การถือศีลอด 3 วันของทุกเดือน
  จำนวนคนเข้าชม  2915


การถือศีลอด 3 วันของทุกเดือน


 

โดย.ไชยอัดุลลอฮฺ อับดิรเราะหฺมาน อาล บัสซาม
ถอดความ...​ม.ดอนฉิมพลี

 

ตัวบท


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : "أَوْصَانِي خَلِيْلي صَلّىَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ:صِيَامِ ثَلاَثَةَأَيّاَمٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ".


 

คำแปล 

 

มีรายงานจาก อบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า
 

“ผู้เป็นสหายของฉัน (ท่านนบี  ) ได้สั่งเสียฉัน ให้ปฏิบัติ  3 ประการด้วยกัน : 
 

♦ ถือศีลอดสามวัน จากของทุกเดือน 
 

♦ ละหมาดสองร็อกอะฮฺ ของฎุฮา 
 

♦ ละหมาดวิตรฺ ก่อนที่จะนอน” 


คำอธิบาย

อัลหะดีษที่มีเกียรตินี้ ไประมวลไว้ ซึ่งสามคำสั่งเสียด้วยกัน 

หนึ่ง

          ส่งเสริมให้ถือศีลอดสามวัน ของทุกเดือน เพราะว่า หนึ่งความดีนั้น จะได้รับผลตอบแทนเป็นสิบเท่า ซึ่งการถือศีลอดสามวัน จะได้รับกุศลผลบุญเท่ากับการถือศีลอดหนึ่งเดือนเต็ม  ที่ประเสริฐที่สุด ให้ถือในวันที่สิบสาม สิบสี่ และสิบห้า ดังที่มีรายงานในหะดีษบางบท และในการเจาะจงให้ถือศีลอดตามวันเวลาดังกล่าว มีประโยชน์ต่างๆ ทางการแพทย์ 


สอง

          ให้เขาละหมาดฎุฮา น้อยสุด 2 ร็อกอะฮฺ โดยเฉพาะในสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ได้ละหมาดในเวลาคำคืน เช่น อบู ฮุรอยเราะฮฺ ที่ยุ่งอยู่กับเรียนรู้ ในช่วงต้นของเวลาคำคืน โดยไม่ได้ทำกิยามมุลไลยฺลฺในตอนท้ายของเวลาค่ำคืน 


สาม

          ใครที่ไม่ได้ละหมาดกิยามุลไลยลฺ ในตอนท้ายของเวลาค่ำคืน ก็ให้เขาละหมาดวิตรฺ ก่อนที่เขาจะนอน เพื่อไม่ให้เวลาของมันผ่านไป คำสั่งเสียนี้ในสิทธิ์ของ อบูฮุรอยเราะฮฺ และท่านอื่นๆ จากบรรดาผู้ที่ไม่ได้ละหมาด ในตอนท้ายของเวลาค่ำคืน สิ่งที่ได้จากอัลหะดีษ


     1. ชอบให้ถือศีลอดสามวันของทุกเดือน และที่ดีที่สุด ให้ถือในวันที่สิบสาม สิบสี่ และสิบห้า      2. ชอบให้ผู้ที่ไม่ทำละหมาดกิยามุลไลยลฺ ละหมาดฎุฮา มีความขยัน สำหรับผู้ที่ ไม่ได้ละหมาดกิยามุลไลยลฺ เพื่อที่ไม่ให้ละหมาดเวลาคำคืน และกลางวันผ่านเขาไป     3. การละหมาดวิตรฺ ในสิทธิ์ของผู้ที่ ค่อนข้างแน่ใจว่า เขาไม่สามารถที่ลุกขึ้นมาละหมาดได้ ในช่วงท้ายของเวลาค่ำคืน  ส่วนผู้ที่ค่อนข้างแน่ว่า เขาสามารถลุขึ้นมาละหมาดได้ ก็ให้เขาเลื่อนการละหมาดไป หากเขาไม่ได้ละหมาด เนื่องจากนอนหลับ หรือลืม สิ่งที่เป็นที่ชอบนั้น คือ ให้เขาละหมาดใช้      4. กฎต่างๆทั้งสามที่ได้กล่าวถึงนี้ ได้มาจากคำสั่งเสียของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอฺวะซัลลัม ที่เต็มไปด้วยคุณค่าราคาแพง ที่ได้รับการเอาใจใส่ ที่ถูกรักษาไว้ เพราะว่า มันมีประโยชน์มากมาย มีสถานภาพที่สูงส่ง 
มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข