การพูดคุยของผู้ชายกับคู่หมั้นผ่านทางโทรศัพท์
  จำนวนคนเข้าชม  1965


การพูดคุยของผู้ชายกับคู่หมั้นผ่านทางโทรศัพท์


 

 โดย...ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน 
 

ถอดความ  ม.ดอนฉิมพลี


 

คำถาม : การพูดคุยของผู้ชายชายกับคู่หมั้นของเขา ผ่านโทรศัพท์ ตามบทบัญญัติแล้ว เป็นที่อนุญาตหรือไม่ ?  

 


คำตอบ : 


          การพูดคุยของผู้ชายกับคู่หมั้นของเขา ผ่านโทรศัพท์ ไม่มีปัญหาอะไร หลังจากที่มีการตอบรับแล้ว และการพูดคุยนั้น เป็นไปเพื่อการทำความเข้าใจ และตามขนาดของความจำเป็น และไม่มีสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสียหายทางเพศ และการกระทำนั้นเกิดขึ้นโดยผ่านผู้ปกครองของเธอ ครบถ้วนสมบูรณ์ และห่างไกลที่สุดจากข้อสงสัย  

          ส่วนการพูดคุยที่ดำเนินไป ระหว่างพวกผู้ชายกับพวกผู้หญิง พวกหนุ่มกับพวกสาว และไม่มีการทำการหมั้นหมายระหว่างพวกเขานั้น หากแต่กระทำไปเพื่อการทำความรู้จัก เหมือนกับที่พวกเขาพูดกัน อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียด เป็นสิ่งต้องห้าม และเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเสียหายทางเพศ และตกไปอยู่ในสิ่งที่ชั่วช้า 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ว่า 

 "فَلاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا"
 

 “ดังนั้น อย่าให้พวกนางได้ ใช้คำกล่าวที่อ่อนหวาน แล้วพวกที่ในหัวใจของเขามีโรคอยู่ จะมีความละโมบ

และให้พวกนางกล่าวด้วยคำกล่าวที่ดี”

(ซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ/32) 


         ผู้หญิงนั้น จะไม่พูดกับผู้ชายแปลกหน้า นอกจากตามความจำเป็นเท่านั้น และด้วยคำพูดที่ดี ไม่มีสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และข้อสงสัย บรรดาปราชญ์ได้ตราไว้ว่า สตรีผู้ครองเอี๊ยะหฺรอม จะกล่าวตัลบียะฮฺ และไม่ใช้เสียงดัง ในหะดีษ กล่าวว่า  

"إِذَاأَنَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ ؛ فَلْتُسَبِّحِ الرِّجَالُ ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ"
 

 “เมื่อมีสิ่งใดเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ในละหมาดของท่านทั้งหลาย

ก็ให้พวกผู้ชายกล่าวว่า ซุบฮานัลลอฮฺ และให้พวกผู้หญิงตบมือ”

(มีปรากฏหลายสำนวน...ขอให้ไปดูเศาะเหี้ยหุลอิมามบุคอรียฺ 1/167 และเศาะเหี่ยหุลอิมามมุสลิม 1/317/317 มุวัฏเฏ๊าะอัลอิมามมาลิก 1/162,163 สุนันอบีดาวู๊ด/245,246 และสุนะนุนนะซาอียฺ 2/82,83) 


         ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่า สตรีนั้น จะต้องไม่ให้พวกผู้ชายได้ยินเสียงของนาง นอกจากในสภาพจำเป็นที่นางต้องการที่จะพูดกับพวกเขา พร้อมกับมีความอาย และการแต่งกายทีมิดชิด

และอัลลอฮฺ เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข