คำแนะนำในการคลายทุกข์
  จำนวนคนเข้าชม  1329


คำแนะนำในการคลายทุกข์


 

เขียนโดย : ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล มุนัจญิด

 

              อิมาม อิบนุ กอยยิม ได้สรุปวิธีการบำบัดรักษา 15 ข้อ ซึ่งจะเป็นวิธีที่อัลลอฮฺ จะทำให้ ความทุกข์กังวลและความเศร้าเสียใจหายไปผ่านวิธีการเหล่านี้ ได้แก่

 

1. เตาฮีด อัร รุบูบียะฮฺ หรือการดำรงไว้ซึ่งเอกภาพของอัลลอฮฺ ในฐานผู้สร้าง ผู้บริหาร และควบคุมทุกสรรพสิ่ง

       2. เตาฮีด อัล อุลูฮียะฮฺ หรือการดำรงไว้ซึ่งเอกภาพของอัลลอฮฺอ ในฐานะที่พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่ต้องได้รับการเคารพบูชา (หรือเตาฮีด อัล อิบาดะฮฺ)

       3. เตาฮีด อัล อิลมียฺ อัล อิอฺติกอดียฺ (หรือเตาฮีด อัล อัสมาอฺ วัศ ศิฟาต) หรือการดำรงไว้ซึ่งเอกภาพของอัลลอฮฺในฐานะที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่ว่าคุณลักษณะหรือพระนามต่างๆ

       4. ประกาศว่าอัลลอฮฺ  นั้นอยู่นอกเหนือจากการอธรรมต่อบ่าวของพระองค์เอง หรือลงโทษบ่าวโดยปราศจากเหตุผลที่บ่าวนั้นกระทำ

5. ยอมรับว่าบ่าวนั้นเป็นผู้อธรรมกับตัวของเขาเอง

       6. ใช้การตะวัซซุล (สื่อกลาง) ไปสู่อัลลอฮฺ  ด้วยสิ่งที่ดีที่สุด (ตามชะรีอะฮฺ) เช่น ด้วยพระนามและคุณลักษณะต่างๆ ของพระองค์ และจากพระนามและลักษณะที่มีความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด อาทิ “พระผู้ทรงมีชีวิต ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไป”

7. วอนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ  เพียงผู้เดียวเท่านั้น

8. บ่าวต้องมอบความหวังให้แก่อัลลอฮฺ

       9. ตะวักกุล (การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ) อย่างถูกต้องครบถ้วน ยอมรับว่ากระหม่อมของคนๆ หนึ่งนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์สามารถพลิกผันมันตามที่พระองค์ประสงค์อำนาจของพระองค์ได้รับการดำเนินการอยู่ตลอด การตัดสินของพระองค์นั้นทรงยุติธรรม

10. ให้หัวใจจดจ่ออยู่ในอุทยานแห่งอัลกุรอาน

11. อิสติฆฟาร หรือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ

12. เตาบะฮฺ หรือการกลับเนื้อกลับตัว

13. อัล ญิฮาด ต่อสู้ดิ้นรนในวิถึทางของอัลลอฮฺ

14. ละหมาด

15. วางตัวให้ปลอดจากการพึ่งพาอำนาจหรือหลังอื่นใดและให้ยอมรับพลังอำนาจจากผู้ที่ครอบครองมัน (คืออัลลอฮฺ  )

          เราขอต่ออัลลอฮฺ  ให้บำบัดรักษาเราให้พ้นจากความทุกข์กังวล ให้ขจัดความทุกข์ยากให้ หมดไป ให้สลายความวิตกกังวลให้หมดสิ้น แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน เป็นผู้ทรงตอบรับ เป็นผู้ทรงมีชีวิตและดำรงอยู่ตลอดไป


ข้อควรรำลึก

          หลังจากที่เราได้นำเสนอความทุกข์กังวลในแบบต่างๆ และวิธีบำบัดรักษามัน สิ่งที่สมควรจะกล่าวอย่างยิ่งต่อไปก็คือ ความทุกข์กังวลในวันอาคิเราะฮฺนั้นใหญ่กว่าและรุนแรงมากกว่า ตัวอย่างในเรื่องนี้ก็ดังเช่น สิ่งที่จะประสบกับมนุษย์ในทุ่งมะอฺซัร (เพื่อนำไปสู่การพิพากษา) ดังรายงานจากอิมาม อัล บุคอรียฺ  จากอบู ฮุรอยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) เล่าว่า ท่านร่อซูล  ได้กล่าวว่า

"ฉันคือนายของมนุษย์ในวันกิยามะฮฺ พวกท่านทราบในเรื่องดังกล่าวหรือไม่? (ว่าทำไมฉันถึงเป็นนายของมนุษย์)

       อัลลอฮฺ  ได้รวมมนุษย์ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายในสถานที่เดียว ที่นั้นเองที่มีผู้ร้องเรียกพวกเขาจนได้ยิน และสายตา (ทั้งหมด) ก็มองเห็น ดวงอาทิตย์ถูกนำมาใกล้พวกเขา จนทำให้มนุษย์รู้สึกถึงความกังวล ความทุกข์ยาก ถึงขั้นที่พวกเขาไม่สามารถทนได้ ไม่สามารถ แบกรับได้ 

มนุษย์ก็พากันกล่าวว่า พวกท่านเห็นในสิ่งที่เกิดกับพวกท่านมิใช่หรือ? 

พวกท่านไม่มองหาผู้ที่จะขอการสงเคราะห์จากผู้เป็นเจ้าของพวกท่านหรือ? 

มีมนุษย์บางคนได้กล่าวแก่มนุษย์คนอื่นๆ ว่า จงไปหาอาดัมเถิด......

(รายงานโดยอัล บุคอรียฺ อัล ฟัตหฺ 4712)

ไม่มีการบำบัดรักษาความทุกข์กังวลใจใดๆ ในวันนั้นได้อีก เว้นแต่ด้วยการเข้าหาอัลลอฮ์  ในวันนี้หนังสือ คลายทุกข์ ด้วยคำสอนอิสลาม 

แปลและเรียบเรียงโดย : อบุล ลัยษฺ