สรุปเหตุการณ์สำคัญ ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 1-11
  จำนวนคนเข้าชม  13578

::.สรุปเหตุการณ์สำคัญ ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 1-11.


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 1
 
• ท่านศาสดามุฮัมมัด  ได้ก่อสร้างมัศญิดอันนะบะวีย์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเคารพภักดีอัลลอฮ์ และเป็น ศูนย์กลางในการบริหารอาณาจักรอิสลาม

• การอะซานได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเรียกร้องเชิญชวนมาสู่การละหมาดโดยมี บิล้าล บุตร รอบาฮ์ เป็นมุอัซซินคนแรกของอิจญเราะฮ์

• ท่านศาสดามุฮัมมัด  สถาปนาอาณาจักรอิสลามโดยมีเมืองมะดีนะฮ์เป็นศูนย์กลางในการปกครองและได้จัดทำรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

• เมื่อยะฮูดีได้เห็นการเผยแพร่ของอิสลามในนครมะดีนะฮ์ พวกเขาแสดงความเป็นศัตรูกับมุสลิมอย่างเปิดเผย โดยมีพวกมุนาฟิก หน้าไหว้หลังหลอกร่วมมือกับพวกเขาในการปฎิบัติการดังกล่าว


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 2

• อัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้ทำการญิฮาด ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ หมายถึง อนุญาตให้มุสลิมทำการสู้รบ พระองค์ทรงตรัสว่า บรรดาผู้ถูกคุกคามได้รับอนุญาตให้ทำการสู้รบเนื่องด้วยพวกเขาถูกอธรรม

• ท่านศาสดามุฮัมมัด  ทำสงครามบะดัรกับพวกมุชริกมักกะฮ์ เพื่อปกป้องการละเมิดทางด้านเขตแดนและตอบโต้ต่อการที่พวกกุร็อยส์มักกะฮ์ได้ยึดครองทรัพย์สินของบรรดามุสลิมที่อพยพ

• ฟาตีมะฮ์ บุตรสาวของท่านศาสดามุฮัมมัด  ได้แต่งงานกับอาลี บุตร อบูตอลิบ

• อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงกิบลัตจากบัยตุ้ลมักดิส เมืองเยรู-ซาเล็ม ไปสู่บัยตุ้ลลอฮ์ เมืองมักกะห์

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติให้มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

• อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮ์ ซึ่งเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคนต้องจ่าย เพื่อเป็นความเมตตาแก่คนยากจน คน ขัดสน

• อัลลอฮ์ทรงลงบัญญัติเกี่ยวกับซะกาตทรัพย์สิน แก่ผู้ที่มีเงินให้แจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ 8 จำพวก เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและสร้างความรักระหว่างคนรวยกับคนจน

• อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้ทำการละหมาดอีด เพื่อให้มุสลิมมาร่วมกันละหมาดและพบปะสังสรรค์กันในวันรื่นเริงทั้งสอง คือ วันอีดิ้ลฟิตรี่และวันอีดิ้ลอัฎฮา


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 3

• ชาวมักกะฮ์ ยกกองทัพมาทำสงครามอุฮุด เพื่อแก้แค้นมุสลิมเนื่องจากความพ่ายแพ้ในสงคราม บะดัร

• อุมมุกัลโซม บุตรสาวของท่านศาสดามุฮัมมัด แต่งงานกับอุสมาน บุตร อัฟฟาน

• ฮาซัน บุตรของอาลีกับพระนางฟาตีมะฮ์เกิด

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการดื่มสุรา โดยแจ้งให้เห็นถึงโทษของมันนั้นใหญ่หลวงมาก

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติห้ามกินดอกเบี้ย

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกกำพร้า คนยะตีม

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องมรดก


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 4

• ท่านศาสดา  ทำสงครามกับพวกยิวเผ่าบะนู นะฎี๊ร เนื่องจากการที่พวกเขาวางแผนลอบสังหารท่านศาสดา  

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติห้ามดื่มสุราโดยเด็ดขาด เพราะเป็นสิ่งต้องห้ามหะรอม

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดในภาวะสงคราม และการทำตะยัมมุม

• ท่านฮูเซ็น บุตรของท่านอาลีกับพระนางฟาตีมะฮ์เกิด

• ท่านศาสดา  ใช้ให้ซัยด์ บุตร ซาบิต ศึกษาภาษาฮิบรู ( ภาษายิว ) เพื่อสามารถติดต่อข่าวสารได้


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 5

• ท่านศาสดา  ทำสงครามคอนดัก หรือสงครามสนามเพลาะกับพวกกุร็อยส์มักกะฮ์

• ท่านศาสดา  ทำสงครามกับพวกยิวบะนู กุร็อยเซาะฮ์ เนื่องจากพวกเขาได้ละเมิดสัญญาและแสดงตัวเป็นศัตรูของมุสลิม

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบ การปกปิดทุกส่วนของร่างกายสตรีมุสลิมเว้นแต่ฝ่ามือและใบหน้า

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำหัจญ์ สำหรับบุคคลที่มีความสามารถจะกระทำได้


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 6

• ท่านศาสดา  พร้อมกับบรรดาศอฮาบะฮ์เดินทางไปมักกะฮ์เพื่อทำอุมเราะฮ์ แต่พวกกุรอยส์มักกะฮ์ไม่ยอมให้ท่านศาสดา  เข้าเมืองมักกะฮ์

• ท่านศาสดา  ทำสนธิสัญญา อัลหุดัยบียะฮ์กับพวกกุร็อยส์มักกะฮ์

• ท่านศาสดา  ส่งสาส์นไปยังผู้ปกครองเมืองต่างๆเพื่อเรียกร้องเชิญชวนให้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

 
ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 7

• ท่านศาสดา  ทำสงครามคอยบัรกับพวกยิว พวกนี้เป็นผู้ให้การยุยงแก่พลพรรคต่างๆในสงครามคอนดัก

• ท่านศาสดา  พร้อมกับบรรดาศอฮาบะฮ์เดินทางไปมักกะฮ์เพื่อทำอุมเราะฮ์ ท่านได้ปฏิบัติอิบาดะฮ์ใน มัศญิดอัลหะรอม เป็นเวลา 3 วัน

• คอลิด บุตร วะลีด , อัมร์ บุตร อัลอ๊าส และอุสมาน บุตร อบีฏอลฮะฮ์ เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

• อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งงาน

 
ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 8

• ท่านศาสดา  ส่งกองทัพไปรบกับพวกโรมันในสงครามมุอ์ตะอ์

• ท่านศาสดา  ยกกองทัพไปพิชิตมักกะฮ์ เนื่องจากพวกกุร็อยส์มักกะฮ์ได้ละเมิดสัญญาที่ได้ให้ไว้ ณ หุดัยบียะฮ์ ท่านศาสดา  นำกองทัพเข้ามักกะฮ์โดยไม่มีผู้ใดขัดขวาง พวกกุร็อยส์มักกะฮ์รับอิสลามเป็นกลุ่ม


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 9

• ท่านศาสดา  ยกกองทัพไปรบกับพวกโรมันที่ตะอ์บูก แต่ไม่ได้ทำการรบเพราะพวกโรมันหนีไปก่อน

• ท่านศาสดา  จัดตั้งองค์กรรวบรวมและแจกจ่ายซะกาต

• อัลลอฮ์ทรงกำหนดเกี่ยวกับญิซยะฮ์ หมายถึง ภาษีของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อาศัยหรืออยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิม ต้องจ่ายแก่รัฐบาลมุสลิม


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 10

• ท่านศาสดา  และบรรดาศอฮาบะฮ์เดินทางไปมักกะฮ์เพื่อประกอบพิธีหัจญ์วะดาอ์ หัจญ์อำลา ท่านศาสดา  ได้กล่าวอำลามุสลิมในพิธีหัจญ์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นหัจญ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านศาสดา มุฮัมมัด


ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 11

• ท่านศาสดามุฮัมมัด  สิ้นชีวิตวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุ้ลเอาวัล ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 11 ศพของท่านฝังไว้ที่บ้านของพระนางอาอิชะฮ์ ซึ่งติดอยู่กับมัสญิด อันนะบะวีย์ ที่นครมะดีนะฮ์ ท่านศาสดา  ได้ทิ้งมรดกล้ำค่าให้แก่มุสลิม พวกเขาจะไม่หลงผิด ตราบใดที่ยึดมั่นปฏิบัติตามสิ่งทั้งสองนั้น คือคัมภีร์อัลกุรอาน และ ซุนนะฮ์ แบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัด

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข

د.عبدالله نومسوك