากสิ่งถูกสร้างของพระองค์ หรือได้ประทานมันมาในคัมภีร์ของพระองค์ หรือพระองค์รู้มันเพียงผู้เดียวในความรู้ที่พ้นญาณวิสัย ณ ที่พระองค์
 

          ขอให้พระองค์ทำให้อัลกุรอานเป็นชีวิตชีวาในดวงใจของข้าพระองค์ เป็นความสว่างไสวในหัวอกของข้าพระองค์ เป็นสิ่งขจัดความเศร้าโศกของข้าพระองค์ เป็นการถอดถอนความวิตกกังวลของข้าพระองค์ออกไป
 

          เว้นแต่อัลลอฮฺจะขจัดความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจออกไป พร้อมกับแทนที่มันด้วยสภาพที่ เป็นสุข"

"ยา ฮัยยุ ยา กอยยูม บิเราะหฺมะติกะ อัสตะฆีษ"

"โอ้ ผู้มีชีวิต โอ้ ผู้ดำรงอยู่ตลอดไป ด้วยความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์ขอการช่วยเหลือ"

(รายงานโดยอัต ติรมิซียฺ 3524 จัดว่าเป็นฮะดีษฮะซันในซอเฮียะฮฺ อัล ญามิอฺ 4653)

         รายงานจากอัสมาอ์ บินติ อุมัยสฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา กล่าวว่า ท่านร่อซูล ได้กล่าวกับฉันว่า เอาหรือไม่ที่ฉันจะสอนเธอ ซึ่งถ้อยคำหนึ่งที่เธอจะได้กล่าวมัน ในขณะที่ทุกข์กังวลใจ หรือในความทุกข์กังวลใจ (นั่นคือถ้อยคำที่ว่า)

"อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ ร็อบบียฺ ลา อุชริกุ บิฮิ ชัยอัน"

"อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับพระองค์"

(รายงานโดยอบู ดาวูด, กิตาบ อัศ ศอลาฮฺ, บาบ ฟิล อิสติฆฟารฺ และอยู่ในซอเฮียะฮฺ อัล ญามิอฺ 2620)

     มีดุอาอฺต้นอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในกรณีเช่นนี้อีกเหมือนกัน ก็คือ สิ่งที่ท่านนบี ได้สอนเราไว้ ท่านได้กล่าวว่า  ดุอาอฺของผู้ที่อยู่ในความทุกข์กังวล คือ

     "อัลลอฮุมมาะ เราะมะตะกะ อัรญูวฺ ฟะ ลา ตะกิลนียฺ อิลา นัฟซียฺ ฏ็อรฟะตะ อัยนิน วะ อัศลิหฺ ลียฺ ชะอ์นียฺ กุลลุฮุ ลา อิลาฮะ อิลละ อันตะ"

"โอ้ อัลลอฮฺ ด้วยความเมตตาของพระองค์ ที่ข้าพระองค์หวังไว้

โปรดอย่าปล่อยให้ข้าพระองค์อยู่ในเรื่องของข้าพระองค์ แม้แต่เพียงชั่วพริบตาเดียว

และโปรดปรับปรุงการงานของข้าพระองค์ทั้งหมด ไม่มีพระเจ้าใดที่คู่ควรแก่การบูชา เว้นแต่พระองค์"

(รายงานโดยอบู ดาวูด ใน กิตาบ อัล อะดับ 5090 จัดว่าเป็นฮะดีษฮะซัน ในซอเฮียะฮฺ อัล ญามิอฺ 3388 และในซอเฮียะฮฺ สุนัน อบี ดาวูด 4246)

          เมื่อบ่าวคนใดได้มุ่งมั่นกล่าวดุอาอฺข้างต้น พร้อมกับดวงใจที่ตื่นเสมอ ด้วยเจตนา(เหนียต)ที่บริสุทธิ์ พร้อมกับมานะพยายามในการทำให้เหตุ(หรือเงื่อนไข) ต่าง ๆ ของการที่ดุอาอฺถูกตอบรับครบถ้วน อัลลอฮฺ ก็จะทำให้การวิงวอน ความหวัง และการกระทำของเขาบรรลุผล พระองค์จะพลิกความทุกข์กังวลให้กลายเป็นความสุข


หนังสือ คลายทุกข์ ด้วยคำสอนอิสลาม 

แปลและเรียบเรียงโดย : อบุล ลัยษฺ