ประชาชาติของฉันทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ นอกจากผู้ที่ปฏิเสธ
  จำนวนคนเข้าชม  1854


ประชาชาติของฉันทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ นอกจากผู้ที่ปฏิเสธ


 

ชัยค์ อับดุลอะซีซ บิน บาส ร่อฮิมะฮุลลอฮ์
อบูชีส  แปลเรียบเรียง

 

อธิบายฮะดิษ “ประชาชาติของฉันทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ นอกจาก คนที่ปฏิเสธ”


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى  .


 

จากอบีฮุร็อยเราะห์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮู่ แท้จริง ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 
 

“ประชาชาติของฉันทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ ยกเว้นคนที่ปฏิเสธ 
 

มีคนถามขึ้นมาว่า และใครกันล่ะครับที่ปฏิเสธ โอ้ร่อซูลลุลลอฮ์ ? 
 

ใครก็ตามที่เชื่อฟังฉัน เขาก็ได้เข้าสวรรค์ และใครก็ตามที่ฝ่าฝืนฉัน แน่นอนเขาคือคนปฏิเสธ"


ฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษซ่อเฮียะห์(สถานะแข็งแรง) รายงานโดยบุคอรีย์ในหนังสือซอเฮียะห์ของท่าน จาก อบีฮุร็อยเราะห์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ่ 

จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ประชาชาติของฉันทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ ยกเว้นคนที่ปฏิเสธ 
มีคนถามขึ้นมาว่า และใครกันล่ะครับที่ปฏิเสธ โอ้ร่อซูลลุลลอฮ์ ? 
ใครก็ตามที่เชื่อฟังฉัน เขาก็ได้เข้าสวรรค์ และใครก็ตามที่ฝ่าฝืนฉัน แน่นอนเขาคือคนปฏิเสธ “

          ความหมายของฮะดิษนี้คือ แท้จริงแล้วประชาติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่เชื่อฟังท่าน ปฏิบัติตามแนวทางของท่านจะได้เข้าสวรรค์ และใครที่ไม่ปฏิบัติตามท่านแน่นอนเขาก็คือผู้ปฏิเสธ 

     ♥ และใครก็ตามปฏิบัติตามท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ และยืนหยัดบนบทบัญญัติ ปฏิบัติละหมาด จ่ายซะกาต ถือศีลอดรอมฏอน ทำความดีกับพ่อแม่ หยุดยั้งสิ่งต้องห้ามของอัลลอฮ์ จากการทำซินา ดื่มสิ่งมึนเมา และอื่นๆ นี่แหละคือสาเหตุที่เขาจะได้เข้าสวรรค์ เพราะแท้จริงเขาได้ปฏิบัติตามท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

     ♦ ส่วนผู้ที่ปฏิเสธนั้นเขาไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ ดังนั้นนี่แหละคือความหมายที่ว่า “เขาปฏิเสธ” หมายความว่า : เขาปฏิเสธที่จะเข้าสวรรค์ด้วยกับการงานที่เลวร้าย นี่คือความหมายของฮะดิษบทนี้

          ดังนั้นจำเป็นต่อมุสลิมที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ คือการตามนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในสิ่งที่ท่านได้นำมา เพราะท่านคือร่อซูลของอัลลอฮ์ที่แท้จริง และเป็น นบีท่านสุดท้าย ดังที่อัลลอฮ์  ตรัสไว้ในสิทธิของท่านว่า :

“จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน

และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” 

(อาลิอิมรอน31)

         ดังนั้นการปฏิบัติตามท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คือสาเหตุหนึ่งที่จะได้รับความรัก นั่นก็คือความรักของอัลลอฮ์แก่บ่าว และเป็นสาเหตุแห่งการอภัยโทษ และเป็นสาเหตุทำให้เข้าสวรรค์ ส่วนการฝ่าฝืนและการขัดแย้งกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นคือสาเหตุที่ได้มาซึ่งการกริ้วโกรธของอัลลอฮ์  และเป็นสาเหตุที่จะทำให้เข้าสู่นรก และผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งดังกล่าว แน่นอนว่าเขาคือผู้ที่ปฏิเสธ ผู้ใดที่ปฏิเสธจากการเชื่อฟังท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แน่นอนว่าเขาคือผู้ปฏิเสธ ดังนั้นจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน 

          ทว่า จำเป็นแก่ทุกคนในหน้าผืนแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะผู้ชาย หรือผู้หญิง จากญิน หรือจากมนุษย์ จำเป็นแก่พวกเขาทั้งหมดในการเชื่อฟังปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านนบี ศ็อลลัลลอุอะลัยฮิวะซัลลัม ในการปฏิบัติตามท่าน เชื่อฟังคำสั่งของท่าน ออกห่างจากข้อห้ามของท่าน นี่แหละคือสาเหตุที่จะเข้าสู่สวรรค์ ดังที่อัลลอฮ์  ตรัสไว้ความว่า

“ผู้ใดเชื่อฟังร่อซูล แน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮฺแล้ว” 

(อันนิซาอ์ 80)

อัลลอฮ์  ตรัสไว้อีกความว่า

          "จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) พวกเจ้าจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺ และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลร่อซูล หากพวกเขาผินหลังให้ แท้จริงหน้าที่ของเขา (ร่อซูล) คือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมาย และหน้าที่ของพวกเจ้าคือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมายเช่นกัน และหากพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาแล้ว พวกเจ้าก็จะอยู่ในทางที่ถูกต้อง (ฮิดายะฮฺ) และหน้าที่ของอัลร่อซูลไม่มีอื่นใด นอกจากการเผยแพร่อันชัดแจ้ง” 

(อันนูร 54)

อัลลอฮ์  ตรัสไว้อีกความว่า

          “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า โอ้มนุษย์ทั้งหลาย! แท้จริงฉันคือร่อซูลของอัลลอฮ์มายังพวกท่านทั้งมวล ซึ่งพระองค์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์ ไม่มีผู้ใดควรได้รับการเคารพสักการะ นอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย ดังนั้นพวกท่านจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์ ผู้เป็นนะบีที่เขียนอ่านไม่เป็น ซึ่งเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และดำรัสทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามเขา เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับคำแนะนำ” 

(อัลอะอ์รอฟ 158)

อัลลอฮ์  ตรัสไว้ในอายะห์นี้ความว่า

“ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความสำคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา

และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่สำเร็จ” 

(อัลอะอ์รอฟ 157)

         “ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา” ก็คือ ต่อนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังนั้นเมื่อบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อนบี ให้ความสำคัญท่าน ช่วยเหลือท่าน ปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานมาพร้อมกับท่าน แน่นอนว่าพวกเขาจะได้รับความสำเร็จ

ดังที่อัลลอฮ์  ตรัสไว้ความว่า

“และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ” 

(อัลฮัชรุ 7)         และอายะห์ที่มีความหมายทำนองนี้มีมากมาย ดังนั้นจำเป็นแก่มุสลิมผู้มีปัญญาทุกท่าน ในการที่เขาจะให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ และยึดมั่นด้วยกับอิสลามในการตามท่านร่อซูล ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของท่าน และออกห้ามข้อห้ามของท่าน นี่คือหนทางนำไปสู่สวรรค์ และนี่คือหนทางของท่านนบี และใครที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม เขาผู้นั้นก็คือผู้ปฏิเสธ(ที่จะเข้าสวรรค์) เราขอต่ออัลลอฮ์  ให้เราปลอดภัย


 


ที่มา : http://www.binbaz.org.sa/node/12057