ถ้อยคำบรรพชน 6 อิบนิกอยยิม
  จำนวนคนเข้าชม  1375

ถ้อยคำบรรพชน 6

 

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 


แท้จริงแล้ว การแสวงหาวิชาความรู้ ถูกนับว่า
(เป็นการดำรงตน) ในหนทางของอัลลอฮฺ 
 

เพราะการแสวงหาวิชาความรู้ เป็นการธำรงอิสลาม เหมือกันกับที่ การญิฮาดเป็นการธำรงอิสลามให้คงอยู่
 

ดังนั้น ศาสนาจะยังคงดำรงอยู่ได้ ด้วยกับวิชาความรู้ และการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ  

 

  หัวใจที่ตายด้าน หมายถึง หัวใจที่ไม่ได้ลิ้มรสชาติของอีหม่าน

 

ไม่พานพบกับความหวานหอมของมัน
 

ไม่ได้รับความสุข ความสบายใจ ในการมีชีวิตที่ดี
 

ไม่ทั้งในดุนยา และในอาคิเราะห์ 

 สภาพของบ่าวในหลุมฝังศพ ก็เหมือนกับสภาพของเขา ที่อยู่ในจิตใจของเขา

มีความสุข หรือ ทุกข์ระทม ถูกจองจำ หรือ เป็นอิสระ
 

หากท่านปรารถนา ใคร่ที่จะรู้ สภาพของท่านในหลุมฝังศพ
ท่านก็จงพิจารณาดูสภาพของหัวใจ ♥ ที่อยู่ในหัวอกของท่านให้ดีเถิด 

 


การละหมาด : คือสิ่งนำพาริสกี
 

♦ คือสิ่งรักษาพลานามัย
♦ คือสิ่งคุ้มกันเภทภัย
♦ ขับไล่โรคร้าย
♦ คือกำลังของหัวใจ
♦ คือความผ่องใสของใบหน้า
 

♦ คือความปิติของจิตใจ
♦ คือสิ่งผลักไสความเกียจคร้าน
♦ คือความสดชื่นของร่างกาย
♦ ยืดอายุกำลังวังชา
♦ คือความเบิกบานของดวงจิต
 

♦ คืออาหารของจิตวิญญาณ
♦ คือแสงสว่างของหัวใจ
♦ คือการรักษาความโปรดปราน
♦ คือการคุ้มกันการถูกลงทัณฑ์
♦ คือสิ่งนำพาความจำเริญ
♦ และคือสิ่งทำให้ห่างไกลจากชัยฏอน ใครที่ได้รับการดลใจ ให้ได้วิงวอนขอดุอาอฺ 
แน่นอน การตอบรับดุอาอฺนั้นได้อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์แล้ว

เพราะอัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ว่า

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
 

“พวกเจ้าจงวอนขอต่อข้า ข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า”

(อัดดาอุ วัดดะวาอฺ 28)
ใครที่สัจจริงในการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  (มอบหมายอย่างจริงจังจริงใจ)

 

ในการให้ได้มาซึ่งสิ่งๆ หนึ่ง เขาย่อมได้รับในสิ่งๆ นั้น

 

 ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣ - ♣