อาหารคลายทุกข์
  จำนวนคนเข้าชม  1371


แนวทางการคลายทุกข์ 9


 

เขียนโดย : ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล มุนัจญิด

 

- รับประทานอาหารบางชนิด

 

          วิธีการคลายความทุกข์กังวลวิธีหนึ่งก็คือ การรับประทานอาหารบางชนิด รายงานจากอัล บุคอรียฺ จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ว่า นางเคยใช้ให้ทำตัลบีน ให้แก่คนป่วย และแก่ คนที่ตกอยู่ในความโศกเศร้าจากความสูญเสียต่างๆ
 

นางได้กล่าวว่า แท้จริงฉันได้ยินท่านร่อซูล กล่าวว่า
 

“แท้จริงตัลบีนบำบัดหัวใจของผู้ป่วย และขจัดความเศร้าโศกบางส่วนไปได้” 

(อัล ฟัตหฺ 5686)

          ท่านหญิงอาอิชะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา) ภรรยาของท่านนบี เมื่อคนในครอบครัวของนางเสียชีวิต แล้วพวกผู้หญิงก็จะมารวมตัวกัน จากนั้นพวกนางก็แยกย้ายกันไป ยกเว้นครอบครัวและเพื่อนสนิทของนาง นางได้สั่งหม้อตัลบีน แล้วนางก็ปรุง จากนั้นทำษะรีด (จานของขนมปัง เนื้อ และซุป) แล้วเทตัลบีนลงไปในนั้น

หลังจากนั้นนางได้กล่าวว่า "พวกเธอจงกินเถิด"

แท้จริงฉันได้ยินท่านร่อซูล  กล่าวว่า  “แท้จริงตัลบีน บำบัดหัวใจของผู้ป่วย และขจัดความเศร้าโศกบางส่วนไปได้" 

(อัล ฟัตฮฺ 5147)

          คำว่า “ตัลบีน” คือ ซุบที่ถูกทำมาจากแป้งหรือรำข้าวแล้วใส่น้ำผึ้งลงไป มันถูกเรียกว่า ตัลบีน (การถูกทำให้เป็นนม) เนื่องจากมันคล้ายคลึงกับนม มันถูกปรุงมาจากข้าวบาร์เลย์ที่ถูกบดแล้ว

          คำว่า “มุญิมมะฮฺ” (บำบัด) หมายถึง การผ่อนคลาย การกระตุ้นให้มีชีวิตชีวา และทำให้ความทุกข์กังวลหมดไป

      รายงานจากอะฮฺมัดว่า ท่านหญิงอาอิซะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา) กล่าวว่า เมื่อมีผู้บอกกับท่านร่อซูล  ว่า มีคนบางคนทุกข์ทรมานใจ กินอาหารไม่ลง

     ท่านกล่าวว่า “พวกท่านทำตัลบีน แล้วให้เขากินทีละน้อย และขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระองค์ (คือ อัลลอฮฺ ) มันจะชำระล้างท้อง เสมือนการที่พวกท่านคนใดคนหนึ่ง ได้ชำระล้างใบหน้าของพวกท่านให้สะอาดจากสิ่งสกปรก"

 (รายงานโดยอะหฺมัด 6/152)

รายงานจากอัต ติรมิซียฺว่า

      ท่านหญิงอาอิซะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ได้กล่าวว่า เมื่อคนในครอบครัวของท่านร่อซูล  ไม่สบาย ท่านสั่งให้ทำซุป แล้วเมื่อมันถูกทำแล้ว ท่านก็สั่งให้ป้อนแก่เขาทีละน้อย

     ท่านกล่าวว่า "มันจะซ่อมแซม (ในรายงานของอะหฺมัดและอิบนุมาญะฮฺ) หัวใจของผู้ที่โศกเศร้า มันจะชำระล้างหัวใจของผู้ป่วยให้สะอาด ดังเช่นการที่ท่านชำระใบหน้าของพวกท่านด้วยน้ำให้สะอาดจากความสกปรก"

 (อัต ติรมิซียฺ กล่าวว่า เป็นฮะดีษฮะซัน ซอเฮียะฮฺ ในอัส สุนัน 2039)

 

คำว่า “ซ่อมแซม” นั้น หมายถึง ทำให้แข็งแรง

 

คำว่า “ชำระล้างให้สะอาด” นั้น หมายถึง ขจัดให้เกลี้ยงเกลา

           กรณีข้างต้นนี้นั้น อาจจะสร้างความแปลกใจให้แก่บางคน แต่มันเป็นเรื่องสัตย์จริง ตราบที่มันปรากฏอยู่ในแนวทางของวะหฺยุจากผู้ที่มะอฺศูม และอัลลอฮฺ  เป็นผู้บันดาลอาหาร พระองค์ย่อมรู้ดีที่สุดถึงลักษณะพิเศษของมัน หากเป็นไปตามนี้ก็แสดงว่า ซุปของข้าวบาร์เลย์ที่กล่าวถึงข้างต้นย่อมเป็นอาหารที่ให้ความปิติสุขได้ วัลลอฮุ อะอฺลัม อัลลอฮฺย่อมรู้ดีที่สุด 

(อ้างจาก ซาด อัล มะอาด ของ อิบนุ กอยยิม 5/120)

          สำหรับวิธีการปรุงให้กับผู้ป่วยทางร่างกายและผู้ที่เศร้าโศกนั้น ท่านอิบนุ ฮะญัร ได้กล่าวว่า ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย (ทางร่างกาย) นั้นคือน้ำจากข้าวบาร์เลย์ ด้วยการปรุงแบบปกติ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เศร้าโศกนั้น ก็คือน้ำจากข้าวบาร์เลย์ที่ปรุงแบบบด (ป่น) วัลลอฮุ อะอฺลัม อัลลอฮฺ  ทรงรู้ดีที่สุด 

(อ้างจาก ฟัตหฺ อัล บารียฺ 147)


หนังสือ คลายทุกข์ ด้วยคำสอนอิสลาม 

แปลและเรียบเรียงโดย : อบุล ลัยษฺ