แนวทางการคลายทุกข์ 8
  จำนวนคนเข้าชม  948


แนวทางการคลายทุกข์ 8


 

เขียนโดย : ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล มุนัจญิด

 

- ปรึกษาผู้ทรงความรู้

 

          วิธีการคลายทุกข์กังวลอีกประการหนึ่งก็คือ การร้องทุกข์ต่อผู้ทรงความรู้ทางศาสนา ขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากพวกเขา เพราะว่าคำแนะนำตักเตือน และความคิดเห็นของพวกเขาเป็นการช่วยในการยืนหยัดที่สำคัญยิ่งในช่วงเวลาแห่งทุกข์ภัยต่างๆ บรรดาซอฮาบะฮฺเองเคยร้องทุกข์ต่อท่านร่อซูล  ในความเจ็บปวดทรมานต่างๆ ที่พวกเขาต้องประสบ

 

     ท่านค็อบบาน บิน อะร็อตตฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) กล่าวว่า เราเคยร้องทุกข์ต่อท่านร่อซูล ในขณะที่ท่านหนุนศีรษะอยู่บนเสื้อคลุมในร่มเงานของกะอฺบะฮฺ 
 

      พวกเรากล่าวว่า ท่านไม่ขอให้เรามีชัยชนะดอกหรือ ท่านไม่วิงวอนต่ออัลลอฮฺให้เราดอกหรือ?
 

     ท่านกล่าวว่า 

     "มีชายคนหนึ่งก่อนหน้าพวกท่าน โดยที่หลุมได้ถูกขุดขึ้นมาสำหรับเขา แล้วก็นำเขาลงไปในนั้น จากนั้นก็นำเลื่อยมาวางตรงศีรษะของเขา แล้วเลื่อยตัดศีรษะของเขาออกเป็นสองส่วน กระนั้น เขาก็ไม่ละทิ้งศาสนาของเขา เขาถูกเลื่อยด้วยเลื่อยเหล็ก โดยที่ดึงเนื้อออกจากกระดูกหรือจากเส้นประสาท กระนั้น เขาก็ไม่ละทิ้งศาสนาของเขา

     ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ การงานนี้จะสมบูรณ์แบบ (อิสลามสมบูรณ์และแพร่กระจายไป) จนกระทั่ง คนขับขี่พาหนะเดินทางจากศอนอาอฺ จนถึงฮัดเราะมาวตฺ โดยไม่เกรงกลัวผู้ใด เว้นแต่อัลลอฮฺ  หรือ (การจู่โจม) ของหมาป่าต่อแกะของเขา แต่ว่าพวกท่านนั้นรีบร้อนเกินไป"

(รายงานโดยอัล บุคอรียฺ ในอัล ฟัตหฺ 3612)

          ในทำนองเดียวกัน ได้มีบรรดาตาบิอีน (ศิษย์ของซอฮาบะฮฺ) ได้มาร้องทุกข์ต่อบรรดาซอฮาบะฮฺ ของท่านนบี ท่านซุบัยรฺ บิน อะดียฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) กล่าวว่า เราได้ไปหาท่านอนัส บิน มาลิก (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) พวกเราได้ร้องทุกข์ต่อท่าน ในสิ่งที่เราต้องประสบจาก (การกระทำของ) อัลฮัจญาจญฺ

          เขากล่าวว่า "พวกท่านจงอดทนเถิด เพราะว่าเวลาหนึ่งจะไม่มายังพวกท่าน เว้นแต่หลังจากนั้น จะมีความเลวร้ายยิ่งกว่า จนกระทั่งท่านได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่าน ฉันได้ยินมันมาจากนบี ของพวกท่าน"

(รายงานโดยอัล บุคอรียฺ ในอัล ฟัตหฺ 7068)

           ดังนั้น ขอให้มุสลิมรับฟังบรรดาผู้มีความรู้และมีแบบอย่างที่ดีในสิ่งที่ช่วยปลอบโยนเขา ช่วยผ่อนคลายเขาจากความปวดร้าวและความทุกข์กังวลต่างๆ ในกรณีนี้เช่นเดียวกัน ให้หาความช่วยเหลือจากพี่น้องที่มีความจริงใจ จากญาติที่เฉลียวฉลาด จากคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์ 

          ด้วยเหตุนี้เองท่านหญิงฟาติมะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) เมื่อนางประสบกับความทุกข์กังวลใดๆ นางก็ร้องทุกข์ต่อสามีของนางคือ ท่านอลี (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ดังเช่นเรื่องที่ถูกเล่าโดย อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ว่า

       ท่านร่อซูล  ได้มาหาท่านหญิงฟาติมะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) แล้วท่านพบว่าประตูมีม่าน ท่านจึงไม่เข้าไป ซึ่งน้อยครั้งที่ท่านเข้ามาโดยไม่ทักทายนางก่อน

เมื่อท่านอลี (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ได้กลับมา เขาได้เห็นนาง (ฟาติมะฮฺ) กำลังวิตกกังวล เขากล่าวว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ 

 

นางเล่าว่า ท่านนบี  มาหาฉัน แต่ท่านไม่เข้ามา

       ท่านอะลี (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) จึงไปหาท่านนบี แล้วถามว่า “โอ้ ร่อซูลุลลอฮฺ แท้จริงฟาติมะฮฺ ทุกข์กังวลมาก ท่านมาหานาง แต่วท่านไม่เข้าบ้านไปหานาง” 

       ท่านนบี  กล่าวว่า “ฉันและดุนยา (โลกนี้) ไม่มีสิ่งใด (เกี่ยวข้องกัน) ฉันและเครื่องประดับ (ที่วาดและแกะสลัก) ไม่มีสิ่งใด (ผูกพันกัน)

       ท่านอลี (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) จึงกลับไปหาท่านหญิงฟาติมะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) แล้วแจ้งให้นางทราบถึงถ้อยคำของท่านร่อซูล 

นางกล่าวว่า ท่านจงถามท่านร่อซูล  ว่า “ท่านจะให้ฉันทำอย่างไรกับมัน” 

       ท่านร่อซูล  บอก (กับท่านอลี) ว่า “จงบอกนาง ให้ส่งมัน (มันเป็นม่านที่ประดับด้วยการระบายสี) ไปยับบนู (เผ่า) นั้นๆ

(รายงานโดยอบู ดาวูด กิตาบ อัล ลิบาส ฟี อิตตะคอซ อัซ ซุตูร และในซอเฮียะฮฺ อบู ดาวูด 3496)


- ตระหนักว่า ความยากลำบากจะตามมาด้วยความง่ายดาย

          วิธีการคลายความทุกข์กังวลอีกประการหนึ่งก็คือ การตระหนักว่า ความยากลำบากจะตามด้วย ความง่ายดายและความคับอกคับใจจะตามมากด้วยความปิติสุข
ดังนั้น พึงคิดถึงอัลลอฮฺ ในทางที่ดี เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประทานความปิติสุขและทางออก ยิ่งเกิดความคับแค้น ยิ่งเกิดความทุกข์ยากมาก ความปิติสุขและทางออกก็ยิ่งเข้าใกล้ขึ้นทุกขณะ

อัลลอฮฺ ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัช ชัรหฺ ความว่า

“ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดาย

แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดาย” 

(94:5-6)

          มีการกล่าวถึงความยากลำบากเพียงครั้งเดียว แต่กล่าวถึงความง่ายดายถึงสองครั้ง คำว่า “ความยากลำบาก” ถูกเชื่อมกับ (อะลิฟ ลาม) ในอายะฮฺแรก เป็น “ความยากลำบาก” อันเดียวกับอายะฮฺ ที่สอง ส่วนคำว่า “ความง่ายดาย” ในอายะฮฺที่สองนั้นเป็นความง่ายดายอันอื่น ไม่ใช่ “ความง่ายดาย” ที่อยู่ในอายะฮฺแรก

ท่านนบี ได้สั่งเสียแก่ท่านอิบนุ อับบาส (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ว่า

“ชัยชนะมาพร้อมกับความอดทน แท้จริงความปิติสุขนั้นมาพร้อมกับความทุกข์ยาก

และแท้จริงความยากลำบากนั้นมาพร้อมกับความง่ายดาย”

(รายงานโดยอะฮฺมัด 1/293 ในอัซ ซิลซิละฮฺ อัศ ซอเฮียะฮฺ 2382 และจัดว่าเป็นฮะดีษซอเฮียะฮฺ โดยอัล อัลบานียฺ ในซอเฮียะฮฺ อัล ญามิอฺ ด้วยสายรายงานของ อัล เคาะรออิฏียฺ จากอนัส ด้วยถ้อยคำเดียวกัน 6806)


หนังสือ คลายทุกข์ ด้วยคำสอนอิสลาม 

แปลและเรียบเรียงโดย : อบุล ลัยษฺ